Úřední deska
Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti Vladimír Šalanský
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 2.10.2023
Komplexní pozemková úprava v k.ú Dobřejice- pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
Zápis z 7. zasedání ZM Malšice konaného dne 7.9.2023
Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou od 18.9 do 23.10.23
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Vyřizování žádostí o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Střednědobý rozpočet 2022-2024
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava Maršov u Tábora
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obora u Maršova
Výzva ÚZSVM - neidentifikovatelní vlastníci
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Malšice 179/39 o výměře 141 m2,část pozemku 179/22, část pozemku179/18
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava Všechlapy u Malšic
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Třebelice
Záměr prodeje části pozemku p.č.1074/2 v k.ú. Čenkov
Úřední deska - archiv změn