Aktuality
4. VÝZVA KOTLÍKOVÉ DOTACE JIHOČESKÝ KRAJ
Záměr pronájmu - část parcely č. 1068/5 u železobetonového věžového vodojemu v k.ú. Čenkov
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava Maršov u Tábora
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obora u Maršova

Záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 58 v přízemí v Malšicích

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-pronajmu-nebytovych-prostor-v-cp.-58-v-prizemi458332582.pdf 203.4 Kb
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Malšice 179/39 o výměře 141 m2,část pozemku 179/22, část pozemku179/18

REGISTRACE NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 U MUDr. HANY ŠEDIVÉ

 

Popisek na REGISTRACE NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 U MUDr. HANY ŠEDIVÉ

REGISTRACE NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 U MUDr. HANY ŠEDIVÉ

S platností od 3.3.2021 je možné se zaregistrovat na očkování proti Covid-19 u své praktické lékařky MUDr. Hany Šedivé.  Jedná se o pacienty věkové skupiny 80+ a 70+, pokud nejsou zaregistrováni v centrálním rezervačním systému.    Očkovat se začne v průběhu měsíce března, jakmile MUDr. Hana Šedivá obdrží vakcínu.

Rezervace a další informace u MUDr.Hany Šedivé na tel.  381 215 763.

Aktuální úřední hodiny městyse Malšice

Aktuální úřední hodiny:

PO,Út,Čt : 07.00 - 14.00

St:             07.30 - 17.00

Pá:            07.00 - 12.00

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava Všechlapy u Malšic
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Třebelice

Oznámení:

Úřad městyse Malšice nabízí v pracovní době úřadu pomoc občanům s registrací na očkování proti COVID 19.

Prosíme občany, aby měli s sebou kartičku zdravotní pojišťovny a mobilní telefon.

Pondělí:   07.00 - 14.00

Úterý :     07.00 -  14.00

Středa:    07.30 – 17.00

Čtvrtek:   07.00 - 14.00

Pátek :     07.00  - 12.00

Zpracování lesního hospodářského plánu na období 2022-2031
Malšický zpravodaj 5/2020
Obecně závazná vyhláška městyse Malšice č.1/2020 o místním poplatku ze psů
Malšický zpravodaj 4/2020
Malšický zpravodaj 3/2020
Malšický zpravodaj 2/2020

COVID - 19

Informace ke koronaviru

 

https://www.malsice.eu/www/mestysmalsice/fs/mimoradne-opatreni-koronavirus.pdf

https://www.malsice.eu/www/mestysmalsice/fs/informace-mpsv-ke-covid-19.pdf

Zpráva o hospodaření v lesích městyse Malšice za rok 2019
Malšický zpravodaj 9/2019
Malšický zpravodaj 7/2019
Malšický zpravodaj 6/2019
Malšický zpravodaj 5/2019
Výkaz o plnění rozpočtu duben 2019
Malšický zpravodaj 4/2019
Záverečný účet za rok 2018
Malšický zpravodaj 3/2019
Výkaz o plnění rozpočtu únor 2019
Výkaz o plnění rozpočtu leden 2019
3.rozpočtové opatření roku 2019
Zápis ze 4 zasedání ZM Malšice ze dne 15.4.2019
Jednací řád Zastupitelstva Městyse Malšice
Záměr prodeje, pronájmu a směny pozemků v k.ú. Malšice a Čenkov
Usnesení zastupitelstva za rok 2019
Malšický zpravodaj 2/2019
2.rozpočtové opatření
2.rozpočtové opatření roku 2019
Změna ceny pro vodné a stočné r.2019
Zápis ze 3.zasedání ZM Malšice dne 18.2.2019
1.rozpočtové opatření
1.rozpočtové opatření roku 2019
Malšický zpravodaj 1/2019
Výkaz o plnění rozpočtu prosinec 2018
Výkaz o plnění rozpočtu listopad 2018
Výkaz o plnění rozpočtu říjen 2018
Zpráva o hospodaření v lesích za rok 2018
Rozpis schváleného rozpočtu
Rozpočet na rok 2019
18.rozpočtové opatření roku 2018
18.rozpočtové opatření roku 2018
Střednědobý rozpočtový výhled 2019-2021
Rozpočet na rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Záměr pronájmu pozemků v k.ú.Malšice
Zápis ze 2.zasedání ZM Malšice dne 7.12.2018
Dodatek č.1
Veřejnoprávní smlouva s Městem Tábor
FINELINER z.s.
9/2018
17.rozpočtové opatření roku 2018
17.rozpočtové opatření roku 2018
Výkaz o plnění rozpočtu září 2018
Výkaz o plnění rozpočtu srpen 2018
16.rozpočtové opatření roku 2018
16.rozpočtové opatření roku 2018
Rozpočtový výhled na rok 2019-2021
Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místních poplatcích - novela pro rok 2019
8/2018
Zápis z ustavujícího zasedání dne 1.11.2018
Smlouva o dílo - Komunikace pro pěší před ZŠ Malšice
7/2018
15.rozpočtové opatření roku 2018
15.rozpočtové opatření roku 2018
14.rozpočtové opatření roku 2018
14.rozpočtové opatření roku 2018
Smlouva o dílo - hřiště.cz,s.r.o.
Smlouva o dílo - Vodní zdroje a.s.
Smlouva o dílo - sadovnické úpravy parku
Výkaz o plnění rozpočtu červenec 2018
Výkaz o plnění rozpočtu červen 2018
Výkaz o plnění rozpočtu květen 2018
Výkaz o plnění rozpočtu duben 2018
13.rozpočtové opatření roku 2018
13.rozpočtové opatření roku 2018
6/2018
Zápis z 5.zasedání dne 3.9.2018
12.rozpočtové opatření roku 2018
12.rozpočtové opatření roku 2018
5/2018
11.rozpočtové opatření roku 2018
10.rozpočtové opatření roku 2018
11.rozpočtové opatření roku 2018
10.rozpočtové opatření roku 2018
Písemná zpráva zadavatele
9.rozpočtové opatření roku 2018
8.rozpočtové opatření roku 2018
9.rozpočtové opatření roku 2018
8.rozpočtové opatření roku 2018
Zápis ze 4. zasedání ZM - 19.6.2018
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.3/2018
Smlouva o dílo č.3/2018
Výzva k uzavření smlouvy
Informace o ochraně osobních údajů
Vzdání se práva podat námitky proti Rozhodnutí zadavatele
Záměr prodeje části pozemku p.č.2115/4 Lány a koupě pozemku p.č.2232/5 Lány
Mimořádné vydání
Oznámení a Rozhodnutí zadavatele
4/2018
Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ a ZŠ Malšice
Dodatek č.2 k Smlouvě o dílo č.08/2018
Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo č.56/2018
Smlova s pověřencem - ZŠ a MŠ Malšice
Smlouva s pověřencem - Městys Malšice
Závěrečný účet za rok 2017
7.rozpočtové opatření roku 2018
6.rozpočtové opatření roku 2018
7.rozpočtové opatření roku 2018
6.rozpočtové opatření roku 2018
Výkaz o plnění rozpočtu duben 2018
Výkaz o plnění rozpočtu březen 2018
Výkaz o plnění rozpočtu únor 2018
Smlouva o dílo č.56/2018
Záměr prodeje části pozemku p.č.2100/15 k.ú. Malšice
Kalkulace cen prro vodné a stočné za rok 2017
Zápis z 3.zasedání dne 23.4.2018
Záměr prodeje pozemků dle usnesení zastupitelstva městyse Malšice ze dne 23.4.2018
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.8/2018 ze dne 1.3.2018
3/2018
5.rozpočtové opatření roku 2018
5. rozpočtové opatření roku 2018
Změna ceny pro vodné a stočné - hospodářský rok 2018
Záměr pronájmu nebytových prostor Malšice čp.58
Záměr prodeje části pozemku 1074/2 k.ú. Čenkov
Oznámení zadavatele o uzavření smlouvy
Oznámení veřejného zadavatele o uzavření smlouvy
4.rozpočtové opatření roku 2018
3.rozpočtové opatření roku 2018
4.rozpočtové opatření za rok 2018
3.rozpočtové opatření roku 2018
2/2018
Smlouva o dílo
Smlouva o dílo
Zápis z 2.zasedání dne 26.2.2018
Výkaz o plnění rozpočtu leden 2018
Záměr prodeje části pozemku p.č.1360/52 k.ú. Malšice
Smlouva o dílo
Dopis vlastníkům lesa
Smlouva o dílo
Usnesení zastupitelstva za rok 2018
Zápis z 1.zasedání dne 12.2.2018
Záměr uzavřít dodatek na pronájem
Záměr prodeje pozemku p.č.2100/8 k.ú. Malšice
Zpráva o hospodaření v lesích městyse za rok 2017
Výkaz plnění rozpočtu 12/2017
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Oznámení a rozhodnutí zadavatele
Oznámení a rozhodnutí zadavatele
2.rozpočtové opatření roku 2018

Mobilní rozhlas

Naše obec zavádí Mobilní rozhlas!

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, u nás zavádíme novou službu - Mobilní rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů.

Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat:

  • SMS zprávy,
  • hlasové zprávy,
  • e-maily,
  • zprávy do aplikace

o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.

Služba pro občany ZDARMA

Registrujte se na:
malsice.mobilnirozhlas.cz

nebo odevzdaním registračního ústřižku na úřade.

Ústřižek naleznete na:

  • vašem úřadě
  • ve zpravodaji
1.rozpočtové opatření roku 2018
2.rozpočtové opatření roku 2018
1.rozpočtové opatření roku 2018
1/2018
Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Výzva k podání nabídky
Souvislá běžná údržba MK v Malšicích
14.rozpočtové opatření roku 2017
14.rozpočtové opatření
Výroční zpráva za rok 2017
Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místních poplatcích
Výkaz plnění rozpočtu 11/2017
Rozpočet Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2018
Zápis z 9.zasedání ZM Malšice dne 8.12.2017
Schválený rozpočet na rok 2018
Schválený rozpočet no rok 2018
13.rozpočtové opatření roku 2017
13.rozpočtové opatření
9/2017
12.rozpočtové opatření roku 2017
12.rozpočtové opatření roku 2017
Výkaz plnění rozpočtu 10/2017
11.rozpočtové opatření
11.rozpočtové opatření roku 2017
Omezení doby pro svatební obřady
8/2017
Zápis z 8.zasedání ZM Malšice dne 30.10.2017
10.rozpočtové opatření roku 2017
10.rozpočtové opatření
Dodatek č.1 - M Built - oprava nádrže Všechlapy
9.rozpočtové opatření
9.rozpočtové opatření roku 2017
Výkaz plnění rozpočtu 9/2017
Zápis ze 7.zasedání ZM Malšice dne 26.9.2017
Zápis ze 6.zasedání ZM Malšice dne 14.8.2017
CODES CZ s.r.o.
Výkaz plnění rozpočtu 8/2017
Výkaz plnění rozpočtu 7/2017
7/2017
Dodatek č.1 ke smlouvě Rozšíření ZŠ Malšice
8.rozpočtové opatření roku 2017
8.Rozpočtové opatření
Kross s.r.o. Praha
Obecně závazná vyhláška č.1/2017
Smlouva o dílo - rekonstrukce VO Čenkov
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Malšice
7.rozpočtové opatření roku 2017
7.rozpočtové opatření
6/2017
Záměr prodeje části pozemku 734/1 k.ú. Obora
Prodej vozu Suzuki Jimmy
Prodej vozu Multicar M26
Odbahnění nádrže Obora
Oprava nádrže Všechlapy
Oprava místní komunikace Malšice
Oprava zastřešení pavlačí Holubí dům
Záměr prodeje části pozemku p.č.623/1 Třebelice
Výkaz plnění rozpočtu 6/2017
6.rozpočtové opatření roku 2017
6.rozpočtové opatření
Výzva k uzavření smlouvy
Výzva k uzavření smlouvy
Kupní smlouva Simed - dodání vozidla Durso
Zápis z 5.zasedání ZM Malšice dne 20.7.2017
Oznámení a rozhodnutí zadavatele -oprava nádrže Všechlapy
Oznámení a rozhodnutí zadavatele
5/2017
Českomoravská světelná s.r.o. Klobouky
REMA AOS a.s.
5. rozpočtové opatření
5. rozpočtové opatření roku 2017
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky
Výkaz plnění rozpočtu 5/2017
4.rozpočtové opatření
4. rozpočtové opatření roku 2017
Stavební úpravy ZŠ Malšice
Výkaz plnění rozpočtu 4/2017
Uveřejnění skutečně uhrazené ceny
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
Zápis ze 4.zasedání ZM Malšice dne 30.5.2017
4/2017
3/2017
Závěrečný účet za rok 2016
3.rozpočtové opatření roku 2017
3.rozpočtové opatření
Zápis z 3.zasedání ZM Malšice dne 25.4.2017
Zápis z 2.zasedání ZM Malšice dne 3.4.2017
Česká pošta
Střednědobý výhled rozpočtu 2017-2019
Výkaz plnění rozpočtu 3/2017
2.rozpočtové opatření roku 2017
Střednědobý výhled rozpočtu 2017-2019
2. rozpočtové opatření
Výzva k podání nabídky
Vymezení doby pro svatební obřady a seznam oddávajících
2/2017
Výkaz plnění rozpočtu 2/2017
Smlouva o dílo - Oprava hřbitovní kapličky v Maršově
Oznámení veřejného zadavatele o uzavření smlouvy
Smlouva o dílo
Kupní smlouva Auta Borek a.s.
Kupní smlouva
Výkaz plnění rozpočtu1/2017
Výzva k uzavření smlouvy
Výzva k uzavření smlouvy
Istav Media
Usnesení zastupitelstva za rok 2017
1. rozpočtové opatření
1.rozpočtové opatření roku 2017
Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2017
Schválený rozpočet na rok 2017
Schválený rozpočet na rok 2017
Zápis z 1.zasedání ZM Malšice dne 13.02.2017
Výzva k uzavření smlouvy Brož cz spol.s.r.o.
Oznámení a Rozhodnutí zadavatele
Oznámení a Rozhodnutí zadavatele
Odstoupení od smlouvy
Výkaz plnění rozpočtu prosinec 2016
Zpráva o hospodaření v lesích městyse Malšice za rok 2016
Inventura dřeva k 31.12.2016
1/2017
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky
Výkaz plnění rozpočtu říjen 2016
Výkaz plnění rozpočtu listopad 2016
Výzva k uzavření smlouvy
Smlouva o sdružených dodávkách elektrické energie
Josef Kalous
Výroční zpráva za rok 2016
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Zápis z 8.zasedání ZM Malšice dne 12.12.2016
Oznámení a Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
Oznámení a Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
prosinec 2016
Portál vhodného uveřejnění
Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 181/2016
Dodatek č.1 k Smlouvě č.181/2016
Zápis ze 7.zasedání ZM Malšice dne 22.11.2016
Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tj.mimo režim zákona č.134/2016 Sb.,
Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místních poplatcích
Sdružené dodávky el.energie pro Městys Malšice 2017-2018
VŘ pelety KD Malšice
listopad 2016
Výkaz plnění rozpočtu září 2016
Výkaz plnění rozpočtu srpen 2016
Záměr prodeje pozemků
Stavební rozpočet ke Smlouvě o dílo č.181/2016
Smlouva o dílo č.181/2016
Stavební rozpočet ke Smlouvě o dílo č.181/2016
Smlouva o dílo č.181/2016 - Běžná údržba místních komunikací
Zápis z 6.zasedání ZM Malšice dne 10.10.2016
Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 20163
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.20163 - Oprava Kapličky Třebelice
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.69/2016
září 2016
Seznam zájemců,kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
Zápis z 5.zasedání dne 29.08.2016
Výkaz plnění rozpočtu červenec 2016
srpen 2016
Výkaz plnění rozpočtu červen 2016
Hodnocení kvality pitné vody
Zápis ze 4.zasedání ZM Malšice dne 21.6.2016
červen 2016
Výkaz plnění rozpočtu květen 2016
Smlouva o poskytnutí dotace TJ Malšice
Příloha č.1 ke smlouvě Krycí list rozpočtu
Příloha č.1 ke smlouvě - Vialit
Příloha č.1 k Opravě kapličky a požární zbrojnice Třebelice
Nabídkový rozpočet
Smlouva o dílo - Vialit Soběslav
Souvislá běžná údržba MK Městys Malšice
Oprava kapličky a has.zbrojnice Třebelice
Smlouva o dílo
Zápis z 3.zasedání ZM Malšice dne 23.5.2016
Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Souvislá běžná údržba MK Městys Malšice
Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
květen 2016
Výkaz plnění rozpočtu duben 2016
Darovací smlouva TJ Malšice
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky
Výkaz plnění rozpočtu březen 2016
Zápis ze 2.zasedání ZM Malšice konaného dne 11.04.2016
Interní směrnice - novela číslo 1
Usnesení zastupitelstva rok 2016
3/2016
Výkaz plnění rozpočtu únor 2016
Výkaz plnění rozpočtu leden 2016
2/2016
Zápis z 1.zasedání ZM Malšice dne1.2.2016
Schválený rozpočet pro rok 2016
Výkaz plnění rozpočtu prosinec 2015
Výkaz plnění rozpočtu listopad 2015
1/2016
Audit hospodaření v lesích
Výroční zpráva za rok 2015
12/2015
Obecně závazná vyhláška č.1/2016
Zápis z 15.zasedání ZM Malšice konaného dne 14.12.2015
11/2015
Výkaz plnění rozpočtu říjen 2015
Rozpočet Městyse Malšice na rok 2016
10/2015
Zápis ze 14 zasedání ZM Malšice ze dne 19.10.2015
Interní směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Interní směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Výkaz plnění rozpočtu září 2015
Výkaz plnění rozpočtu srpen 2015
9/2015
Smlouva o dílo - oprava
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
Zápis z 13.zasedání ZM Malšice dne 16.9.2015
8/2015
Výkaz plnění rozpočtu červenec 2015
Výkaz plnění rozpočtu červen 2015
Výkaz plnění rozpočtu květen 2015
Zápis z 12.zasedání ZM Malšice ze dne 29.7.2015
Seznam subdodavatelů
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
Dodatek č.4 Ke smlouvě o dílo
7/2015
Zápis z 11.zasedání ZM Malšice ze dne 22.6.2015
Rozpočtová opatření 2015
Rozhodnutí a Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
Oznámení zadavatele o uzavření smlouvy
Smlouva o dílo
Výkaz plnění rozpočtu duben 2015
6/2015
Hasičské vozidlo
Výzva k uzavření smlouvy
Výzva k podání nabídky
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.4.2015
Zápis z 10.zasedání ZM Malšice dne1.6.2015
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
Výzva k podání nabídky
Seznam zájemců k podání nabídky
5/2015
Zápis z 9.zasedání ZM Malšice ze dne 4.5.2015
Výkaz plnění rozpočtu březen 2015
Výkaz plnění rozpočtu únor 2015
4/2015
Zápis z 8. ZM ze dne 15.4.2015
Zápis ze 7. ZM dne 17.3.2015
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
3/2015
Usnesení zastupitelstva rok 2015
Výkaz plnění rozpočtu leden 2015
Zápis z 6.zasedání ZM Malšice dne 3.3.2015
2/2015
Zápis z 5.zasedání ZM Malšice
Výkaz plnění rozpočtu - prosinec 2014
Výkaz plnění rozpočtu - listopad 2014
Výkaz plnění rozpočtu - říjen 2014
Výroční zpráva za rok 2014
Uveřejnění skutečně uhrazené ceny
1/2015
Zápis ze 4.zasedání ZM Malšice
Zápis ze 3.zasedání ZM Malšice
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.9.2014 na stavbu Chodníky Malšice
Návrh rozpočtu na rok 2015
Zpravodaj 13/2014
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
Zápis z 2.zasedání ZM Malšice
Oznámení o rozhodnutí zadavatele a výběru nejvhodnější nabídky
Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
12/2014
Dodávka drevěných pelet
Výkaz plnění rozpočtu - září 2014
Zápis z ustavujícího zasedání dne 3.11.2014
Sdružené dodávky el.energie - výběrové řízení
Sdružené dodávky el.energie - výběrové řízení
Soubor dodatečných informací č.1 - Revitalizace zeleně Malšice
11/2014
Výzva k podání nabídky - revitalizace zeleně Malšice
10/2014
Zápis z 8.zasedání ZM Malšice dne 29.9.2014
Výkaz plnění rozpočtu - srpen 2014
Smlouva o dílo ze dne 18.09.2014
9/2014
Zápis ze 7.zasedání ZM Malšice dne 1.9.2014
Zápis ze 6.zaseání ZM Malšice
Zápis z 5.zasedání ZM Malšice
8/2014
Výkaz o plnění rozpočtu - červenec 2014
Výzva k podání nabídky
Výkaz o plnění rozpočtu - Červen 2014
7/2014
Výkaz o plnění rozpočtu - květen 2014
6/2014
Zápis ze 4.zasedání ZM Malšice ze dne 2.6.2014
5/2014
Výkaz o plnění rozpočtu - duben 2014
Zápis ze 3.zasedání ZM Malšice ze dne 28.04.2014
4/2014
Výkaz o plnění rozpočtu - březen 2014
Smlouva o dílo 1/2014
3/2014
Výkaz o plnění rozpočtu - únor 2014
Zápis z 2.zasedání ZM Malšice ze dne 12.03.2014
2/2014
Výkaz o plnění rozpočtu - leden 2014
Oznámení zadavatele o uzavření smlouvy
Smlouva o provedení těžby dřeva
Usnesení zastupitelstva rok 2014
Zápis z 1.zasedání ZM ze dne 12.02.2014
Výkaz o plnění rozpočtu - prosinec 2013
1/2014
Výroční zpráva za rok 2013
Zápis z 9.zasedání ZM ze dne 18.12.2013
Zápis z 8.zasedání ZM ze dne 27.11.2013
Rozpočet Městyse Malšice na rok 2014
Návrh rozpočtu Městyse Malšice na rok 2014
Výkaz o plnění rozpočtu - listopad 2013
Navštivte hrady pánů erbu růže
12/2013
11/2013
Výkaz o plnění rozpočtu - říjen 2013
Smlouva o provedení těžby dřeva a smlouva kupní
10/2013
Zápis ze 7. zasedání dne 16.10.2013
Výkaz pro plnění rozpočtu - září 2013
9/2013
Výkaz o plnění rozpočtu - srpen 2013
8/2013
Zápis ze 6.zasedání ZM ze dne 21.8.2013
7/2013
Výkaz o plnění rozpočtu - červenec 2013
Zápis z 5.zasedání ZM ze dne 24.7.2013
6/2013
Výkaz o plnění rozpočtu - červen 2013
Smlouva o dílo
Smlouva o dílo
Zápis ze 4.zasedání ZM ze dne 26.6.2013
Výkaz o plnění rozpočtu - květen 2013
Zápis z 3.zasedání ZM ze dne 29.05.2013
5/2013
Smlouva s firmou Rumpold s.r.o.
Zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP - KD Malšice
Výkaz o plnění rozpočtu - duben 2013
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
4/2013
Zápis z 2.zasedání ZM ze dne 24.04.2013
Výkaz o plnění rozpočtu - březen 2013
Zápis z 1. zasedání ZM ze dne 06.03.2013
3/2013
Výkaz o plnění rozpočtu - únor 2013
Usnesení zastupitelstva rok 2013
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
2/2013
Výkaz o plnění rozpočtu - leden 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výkaz - prosinec 2012
Zápis z 8.zasedání ZM ze dne 19.12.2012
Zápis z 7.zasedání ZM ze dne 14.11.2012
Zápis z 6.zasedání ZM ze dne 17.10.2012
Rozpočet 2013 - schválený
1/2013
Výkaz - listopad 2012
Obecně závazná vyhláška č.1/2013
10/2012
Oznámení o zrušení zadávacího řízení
Písemná zpráva zadavatele
NÁVRH ROZPOČTU Městyse Malšice na rok 2013
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče - E.ON Energie a.s.
Výkaz o plnění rozpočtu - říjen 2012
Výzva k podání nabídky
9/2012
Výkaz o plnění rozpočtu - září 2012
8/2012
Výkaz o plnění rozpočtu - srpen 2012
Zápis z 5. zasedání ZM ze dne 05.09.2012
7/2012
Výkaz o plnění rozpočtu - červenec 2012
Výkaz o plnění rozpočtu - červen 2012
6/2012
SMLOUVA O DÍLO - Oddílná kanalizace Čenkov
SMLOUVA O DÍLO - Komunikace k ZŠ
SMLOUVA O DÍLO - Výměna oken, dveří a oprava fasády čp. 58
Zápis ze 4. zasedání ZM ze dne 20.06.2012
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Přístupová komunikace k ZŠ
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - TDI Přístupová komunikace k ZŠ
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - TDI na akci Výměna oken, dveří čp. 58
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Výměna oken, dveří čp. 58
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Oddílná kanalizace Čenkov
5/2012
Výkaz o plnění rozpočtu - květen 2012
Výzva k podání nabídky - TDI na stavbě Přístup. komunik. k ZŠ
Výzva k podání nabídky - TDI na stavbě Okna, dveře, fasáda čp. 58 Mal.
Výzva k podání nabídky - Přístupová komunikace k ZŠ
Výkaz o plnění rozpočtu - duben 2012
Výzva k podání nabídky - výměna oken a dveří, oprava fasády
Zápis ze 3. zasedání ZM ze dne 16.05.2012
Smlouva o dílo - Sběrný důr Malšice - stavební část
Kupní smlouva - Sběrný dvůr Malšice - technická část
4/2012
Výzva k podání nabídky - Oddílná kanalizace Čenkov
Zápis z 2. zasedání ZM ze dne 11.04.2012
Výkaz o plnění rozpočtu - březen 2012
3/2012
Výzva k podání nabídky - tech. dozor a koordinátor
Informace k Výzvě k podávání nabídek
Výzva k podání nabídky - technické vybavení
Výzva k podání nabídky - stavební část
Výkaz o plnění rozpočtu - únor 2012
Výkaz o plnění rozpočtu - leden 2012
Výkaz o plnění rozpočtu l) - prosinec 2011
Výroční zpráva za rok 2011
2/2012
Sběrný dvůr Malšice
Zápis z 1. zasedání ZM ze dne 18.01.2012
Usnesení zastupitelstva rok 2012
1/2012
5. rozpočtové opatření - prosinec 2011
Zápis z 11. zasedání ZM ze dne 28.12.2011
Plán investic městyse pro rok 2012 - schválený
ROZPOČET na rok 2012 - schválený
NÁVRH - PLÁN INVESTIC Městyse Malšice pro rok 2012
NÁVRH ROZPOČTU Městyse Malšice na rok 2012
4. rozpočtové opatření - listopad 2011
3. rozpočtové opatření - září 2011
2. rozpočtové opatření - červen 2011
1. rozpočtové opatření - březen 2011
Výkaz o plnění rozpočtu k) - listopad 2011
Výkaz o plnění rozpočtu j) - říjen 2011
Výkaz o plnění rozpočtu i) - září 2011
Výkaz o plnění rozpočtu h) - srpen 2011
10/2011
Zápis z 10. zasedání ZM ze dne 23.11.2011
15) Sazebník úhrad za poskytování informací
Kalendář