Úřední deska
Záměr prodeje nebytových prostor - obchod, sklad
Dražební vyhláška
Městys Malšice vypisuje výběrové řízení na pozici lesníka, odborného lesního hospodáře
Čevak - Změna ceny pro vodné a stočné
Sčítání lidu- informace
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava Maršov u Tábora
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obora u Maršova
Veřejná vyhláška -přechodné úpravy provozu ul.Lomská 204, Malšice
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou- chodníky Malšice-ul.Lužnická
Záměr prodeje pozemků k.ú. Třebelice p.č.216/4,k.ú.Dobřejice p.č.830/1
Výzva ÚZSVM - neidentifikovatelní vlastníci
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Malšice 179/39 o výměře 141 m2,část pozemku 179/22, část pozemku179/18
Oznámení o konání sčítání lidu pro rok 2021
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava Všechlapy u Malšic
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Třebelice
Městys Malšice zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 58 v přízemí
Záměr prodeje části pozemku p.č.1074/2 v k.ú. Čenkov
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn