Aktuality

1.ustavující zasedání Zastupitelstva JK dne 3.11.2020

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro vlastníky nemovitostí

Vyhlášení konkursního řízení

Malšický zpravodaj 5/2020

Obecně závazná vyhláška městyse Malšice č.1/2020 o místním poplatku ze psů

Malšický zpravodaj 4/2020

Malšický zpravodaj 3/2020

Malšický zpravodaj 2/2020

COVID - 19

Informace ke koronaviru

 

https://www.malsice.eu/www/mestysmalsice/fs/mimoradne-opatreni-koronavirus.pdf

https://www.malsice.eu/www/mestysmalsice/fs/informace-mpsv-ke-covid-19.pdf

Zpráva o hospodaření v lesích městyse Malšice za rok 2019

Malšický zpravodaj 9/2019

Malšický zpravodaj 7/2019

Malšický zpravodaj 6/2019

Malšický zpravodaj 5/2019

Výkaz o plnění rozpočtu duben 2019

Malšický zpravodaj 4/2019

Záverečný účet za rok 2018

Malšický zpravodaj 3/2019

Výkaz o plnění rozpočtu únor 2019

Výkaz o plnění rozpočtu leden 2019

3.rozpočtové opatření roku 2019

Zápis ze 4 zasedání ZM Malšice ze dne 15.4.2019

Jednací řád Zastupitelstva Městyse Malšice

Záměr prodeje, pronájmu a směny pozemků v k.ú. Malšice a Čenkov

Usnesení zastupitelstva za rok 2019

Malšický zpravodaj 2/2019

2.rozpočtové opatření

2.rozpočtové opatření roku 2019

Změna ceny pro vodné a stočné r.2019

Zápis ze 3.zasedání ZM Malšice dne 18.2.2019

1.rozpočtové opatření

1.rozpočtové opatření roku 2019

Malšický zpravodaj 1/2019

Výkaz o plnění rozpočtu prosinec 2018

Výkaz o plnění rozpočtu listopad 2018

Výkaz o plnění rozpočtu říjen 2018

Zpráva o hospodaření v lesích za rok 2018

Rozpis schváleného rozpočtu

Rozpočet na rok 2019

18.rozpočtové opatření roku 2018

18.rozpočtové opatření roku 2018

Střednědobý rozpočtový výhled 2019-2021

Rozpočet na rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Záměr pronájmu pozemků v k.ú.Malšice

Zápis ze 2.zasedání ZM Malšice dne 7.12.2018

Dodatek č.1

Veřejnoprávní smlouva s Městem Tábor

FINELINER z.s.

9/2018

17.rozpočtové opatření roku 2018

17.rozpočtové opatření roku 2018

Výkaz o plnění rozpočtu září 2018

Výkaz o plnění rozpočtu srpen 2018

16.rozpočtové opatření roku 2018

16.rozpočtové opatření roku 2018

Rozpočtový výhled na rok 2019-2021

Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místních poplatcích - novela pro rok 2019

8/2018

Zápis z ustavujícího zasedání dne 1.11.2018

Smlouva o dílo - Komunikace pro pěší před ZŠ Malšice

7/2018

15.rozpočtové opatření roku 2018

15.rozpočtové opatření roku 2018

14.rozpočtové opatření roku 2018

14.rozpočtové opatření roku 2018

Smlouva o dílo - hřiště.cz,s.r.o.

Smlouva o dílo - Vodní zdroje a.s.

Smlouva o dílo - sadovnické úpravy parku

Výkaz o plnění rozpočtu červenec 2018

Výkaz o plnění rozpočtu červen 2018

Výkaz o plnění rozpočtu květen 2018

Výkaz o plnění rozpočtu duben 2018

13.rozpočtové opatření roku 2018

13.rozpočtové opatření roku 2018

6/2018

Zápis z 5.zasedání dne 3.9.2018

12.rozpočtové opatření roku 2018

12.rozpočtové opatření roku 2018

5/2018

11.rozpočtové opatření roku 2018

10.rozpočtové opatření roku 2018

11.rozpočtové opatření roku 2018

10.rozpočtové opatření roku 2018

Písemná zpráva zadavatele

9.rozpočtové opatření roku 2018

8.rozpočtové opatření roku 2018

9.rozpočtové opatření roku 2018

8.rozpočtové opatření roku 2018

Zápis ze 4. zasedání ZM - 19.6.2018

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.3/2018

Smlouva o dílo č.3/2018

Výzva k uzavření smlouvy

Informace o ochraně osobních údajů

Vzdání se práva podat námitky proti Rozhodnutí zadavatele

Záměr prodeje části pozemku p.č.2115/4 Lány a koupě pozemku p.č.2232/5 Lány

Mimořádné vydání

Oznámení a Rozhodnutí zadavatele

4/2018

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ a ZŠ Malšice

Dodatek č.2 k Smlouvě o dílo č.08/2018

Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo č.56/2018

Smlova s pověřencem - ZŠ a MŠ Malšice

Smlouva s pověřencem - Městys Malšice

Závěrečný účet za rok 2017

7.rozpočtové opatření roku 2018

6.rozpočtové opatření roku 2018

7.rozpočtové opatření roku 2018

6.rozpočtové opatření roku 2018

Výkaz o plnění rozpočtu duben 2018

Výkaz o plnění rozpočtu březen 2018

Výkaz o plnění rozpočtu únor 2018

Smlouva o dílo č.56/2018

Záměr prodeje části pozemku p.č.2100/15 k.ú. Malšice

Kalkulace cen prro vodné a stočné za rok 2017

Zápis z 3.zasedání dne 23.4.2018

Záměr prodeje pozemků dle usnesení zastupitelstva městyse Malšice ze dne 23.4.2018

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.8/2018 ze dne 1.3.2018

3/2018

5.rozpočtové opatření roku 2018

5. rozpočtové opatření roku 2018

Změna ceny pro vodné a stočné - hospodářský rok 2018

Záměr pronájmu nebytových prostor Malšice čp.58

Záměr prodeje části pozemku 1074/2 k.ú. Čenkov

Oznámení zadavatele o uzavření smlouvy

Oznámení veřejného zadavatele o uzavření smlouvy

4.rozpočtové opatření roku 2018

3.rozpočtové opatření roku 2018

4.rozpočtové opatření za rok 2018

3.rozpočtové opatření roku 2018

2/2018

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

Zápis z 2.zasedání dne 26.2.2018

Plánované akce KPŠ Malšice na rok 2020
KPŠ - PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2020 BUDOU ZVEŘEJNĚNY BĚHEM ROKU. 29.08. Rozloučení s prázdninami od 15h

Výkaz o plnění rozpočtu leden 2018

Záměr prodeje části pozemku p.č.1360/52 k.ú. Malšice

Smlouva o dílo

Dopis vlastníkům lesa

Smlouva o dílo

Usnesení zastupitelstva za rok 2018

Zápis z 1.zasedání dne 12.2.2018

Záměr uzavřít dodatek na pronájem

Záměr prodeje pozemku p.č.2100/8 k.ú. Malšice

Zpráva o hospodaření v lesích městyse za rok 2017

Výkaz plnění rozpočtu 12/2017

Rozhodnutí o výběru dodavatele

Rozhodnutí o výběru dodavatele

Oznámení a rozhodnutí zadavatele

Oznámení a rozhodnutí zadavatele

Program na rok 2018

2.rozpočtové opatření roku 2018

Mobilní rozhlas

Naše obec zavádí Mobilní rozhlas!

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, u nás zavádíme novou službu - Mobilní rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů.

Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat:

  • SMS zprávy,
  • hlasové zprávy,
  • e-maily,
  • zprávy do aplikace

o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.

Služba pro občany ZDARMA

Registrujte se na:
malsice.mobilnirozhlas.cz

nebo odevzdaním registračního ústřižku na úřade.

Ústřižek naleznete na:

  • vašem úřadě
  • ve zpravodaji

1.rozpočtové opatření roku 2018

2.rozpočtové opatření roku 2018

1.rozpočtové opatření roku 2018

1/2018

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky

Souvislá běžná údržba MK v Malšicích

14.rozpočtové opatření roku 2017

14.rozpočtové opatření

Výroční zpráva za rok 2017

Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místních poplatcích

Výkaz plnění rozpočtu 11/2017

Rozpočet Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2018

Zápis z 9.zasedání ZM Malšice dne 8.12.2017

Schválený rozpočet na rok 2018

Schválený rozpočet no rok 2018

13.rozpočtové opatření roku 2017

13.rozpočtové opatření

9/2017

12.rozpočtové opatření roku 2017

12.rozpočtové opatření roku 2017

Výkaz plnění rozpočtu 10/2017

11.rozpočtové opatření

11.rozpočtové opatření roku 2017

Omezení doby pro svatební obřady

8/2017

Zápis z 8.zasedání ZM Malšice dne 30.10.2017

10.rozpočtové opatření roku 2017

10.rozpočtové opatření

Dodatek č.1 - M Built - oprava nádrže Všechlapy

9.rozpočtové opatření

9.rozpočtové opatření roku 2017

Výkaz plnění rozpočtu 9/2017

Zápis ze 7.zasedání ZM Malšice dne 26.9.2017

Zápis ze 6.zasedání ZM Malšice dne 14.8.2017

CODES CZ s.r.o.

Výkaz plnění rozpočtu 8/2017

Výkaz plnění rozpočtu 7/2017

7/2017

Dodatek č.1 ke smlouvě Rozšíření ZŠ Malšice

8.rozpočtové opatření roku 2017

8.Rozpočtové opatření

Kross s.r.o. Praha

Obecně závazná vyhláška č.1/2017

Smlouva o dílo - rekonstrukce VO Čenkov

Záměr prodeje pozemků v k.ú. Malšice

7.rozpočtové opatření roku 2017

7.rozpočtové opatření

6/2017

Záměr prodeje části pozemku 734/1 k.ú. Obora

Prodej vozu Suzuki Jimmy

Prodej vozu Multicar M26

Odbahnění nádrže Obora

Oprava nádrže Všechlapy

Oprava místní komunikace Malšice

Oprava zastřešení pavlačí Holubí dům

Záměr prodeje části pozemku p.č.623/1 Třebelice

Výkaz plnění rozpočtu 6/2017

6.rozpočtové opatření roku 2017

6.rozpočtové opatření

Výzva k uzavření smlouvy

Výzva k uzavření smlouvy

Kupní smlouva Simed - dodání vozidla Durso

Zápis z 5.zasedání ZM Malšice dne 20.7.2017

Oznámení a rozhodnutí zadavatele -oprava nádrže Všechlapy

Oznámení a rozhodnutí zadavatele

5/2017

Českomoravská světelná s.r.o. Klobouky

REMA AOS a.s.

5. rozpočtové opatření

5. rozpočtové opatření roku 2017

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky

Výkaz plnění rozpočtu 5/2017

4.rozpočtové opatření

4. rozpočtové opatření roku 2017

Stavební úpravy ZŠ Malšice

Výkaz plnění rozpočtu 4/2017

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Zápis ze 4.zasedání ZM Malšice dne 30.5.2017

4/2017

3/2017

Závěrečný účet za rok 2016

3.rozpočtové opatření roku 2017

3.rozpočtové opatření

Zápis z 3.zasedání ZM Malšice dne 25.4.2017

Zápis z 2.zasedání ZM Malšice dne 3.4.2017

Česká pošta

Střednědobý výhled rozpočtu 2017-2019

Výkaz plnění rozpočtu 3/2017

2.rozpočtové opatření roku 2017

Střednědobý výhled rozpočtu 2017-2019

2. rozpočtové opatření

Výzva k podání nabídky

Vymezení doby pro svatební obřady a seznam oddávajících

2/2017

Výkaz plnění rozpočtu 2/2017

Smlouva o dílo - Oprava hřbitovní kapličky v Maršově

Oznámení veřejného zadavatele o uzavření smlouvy

Smlouva o dílo

Kupní smlouva Auta Borek a.s.

Kupní smlouva

Výkaz plnění rozpočtu1/2017

Výzva k uzavření smlouvy

Výzva k uzavření smlouvy

Istav Media

Usnesení zastupitelstva za rok 2017

1. rozpočtové opatření

1.rozpočtové opatření roku 2017

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017

Zápis z 1.zasedání ZM Malšice dne 13.02.2017

Výzva k uzavření smlouvy Brož cz spol.s.r.o.

Oznámení a Rozhodnutí zadavatele

Oznámení a Rozhodnutí zadavatele

Odstoupení od smlouvy

Výkaz plnění rozpočtu prosinec 2016

Zpráva o hospodaření v lesích městyse Malšice za rok 2016

Inventura dřeva k 31.12.2016

1/2017

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky

Výkaz plnění rozpočtu říjen 2016

Výkaz plnění rozpočtu listopad 2016

Výzva k uzavření smlouvy

Smlouva o sdružených dodávkách elektrické energie

Josef Kalous

Výroční zpráva za rok 2016

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999

Zápis z 8.zasedání ZM Malšice dne 12.12.2016

Oznámení a Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení a Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

prosinec 2016

Portál vhodného uveřejnění

Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 181/2016

Dodatek č.1 k Smlouvě č.181/2016

Zápis ze 7.zasedání ZM Malšice dne 22.11.2016

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tj.mimo režim zákona č.134/2016 Sb.,

Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místních poplatcích

Sdružené dodávky el.energie pro Městys Malšice 2017-2018

VŘ pelety KD Malšice

listopad 2016

Výkaz plnění rozpočtu září 2016

Výkaz plnění rozpočtu srpen 2016

Záměr prodeje pozemků

Stavební rozpočet ke Smlouvě o dílo č.181/2016

Smlouva o dílo č.181/2016

Stavební rozpočet ke Smlouvě o dílo č.181/2016

Smlouva o dílo č.181/2016 - Běžná údržba místních komunikací

Zápis z 6.zasedání ZM Malšice dne 10.10.2016

Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 20163

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.20163 - Oprava Kapličky Třebelice

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.69/2016

září 2016

Seznam zájemců,kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

Zápis z 5.zasedání dne 29.08.2016

Výkaz plnění rozpočtu červenec 2016

srpen 2016

Výkaz plnění rozpočtu červen 2016

Hodnocení kvality pitné vody

Zápis ze 4.zasedání ZM Malšice dne 21.6.2016

červen 2016

Výkaz plnění rozpočtu květen 2016

Smlouva o poskytnutí dotace TJ Malšice

Příloha č.1 ke smlouvě Krycí list rozpočtu

Příloha č.1 ke smlouvě - Vialit

Příloha č.1 k Opravě kapličky a požární zbrojnice Třebelice

Nabídkový rozpočet

Smlouva o dílo - Vialit Soběslav

Souvislá běžná údržba MK Městys Malšice

Oprava kapličky a has.zbrojnice Třebelice

Smlouva o dílo

Zápis z 3.zasedání ZM Malšice dne 23.5.2016

Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Souvislá běžná údržba MK Městys Malšice

Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

květen 2016

Výkaz plnění rozpočtu duben 2016

Darovací smlouva TJ Malšice

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky

Výkaz plnění rozpočtu březen 2016

Zápis ze 2.zasedání ZM Malšice konaného dne 11.04.2016

Interní směrnice - novela číslo 1

Usnesení zastupitelstva rok 2016

3/2016

Výkaz plnění rozpočtu únor 2016

Výkaz plnění rozpočtu leden 2016

2/2016

Zápis z 1.zasedání ZM Malšice dne1.2.2016

Schválený rozpočet pro rok 2016

Výkaz plnění rozpočtu prosinec 2015

Výkaz plnění rozpočtu listopad 2015

1/2016

Audit hospodaření v lesích

Výroční zpráva za rok 2015

12/2015

Obecně závazná vyhláška č.1/2016

Zápis z 15.zasedání ZM Malšice konaného dne 14.12.2015

11/2015

Výkaz plnění rozpočtu říjen 2015

Rozpočet Městyse Malšice na rok 2016

10/2015

Zápis ze 14 zasedání ZM Malšice ze dne 19.10.2015

Interní směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Interní směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Výkaz plnění rozpočtu září 2015

Výkaz plnění rozpočtu srpen 2015

9/2015

Smlouva o dílo - oprava

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Zápis z 13.zasedání ZM Malšice dne 16.9.2015

8/2015

Výkaz plnění rozpočtu červenec 2015

Výkaz plnění rozpočtu červen 2015

Výkaz plnění rozpočtu květen 2015

Zápis z 12.zasedání ZM Malšice ze dne 29.7.2015

Seznam subdodavatelů

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Dodatek č.4 Ke smlouvě o dílo

7/2015

Zápis z 11.zasedání ZM Malšice ze dne 22.6.2015

Rozpočtová opatření 2015

Rozhodnutí a Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení zadavatele o uzavření smlouvy

Smlouva o dílo

Výkaz plnění rozpočtu duben 2015

6/2015

Hasičské vozidlo

Výzva k uzavření smlouvy

Výzva k podání nabídky

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.4.2015

Zápis z 10.zasedání ZM Malšice dne1.6.2015

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Výzva k podání nabídky

Seznam zájemců k podání nabídky

5/2015

Zápis z 9.zasedání ZM Malšice ze dne 4.5.2015

Výkaz plnění rozpočtu březen 2015

Výkaz plnění rozpočtu únor 2015

4/2015

Zápis z 8. ZM ze dne 15.4.2015

Zápis ze 7. ZM dne 17.3.2015

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

3/2015

Usnesení zastupitelstva rok 2015

Výkaz plnění rozpočtu leden 2015

Zápis z 6.zasedání ZM Malšice dne 3.3.2015

2/2015

Zápis z 5.zasedání ZM Malšice

Výkaz plnění rozpočtu - prosinec 2014

Výkaz plnění rozpočtu - listopad 2014

Výkaz plnění rozpočtu - říjen 2014

Výroční zpráva za rok 2014

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny

1/2015

Zápis ze 4.zasedání ZM Malšice

Zápis ze 3.zasedání ZM Malšice

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.9.2014 na stavbu Chodníky Malšice

Návrh rozpočtu na rok 2015

Zpravodaj 13/2014

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Zápis z 2.zasedání ZM Malšice

Oznámení o rozhodnutí zadavatele a výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

12/2014

Dodávka drevěných pelet

Výkaz plnění rozpočtu - září 2014

Zápis z ustavujícího zasedání dne 3.11.2014

Sdružené dodávky el.energie - výběrové řízení

Sdružené dodávky el.energie - výběrové řízení

Soubor dodatečných informací č.1 - Revitalizace zeleně Malšice

11/2014

Výzva k podání nabídky - revitalizace zeleně Malšice

10/2014

Zápis z 8.zasedání ZM Malšice dne 29.9.2014

Výkaz plnění rozpočtu - srpen 2014

Smlouva o dílo ze dne 18.09.2014

9/2014

Zápis ze 7.zasedání ZM Malšice dne 1.9.2014

Zápis ze 6.zaseání ZM Malšice

Zápis z 5.zasedání ZM Malšice

8/2014

Výkaz o plnění rozpočtu - červenec 2014

Výzva k podání nabídky

Výkaz o plnění rozpočtu - Červen 2014

7/2014

Výkaz o plnění rozpočtu - květen 2014

6/2014

Zápis ze 4.zasedání ZM Malšice ze dne 2.6.2014

5/2014

Výkaz o plnění rozpočtu - duben 2014

Zápis ze 3.zasedání ZM Malšice ze dne 28.04.2014

4/2014

Výkaz o plnění rozpočtu - březen 2014

Smlouva o dílo 1/2014

3/2014

Výkaz o plnění rozpočtu - únor 2014

Zápis z 2.zasedání ZM Malšice ze dne 12.03.2014

2/2014

Výkaz o plnění rozpočtu - leden 2014

Oznámení zadavatele o uzavření smlouvy

Smlouva o provedení těžby dřeva

Usnesení zastupitelstva rok 2014

Zápis z 1.zasedání ZM ze dne 12.02.2014

Výkaz o plnění rozpočtu - prosinec 2013

1/2014

Výroční zpráva za rok 2013

Zápis z 9.zasedání ZM ze dne 18.12.2013

Zápis z 8.zasedání ZM ze dne 27.11.2013

Rozpočet Městyse Malšice na rok 2014

Návrh rozpočtu Městyse Malšice na rok 2014

Výkaz o plnění rozpočtu - listopad 2013

Navštivte hrady pánů erbu růže

12/2013

11/2013

Výkaz o plnění rozpočtu - říjen 2013

Smlouva o provedení těžby dřeva a smlouva kupní

10/2013

Zápis ze 7. zasedání dne 16.10.2013

Výkaz pro plnění rozpočtu - září 2013

9/2013

Výkaz o plnění rozpočtu - srpen 2013

8/2013

Zápis ze 6.zasedání ZM ze dne 21.8.2013

7/2013

Výkaz o plnění rozpočtu - červenec 2013

Zápis z 5.zasedání ZM ze dne 24.7.2013

6/2013

Výkaz o plnění rozpočtu - červen 2013

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

Zápis ze 4.zasedání ZM ze dne 26.6.2013

Výkaz o plnění rozpočtu - květen 2013

Zápis z 3.zasedání ZM ze dne 29.05.2013

5/2013

Smlouva s firmou Rumpold s.r.o.

Zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP - KD Malšice

Výkaz o plnění rozpočtu - duben 2013

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

4/2013

Zápis z 2.zasedání ZM ze dne 24.04.2013

Výkaz o plnění rozpočtu - březen 2013

Zápis z 1. zasedání ZM ze dne 06.03.2013

3/2013

Výkaz o plnění rozpočtu - únor 2013

Usnesení zastupitelstva rok 2013

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

2/2013

Výkaz o plnění rozpočtu - leden 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Výkaz - prosinec 2012

Zápis z 8.zasedání ZM ze dne 19.12.2012

Zápis z 7.zasedání ZM ze dne 14.11.2012

Zápis z 6.zasedání ZM ze dne 17.10.2012

Rozpočet 2013 - schválený

1/2013

Výkaz - listopad 2012

Obecně závazná vyhláška č.1/2013

10/2012

Oznámení o zrušení zadávacího řízení

Písemná zpráva zadavatele

NÁVRH ROZPOČTU Městyse Malšice na rok 2013

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče - E.ON Energie a.s.

Výkaz o plnění rozpočtu - říjen 2012

Výzva k podání nabídky

9/2012

Výkaz o plnění rozpočtu - září 2012

8/2012

Výkaz o plnění rozpočtu - srpen 2012

Zápis z 5. zasedání ZM ze dne 05.09.2012

7/2012

Výkaz o plnění rozpočtu - červenec 2012

Výkaz o plnění rozpočtu - červen 2012

6/2012

SMLOUVA O DÍLO - Oddílná kanalizace Čenkov

SMLOUVA O DÍLO - Komunikace k ZŠ

SMLOUVA O DÍLO - Výměna oken, dveří a oprava fasády čp. 58

Zápis ze 4. zasedání ZM ze dne 20.06.2012

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Přístupová komunikace k ZŠ

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - TDI Přístupová komunikace k ZŠ

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - TDI na akci Výměna oken, dveří čp. 58

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Výměna oken, dveří čp. 58

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Oddílná kanalizace Čenkov

5/2012

Výkaz o plnění rozpočtu - květen 2012

Výzva k podání nabídky - TDI na stavbě Přístup. komunik. k ZŠ

Výzva k podání nabídky - TDI na stavbě Okna, dveře, fasáda čp. 58 Mal.

Výzva k podání nabídky - Přístupová komunikace k ZŠ

Výkaz o plnění rozpočtu - duben 2012

Výzva k podání nabídky - výměna oken a dveří, oprava fasády

Zápis ze 3. zasedání ZM ze dne 16.05.2012

Smlouva o dílo - Sběrný důr Malšice - stavební část

Kupní smlouva - Sběrný dvůr Malšice - technická část

4/2012

Výzva k podání nabídky - Oddílná kanalizace Čenkov

Zápis z 2. zasedání ZM ze dne 11.04.2012

Výkaz o plnění rozpočtu - březen 2012

3/2012

Výzva k podání nabídky - tech. dozor a koordinátor

Informace k Výzvě k podávání nabídek

Výzva k podání nabídky - technické vybavení

Výzva k podání nabídky - stavební část

Výkaz o plnění rozpočtu - únor 2012

Výkaz o plnění rozpočtu - leden 2012

Výkaz o plnění rozpočtu l) - prosinec 2011

Výroční zpráva za rok 2011

2/2012

Sběrný dvůr Malšice

Zápis z 1. zasedání ZM ze dne 18.01.2012

Usnesení zastupitelstva rok 2012

1/2012

5. rozpočtové opatření - prosinec 2011

Zápis z 11. zasedání ZM ze dne 28.12.2011

Plán investic městyse pro rok 2012 - schválený

ROZPOČET na rok 2012 - schválený

NÁVRH - PLÁN INVESTIC Městyse Malšice pro rok 2012

NÁVRH ROZPOČTU Městyse Malšice na rok 2012

4. rozpočtové opatření - listopad 2011

3. rozpočtové opatření - září 2011

2. rozpočtové opatření - červen 2011

1. rozpočtové opatření - březen 2011

Výkaz o plnění rozpočtu k) - listopad 2011

Výkaz o plnění rozpočtu j) - říjen 2011

Výkaz o plnění rozpočtu i) - září 2011

Výkaz o plnění rozpočtu h) - srpen 2011

10/2011

Zápis z 10. zasedání ZM ze dne 23.11.2011

15) Sazebník úhrad za poskytování informací

Kalendář