Úřední deska
Výzva katastrálního úřadu k dohledání vlastníků pozemků
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Pozvánka na zasedání ZM Malšice dne 2.3.2020
Dražební vyhláška
Záměr pronájmu Restaurace v Kulturním domě v Malšicích čp.235
Veřejná dražební vyhláška
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Malšice
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn