Aktuality
Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou
více
Osvobození od správního poplatku na úseku matrik
více
Objízdná trasa pro stavbu Bechyňské ulice a okružní křižovatky dne 17.7.2022-15.12.2022
více

POUŤ V MALŠICÍCH SE BUDE KONAT 12.6.2022


Výstavba okružní křižovatky, uzavírky a další informace ke stavbě
více
Úřad práce a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií
více
Pomoc Ukrajině -Postup při začlenění do vzdělávání v České republice
více
Pozvánka na zasedání ZM 31.1.2022
více
Program na rok 2022
více
Energetika- informace jak pomoc lidem, firmám i OSVČ v souvislosti s ukončením činnosti dodavatelů elektřiny a plynu
více
Vyřizování žádostí o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
více

Městys Malšice nabízí volné byty k pronájmu v rámci projektu "Sociální byty v objektu bývalé fary"

Více informací v sekci Městys - Informace k projektu"Sociální byty"


Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava Maršov u Tábora
více
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obora u Maršova
více

Záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 58 v přízemí v Malšicích


Záměr prodeje pozemků v k.ú. Malšice 179/39 o výměře 141 m2,část pozemku 179/22, část pozemku179/18
více

REGISTRACE NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 U MUDr. HANY ŠEDIVÉ

 

Popisek na REGISTRACE NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 U MUDr. HANY ŠEDIVÉ

REGISTRACE NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 U MUDr. HANY ŠEDIVÉ

S platností od 3.3.2021 je možné se zaregistrovat na očkování proti Covid-19 u své praktické lékařky MUDr. Hany Šedivé.  Jedná se o pacienty věkové skupiny 80+ a 70+, pokud nejsou zaregistrováni v centrálním rezervačním systému.    Očkovat se začne v průběhu měsíce března, jakmile MUDr. Hana Šedivá obdrží vakcínu.

Rezervace a další informace u MUDr.Hany Šedivé na tel.  381 215 763.


Aktuální úřední hodiny městyse Malšice

Aktuální úřední hodiny:

PO,Út,Čt : 07.00 - 14.00

St:             07.30 - 17.00

Pá:            07.00 - 12.00


Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava Všechlapy u Malšic
více
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Třebelice
více

Oznámení:

Úřad městyse Malšice nabízí v pracovní době úřadu pomoc občanům s registrací na očkování proti COVID 19.

Prosíme občany, aby měli s sebou kartičku zdravotní pojišťovny a mobilní telefon.

Pondělí:   07.00 - 14.00

Úterý :     07.00 -  14.00

Středa:    07.30 – 17.00

Čtvrtek:   07.00 - 14.00

Pátek :     07.00  - 12.00


Zpracování lesního hospodářského plánu na období 2022-2031
více
Malšický zpravodaj 5/2020
více
Obecně závazná vyhláška městyse Malšice č.1/2020 o místním poplatku ze psů
více
Malšický zpravodaj 4/2020
více
Malšický zpravodaj 3/2020
více
Malšický zpravodaj 2/2020
více
Zpráva o hospodaření v lesích městyse Malšice za rok 2019
více
Malšický zpravodaj 9/2019
více
Malšický zpravodaj 7/2019
více
Malšický zpravodaj 6/2019
více
Malšický zpravodaj 5/2019
více
Výkaz o plnění rozpočtu duben 2019
více
Malšický zpravodaj 4/2019
více
Záverečný účet za rok 2018
více
Malšický zpravodaj 3/2019
více
Výkaz o plnění rozpočtu únor 2019
více
Výkaz o plnění rozpočtu leden 2019
více
3.rozpočtové opatření roku 2019
více
Zápis ze 4 zasedání ZM Malšice ze dne 15.4.2019
více
Jednací řád Zastupitelstva Městyse Malšice
více
Záměr prodeje, pronájmu a směny pozemků v k.ú. Malšice a Čenkov
více
Usnesení zastupitelstva za rok 2019
více
Malšický zpravodaj 2/2019
více
2.rozpočtové opatření
více
2.rozpočtové opatření roku 2019
více
Změna ceny pro vodné a stočné r.2019
více
Zápis ze 3.zasedání ZM Malšice dne 18.2.2019
více
1.rozpočtové opatření
více
1.rozpočtové opatření roku 2019
více
Malšický zpravodaj 1/2019
více
Výkaz o plnění rozpočtu prosinec 2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu listopad 2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu říjen 2018
více
Zpráva o hospodaření v lesích za rok 2018
více
Rozpis schváleného rozpočtu
více
Rozpočet na rok 2019
více
18.rozpočtové opatření roku 2018
více
18.rozpočtové opatření roku 2018
více
Střednědobý rozpočtový výhled 2019-2021
více
Rozpočet na rok 2019
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Záměr pronájmu pozemků v k.ú.Malšice
více
Zápis ze 2.zasedání ZM Malšice dne 7.12.2018
více
Dodatek č.1
více
Veřejnoprávní smlouva s Městem Tábor
více
FINELINER z.s.
více
17.rozpočtové opatření roku 2018
více
17.rozpočtové opatření roku 2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu září 2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu srpen 2018
více
16.rozpočtové opatření roku 2018
více
16.rozpočtové opatření roku 2018
více
Rozpočtový výhled na rok 2019-2021
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místních poplatcích - novela pro rok 2019
více
Zápis z ustavujícího zasedání dne 1.11.2018
více
Smlouva o dílo - Komunikace pro pěší před ZŠ Malšice
více
15.rozpočtové opatření roku 2018
více
15.rozpočtové opatření roku 2018
více
14.rozpočtové opatření roku 2018
více
14.rozpočtové opatření roku 2018
více
Smlouva o dílo - hřiště.cz,s.r.o.
více
Smlouva o dílo - Vodní zdroje a.s.
více
Smlouva o dílo - sadovnické úpravy parku
více
Výkaz o plnění rozpočtu červenec 2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu červen 2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu květen 2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu duben 2018
více
13.rozpočtové opatření roku 2018
více
13.rozpočtové opatření roku 2018
více
Zápis z 5.zasedání dne 3.9.2018
více
12.rozpočtové opatření roku 2018
více
12.rozpočtové opatření roku 2018
více
11.rozpočtové opatření roku 2018
více
10.rozpočtové opatření roku 2018
více
11.rozpočtové opatření roku 2018
více
10.rozpočtové opatření roku 2018
více
Písemná zpráva zadavatele
více
9.rozpočtové opatření roku 2018
více
8.rozpočtové opatření roku 2018
více
9.rozpočtové opatření roku 2018
více
8.rozpočtové opatření roku 2018
více
Zápis ze 4. zasedání ZM - 19.6.2018
více
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.3/2018
více
Smlouva o dílo č.3/2018
více
Výzva k uzavření smlouvy
více
Informace o ochraně osobních údajů
více
Vzdání se práva podat námitky proti Rozhodnutí zadavatele
více
Záměr prodeje části pozemku p.č.2115/4 Lány a koupě pozemku p.č.2232/5 Lány
více
Mimořádné vydání
více
Oznámení a Rozhodnutí zadavatele
více
Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ a ZŠ Malšice
více
Dodatek č.2 k Smlouvě o dílo č.08/2018
více
Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo č.56/2018
více
Smlova s pověřencem - ZŠ a MŠ Malšice
více
Smlouva s pověřencem - Městys Malšice
více
Závěrečný účet za rok 2017
více
7.rozpočtové opatření roku 2018
více
6.rozpočtové opatření roku 2018
více
7.rozpočtové opatření roku 2018
více
6.rozpočtové opatření roku 2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu duben 2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu březen 2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu únor 2018
více
Smlouva o dílo č.56/2018
více
Záměr prodeje části pozemku p.č.2100/15 k.ú. Malšice
více
Kalkulace cen prro vodné a stočné za rok 2017
více
Zápis z 3.zasedání dne 23.4.2018
více
Záměr prodeje pozemků dle usnesení zastupitelstva městyse Malšice ze dne 23.4.2018
více
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.8/2018 ze dne 1.3.2018
více
5.rozpočtové opatření roku 2018
více
5. rozpočtové opatření roku 2018
více
Změna ceny pro vodné a stočné - hospodářský rok 2018
více
Záměr pronájmu nebytových prostor Malšice čp.58
více
Záměr prodeje části pozemku 1074/2 k.ú. Čenkov
více
Oznámení zadavatele o uzavření smlouvy
více
Oznámení veřejného zadavatele o uzavření smlouvy
více
4.rozpočtové opatření roku 2018
více
3.rozpočtové opatření roku 2018
více
4.rozpočtové opatření za rok 2018
více
3.rozpočtové opatření roku 2018
více
Smlouva o dílo
více
Smlouva o dílo
více
Zápis z 2.zasedání dne 26.2.2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu leden 2018
více
Záměr prodeje části pozemku p.č.1360/52 k.ú. Malšice
více
Smlouva o dílo
více
Dopis vlastníkům lesa
více
Smlouva o dílo
více
Usnesení zastupitelstva za rok 2018
více
Zápis z 1.zasedání dne 12.2.2018
více
Záměr uzavřít dodatek na pronájem
více
Záměr prodeje pozemku p.č.2100/8 k.ú. Malšice
více
Zpráva o hospodaření v lesích městyse za rok 2017
více
Výkaz plnění rozpočtu 12/2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele
více
Oznámení a rozhodnutí zadavatele
více
Oznámení a rozhodnutí zadavatele
více
2.rozpočtové opatření roku 2018
více

Mobilní rozhlas

Naše obec zavádí Mobilní rozhlas!

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, u nás zavádíme novou službu - Mobilní rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů.

Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat:

  • SMS zprávy,
  • hlasové zprávy,
  • e-maily,
  • zprávy do aplikace

o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.

Služba pro občany ZDARMA

Registrujte se na:
malsice.mobilnirozhlas.cz

nebo odevzdaním registračního ústřižku na úřade.

Ústřižek naleznete na:

  • vašem úřadě
  • ve zpravodaji

1.rozpočtové opatření roku 2018
více
2.rozpočtové opatření roku 2018
více
1.rozpočtové opatření roku 2018
více
Výzva k podání nabídky
více
Zadávací dokumentace
více
Výzva k podání nabídky
více
Souvislá běžná údržba MK v Malšicích
více
14.rozpočtové opatření roku 2017
více
14.rozpočtové opatření
více
Výroční zpráva za rok 2017
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místních poplatcích
více
Výkaz plnění rozpočtu 11/2017
více
Rozpočet Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2018
více
Zápis z 9.zasedání ZM Malšice dne 8.12.2017
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
Schválený rozpočet no rok 2018
více
13.rozpočtové opatření roku 2017
více
13.rozpočtové opatření
více
12.rozpočtové opatření roku 2017
více
12.rozpočtové opatření roku 2017
více
Výkaz plnění rozpočtu 10/2017
více
11.rozpočtové opatření
více
11.rozpočtové opatření roku 2017
více
Omezení doby pro svatební obřady
více
Zápis z 8.zasedání ZM Malšice dne 30.10.2017
více
10.rozpočtové opatření roku 2017
více
10.rozpočtové opatření
více
Dodatek č.1 - M Built - oprava nádrže Všechlapy
více
9.rozpočtové opatření
více
9.rozpočtové opatření roku 2017
více
Výkaz plnění rozpočtu 9/2017
více
Zápis ze 7.zasedání ZM Malšice dne 26.9.2017
více
Zápis ze 6.zasedání ZM Malšice dne 14.8.2017
více
CODES CZ s.r.o.
více
Výkaz plnění rozpočtu 8/2017
více
Výkaz plnění rozpočtu 7/2017
více
Dodatek č.1 ke smlouvě Rozšíření ZŠ Malšice
více
8.rozpočtové opatření roku 2017
více
8.Rozpočtové opatření
více
Kross s.r.o. Praha
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2017
více
Smlouva o dílo - rekonstrukce VO Čenkov
více
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Malšice
více
7.rozpočtové opatření roku 2017
více
7.rozpočtové opatření
více
Záměr prodeje části pozemku 734/1 k.ú. Obora
více
Prodej vozu Suzuki Jimmy
více
Prodej vozu Multicar M26
více
Odbahnění nádrže Obora
více
Oprava nádrže Všechlapy
více
Oprava místní komunikace Malšice
více
Oprava zastřešení pavlačí Holubí dům
více
Záměr prodeje části pozemku p.č.623/1 Třebelice
více
Výkaz plnění rozpočtu 6/2017
více
6.rozpočtové opatření roku 2017
více
6.rozpočtové opatření
více
Výzva k uzavření smlouvy
více
Výzva k uzavření smlouvy
více
Kupní smlouva Simed - dodání vozidla Durso
více
Zápis z 5.zasedání ZM Malšice dne 20.7.2017
více
Oznámení a rozhodnutí zadavatele -oprava nádrže Všechlapy
více
Oznámení a rozhodnutí zadavatele
více
Českomoravská světelná s.r.o. Klobouky
více
REMA AOS a.s.
více
5. rozpočtové opatření
více
5. rozpočtové opatření roku 2017
více
Výzva k podání nabídky
více
Výzva k podání nabídky
více
Výkaz plnění rozpočtu 5/2017
více
4.rozpočtové opatření
více
4. rozpočtové opatření roku 2017
více
Stavební úpravy ZŠ Malšice
více
Výkaz plnění rozpočtu 4/2017
více
Uveřejnění skutečně uhrazené ceny
více
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
více
Zápis ze 4.zasedání ZM Malšice dne 30.5.2017
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
3.rozpočtové opatření roku 2017
více
3.rozpočtové opatření
více
Zápis z 3.zasedání ZM Malšice dne 25.4.2017
více
Zápis z 2.zasedání ZM Malšice dne 3.4.2017
více
Česká pošta
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2017-2019
více
Výkaz plnění rozpočtu 3/2017
více
2.rozpočtové opatření roku 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2017-2019
více
2. rozpočtové opatření
více
Výzva k podání nabídky
více
Vymezení doby pro svatební obřady a seznam oddávajících
více
Výkaz plnění rozpočtu 2/2017
více
Smlouva o dílo - Oprava hřbitovní kapličky v Maršově
více
Oznámení veřejného zadavatele o uzavření smlouvy
více
Smlouva o dílo
více
Kupní smlouva Auta Borek a.s.
více
Kupní smlouva
více
Výkaz plnění rozpočtu1/2017
více
Výzva k uzavření smlouvy
více
Výzva k uzavření smlouvy
více
Istav Media
více
Usnesení zastupitelstva za rok 2017
více
1. rozpočtové opatření
více
1.rozpočtové opatření roku 2017
více
Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis z 1.zasedání ZM Malšice dne 13.02.2017
více
Výzva k uzavření smlouvy Brož cz spol.s.r.o.
více
Oznámení a Rozhodnutí zadavatele
více
Oznámení a Rozhodnutí zadavatele
více
Odstoupení od smlouvy
více
Výkaz plnění rozpočtu prosinec 2016
více
Zpráva o hospodaření v lesích městyse Malšice za rok 2016
více
Inventura dřeva k 31.12.2016
více
Výzva k podání nabídky
více
Výzva k podání nabídky
více
Výkaz plnění rozpočtu říjen 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu listopad 2016
více
Výzva k uzavření smlouvy
více
Smlouva o sdružených dodávkách elektrické energie
více
Josef Kalous
více
Výroční zpráva za rok 2016
více
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999
více
Zápis z 8.zasedání ZM Malšice dne 12.12.2016
více
Oznámení a Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
více
Oznámení a Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
více
prosinec 2016
více
Portál vhodného uveřejnění
více
Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 181/2016
více
Dodatek č.1 k Smlouvě č.181/2016
více
Zápis ze 7.zasedání ZM Malšice dne 22.11.2016
více
Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tj.mimo režim zákona č.134/2016 Sb.,
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místních poplatcích
více
Sdružené dodávky el.energie pro Městys Malšice 2017-2018
více
VŘ pelety KD Malšice
více
listopad 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu září 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu srpen 2016
více
Záměr prodeje pozemků
více
Stavební rozpočet ke Smlouvě o dílo č.181/2016
více
Smlouva o dílo č.181/2016
více
Stavební rozpočet ke Smlouvě o dílo č.181/2016
více
Smlouva o dílo č.181/2016 - Běžná údržba místních komunikací
více
Zápis z 6.zasedání ZM Malšice dne 10.10.2016
více
Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 20163
více
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.20163 - Oprava Kapličky Třebelice
více
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.69/2016
více
září 2016
více
Seznam zájemců,kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace
více
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
více
Zápis z 5.zasedání dne 29.08.2016
více
Výkaz plnění rozpočtu červenec 2016
více
srpen 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu červen 2016
více
Hodnocení kvality pitné vody
více
Zápis ze 4.zasedání ZM Malšice dne 21.6.2016
více
červen 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu květen 2016
více
Smlouva o poskytnutí dotace TJ Malšice
více
Příloha č.1 ke smlouvě Krycí list rozpočtu
více
Příloha č.1 ke smlouvě - Vialit
více
Příloha č.1 k Opravě kapličky a požární zbrojnice Třebelice
více
Nabídkový rozpočet
více
Smlouva o dílo - Vialit Soběslav
více
Souvislá běžná údržba MK Městys Malšice
více
Oprava kapličky a has.zbrojnice Třebelice
více
Smlouva o dílo
více
Zápis z 3.zasedání ZM Malšice dne 23.5.2016
více
Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Souvislá běžná údržba MK Městys Malšice
více
Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
více
květen 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu duben 2016
více
Darovací smlouva TJ Malšice
více
Výzva k podání nabídky
více
Výzva k podání nabídky
více
Výkaz plnění rozpočtu březen 2016
více
Zápis ze 2.zasedání ZM Malšice konaného dne 11.04.2016
více
Interní směrnice - novela číslo 1
více
Usnesení zastupitelstva rok 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu únor 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu leden 2016
více
Zápis z 1.zasedání ZM Malšice dne1.2.2016
více
Schválený rozpočet pro rok 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu prosinec 2015
více
Výkaz plnění rozpočtu listopad 2015
více
Audit hospodaření v lesích
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
12/2015
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2016
více
Zápis z 15.zasedání ZM Malšice konaného dne 14.12.2015
více
Výkaz plnění rozpočtu říjen 2015
více
Rozpočet Městyse Malšice na rok 2016
více
10/2015
více
Zápis ze 14 zasedání ZM Malšice ze dne 19.10.2015
více
Interní směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Interní směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Výkaz plnění rozpočtu září 2015
více
Výkaz plnění rozpočtu srpen 2015
více
Smlouva o dílo - oprava
více
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
více
Zápis z 13.zasedání ZM Malšice dne 16.9.2015
více
Výkaz plnění rozpočtu červenec 2015
více
Výkaz plnění rozpočtu červen 2015
více
Výkaz plnění rozpočtu květen 2015
více
Zápis z 12.zasedání ZM Malšice ze dne 29.7.2015
více
Seznam subdodavatelů
více
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
více
Dodatek č.4 Ke smlouvě o dílo
více
Zápis z 11.zasedání ZM Malšice ze dne 22.6.2015
více
Rozpočtová opatření 2015
více
Rozhodnutí a Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
více
Oznámení zadavatele o uzavření smlouvy
více
Smlouva o dílo
více
Výkaz plnění rozpočtu duben 2015
více
Hasičské vozidlo
více
Výzva k uzavření smlouvy
více
Výzva k podání nabídky
více
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.4.2015
více
Zápis z 10.zasedání ZM Malšice dne1.6.2015
více
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
více
Výzva k podání nabídky
více
Seznam zájemců k podání nabídky
více
Zápis z 9.zasedání ZM Malšice ze dne 4.5.2015
více
Výkaz plnění rozpočtu březen 2015
více
Výkaz plnění rozpočtu únor 2015
více
Zápis z 8. ZM ze dne 15.4.2015
více
Zápis ze 7. ZM dne 17.3.2015
více
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
více
Usnesení zastupitelstva rok 2015
více
Výkaz plnění rozpočtu leden 2015
více
Zápis z 6.zasedání ZM Malšice dne 3.3.2015
více
Zápis z 5.zasedání ZM Malšice
více
Výkaz plnění rozpočtu - prosinec 2014
více
Výkaz plnění rozpočtu - listopad 2014
více
Výkaz plnění rozpočtu - říjen 2014
více
Výroční zpráva za rok 2014
více
Uveřejnění skutečně uhrazené ceny
více
Zápis ze 4.zasedání ZM Malšice
více
Zápis ze 3.zasedání ZM Malšice
více
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.9.2014 na stavbu Chodníky Malšice
více
Návrh rozpočtu na rok 2015
více
Zpravodaj 13/2014
více
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
více
Zápis z 2.zasedání ZM Malšice
více
Oznámení o rozhodnutí zadavatele a výběru nejvhodnější nabídky
více
Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
více
12/2014
více
Dodávka drevěných pelet
více
Výkaz plnění rozpočtu - září 2014
více
Zápis z ustavujícího zasedání dne 3.11.2014
více
Sdružené dodávky el.energie - výběrové řízení
více
Sdružené dodávky el.energie - výběrové řízení
více
Soubor dodatečných informací č.1 - Revitalizace zeleně Malšice
více
11/2014
více
Výzva k podání nabídky - revitalizace zeleně Malšice
více
Zápis z 8.zasedání ZM Malšice dne 29.9.2014
více
Výkaz plnění rozpočtu - srpen 2014
více
Smlouva o dílo ze dne 18.09.2014
více
Zápis ze 7.zasedání ZM Malšice dne 1.9.2014
více
Zápis ze 6.zaseání ZM Malšice
více
Zápis z 5.zasedání ZM Malšice
více
Výkaz o plnění rozpočtu - červenec 2014
více
Výzva k podání nabídky
více
Výkaz o plnění rozpočtu - Červen 2014
více
Výkaz o plnění rozpočtu - květen 2014
více
Zápis ze 4.zasedání ZM Malšice ze dne 2.6.2014
více
Výkaz o plnění rozpočtu - duben 2014
více
Zápis ze 3.zasedání ZM Malšice ze dne 28.04.2014
více
Výkaz o plnění rozpočtu - březen 2014
více
Smlouva o dílo 1/2014
více
Výkaz o plnění rozpočtu - únor 2014
více
Zápis z 2.zasedání ZM Malšice ze dne 12.03.2014
více
Výkaz o plnění rozpočtu - leden 2014
více
Oznámení zadavatele o uzavření smlouvy
více
Smlouva o provedení těžby dřeva
více
Usnesení zastupitelstva rok 2014
více
Zápis z 1.zasedání ZM ze dne 12.02.2014
více
Výkaz o plnění rozpočtu - prosinec 2013
více
Výroční zpráva za rok 2013
více
Zápis z 9.zasedání ZM ze dne 18.12.2013
více
Zápis z 8.zasedání ZM ze dne 27.11.2013
více
Rozpočet Městyse Malšice na rok 2014
více
Návrh rozpočtu Městyse Malšice na rok 2014
více
Výkaz o plnění rozpočtu - listopad 2013
více
Navštivte hrady pánů erbu růže
více
11/2013
více
Výkaz o plnění rozpočtu - říjen 2013
více
Smlouva o provedení těžby dřeva a smlouva kupní
více
Zápis ze 7. zasedání dne 16.10.2013
více
Výkaz pro plnění rozpočtu - září 2013
více
Výkaz o plnění rozpočtu - srpen 2013
více
Zápis ze 6.zasedání ZM ze dne 21.8.2013
více
Výkaz o plnění rozpočtu - červenec 2013
více
Zápis z 5.zasedání ZM ze dne 24.7.2013
více
Výkaz o plnění rozpočtu - červen 2013
více
Smlouva o dílo
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze 4.zasedání ZM ze dne 26.6.2013
více
Výkaz o plnění rozpočtu - květen 2013
více
Zápis z 3.zasedání ZM ze dne 29.05.2013
více
Smlouva s firmou Rumpold s.r.o.
více
Zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP - KD Malšice
více
Výkaz o plnění rozpočtu - duben 2013
více
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
více
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
více
Zápis z 2.zasedání ZM ze dne 24.04.2013
více
Výkaz o plnění rozpočtu - březen 2013
více
Zápis z 1. zasedání ZM ze dne 06.03.2013
více
Výkaz o plnění rozpočtu - únor 2013
více
Usnesení zastupitelstva rok 2013
více
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
více
Výkaz o plnění rozpočtu - leden 2013
více
Výroční zpráva za rok 2012
více
Výkaz - prosinec 2012
více
Zápis z 8.zasedání ZM ze dne 19.12.2012
více
Zápis z 7.zasedání ZM ze dne 14.11.2012
více
Zápis z 6.zasedání ZM ze dne 17.10.2012
více
Rozpočet 2013 - schválený
více
Výkaz - listopad 2012
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2013
více
10/2012
více
Oznámení o zrušení zadávacího řízení
více
Písemná zpráva zadavatele
více
NÁVRH ROZPOČTU Městyse Malšice na rok 2013
více
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče - E.ON Energie a.s.
více
Výkaz o plnění rozpočtu - říjen 2012
více
Výzva k podání nabídky
více
Výkaz o plnění rozpočtu - září 2012
více
Výkaz o plnění rozpočtu - srpen 2012
více
Zápis z 5. zasedání ZM ze dne 05.09.2012
více
Výkaz o plnění rozpočtu - červenec 2012
více
Výkaz o plnění rozpočtu - červen 2012
více
SMLOUVA O DÍLO - Oddílná kanalizace Čenkov
více
SMLOUVA O DÍLO - Komunikace k ZŠ
více
SMLOUVA O DÍLO - Výměna oken, dveří a oprava fasády čp. 58
více
Zápis ze 4. zasedání ZM ze dne 20.06.2012
více
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Přístupová komunikace k ZŠ
více
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - TDI Přístupová komunikace k ZŠ
více
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - TDI na akci Výměna oken, dveří čp. 58
více
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Výměna oken, dveří čp. 58
více
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Oddílná kanalizace Čenkov
více
Výkaz o plnění rozpočtu - květen 2012
více
Výzva k podání nabídky - TDI na stavbě Přístup. komunik. k ZŠ
více
Výzva k podání nabídky - TDI na stavbě Okna, dveře, fasáda čp. 58 Mal.
více
Výzva k podání nabídky - Přístupová komunikace k ZŠ
více
Výkaz o plnění rozpočtu - duben 2012
více
Výzva k podání nabídky - výměna oken a dveří, oprava fasády
více
Zápis ze 3. zasedání ZM ze dne 16.05.2012
více
Smlouva o dílo - Sběrný důr Malšice - stavební část
více
Kupní smlouva - Sběrný dvůr Malšice - technická část
více
Výzva k podání nabídky - Oddílná kanalizace Čenkov
více
Zápis z 2. zasedání ZM ze dne 11.04.2012
více
Výkaz o plnění rozpočtu - březen 2012
více
Výzva k podání nabídky - tech. dozor a koordinátor
více
Informace k Výzvě k podávání nabídek
více
Výzva k podání nabídky - technické vybavení
více
Výzva k podání nabídky - stavební část
více
Výkaz o plnění rozpočtu - únor 2012
více
Výkaz o plnění rozpočtu - leden 2012
více
Výkaz o plnění rozpočtu l) - prosinec 2011
více
Výroční zpráva za rok 2011
více
Sběrný dvůr Malšice
více
Zápis z 1. zasedání ZM ze dne 18.01.2012
více
Usnesení zastupitelstva rok 2012
více
5. rozpočtové opatření - prosinec 2011
více
Zápis z 11. zasedání ZM ze dne 28.12.2011
více
Plán investic městyse pro rok 2012 - schválený
více
ROZPOČET na rok 2012 - schválený
více
NÁVRH - PLÁN INVESTIC Městyse Malšice pro rok 2012
více
NÁVRH ROZPOČTU Městyse Malšice na rok 2012
více
4. rozpočtové opatření - listopad 2011
více
3. rozpočtové opatření - září 2011
více
2. rozpočtové opatření - červen 2011
více
1. rozpočtové opatření - březen 2011
více
Výkaz o plnění rozpočtu k) - listopad 2011
více
Výkaz o plnění rozpočtu j) - říjen 2011
více
Výkaz o plnění rozpočtu i) - září 2011
více
Výkaz o plnění rozpočtu h) - srpen 2011
více
Zápis z 10. zasedání ZM ze dne 23.11.2011
více
15) Sazebník úhrad za poskytování informací
více
Kalendář
více