Úřední deska
Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou
Zápis z 29. zasedání ZM Malšice konaného dne 8.8.2022
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR
19. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Pozvánka ke zjišťování hranic pozemků v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Všechlapy u Malšic
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstev obcí
Dražební vyhláška
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Pozvánka na zasedání ZM 31.1.2022
Vyřizování žádostí o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Střednědobý rozpočet 2022-2024
Návrh rozpočtu na rok 2022
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava Maršov u Tábora
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obora u Maršova
Výzva ÚZSVM - neidentifikovatelní vlastníci
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Malšice 179/39 o výměře 141 m2,část pozemku 179/22, část pozemku179/18
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava Všechlapy u Malšic
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Třebelice
Záměr prodeje části pozemku p.č.1074/2 v k.ú. Čenkov
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn