Úřední deska
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 30.5.2022
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 30.5.2022 Malšice č.p. 300,303,348
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 27.5.2022 Malšice č.p. 303,348,300,297,305,340,353,407,302,343
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 26.5.2022 pro Malšice část ul.od 331, sběrný dvůr, ČOV, č.p. 353, 340
17.Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Veřejná vyhláška - úprava provozu Obora u Maršova
Veřejná vyhláška - úprava provozu Maršov u Tábora
Veřejná vyhláška - úprava provozu Malšice - Slapy
Komplexní pozemková úprava v Třebelicích - Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání
EGD - vypnutí el. energie Jitra Malšice

EGD - vypnutí el. energie Jitra Malšice


Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Obora u Maršova
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Pozvánka na zasedání ZM 31.1.2022
Vyřizování žádostí o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Střednědobý rozpočet 2022-2024
Návrh rozpočtu na rok 2022
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava Maršov u Tábora
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obora u Maršova
Výzva ÚZSVM - neidentifikovatelní vlastníci
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Malšice 179/39 o výměře 141 m2,část pozemku 179/22, část pozemku179/18
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava Všechlapy u Malšic
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Třebelice
Záměr prodeje části pozemku p.č.1074/2 v k.ú. Čenkov
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn