Úřední deska
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva městyse
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstev obcí
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Nabídka pozemků k pronájmu
Záměr prodeje části pozemku a záměr koupě pozemku
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č,1/2018 TDO Lužnice
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2017- TDO Lužnice
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2017 Svazku obcí TDO Lužnice
Úřední deska - archiv změn