Úřední deska
Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Maršov p.č. 756/2
Záměr pronájmu zemědělských pozemků v k.ú. Všechlapy a v k.ú. Čenkov
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou Colas CZ a.s.
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy povozu veřejnou vyhláškou -Malšice čp.65
Záměr směny pozemků v k.ú. Malšice
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Vyhlášení veřejné sbírky
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Vyřizování žádostí o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Střednědobý rozpočet 2022-2024
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava Maršov u Tábora
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obora u Maršova
Výzva ÚZSVM - neidentifikovatelní vlastníci
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Malšice 179/39 o výměře 141 m2,část pozemku 179/22, část pozemku179/18
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava Všechlapy u Malšic
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Třebelice
Záměr prodeje části pozemku p.č.1074/2 v k.ú. Čenkov
Úřední deska - archiv změn