Úřední deska
Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu
13. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Nařízení státní veterinární správy
Informace o vánočních akcích
Vyřizování žádostí o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Střednědobý rozpočet 2022-2024
Návrh rozpočtu na rok 2022
Pozvánka na 23 zasedání ZM Malšice konaného dne 10.12.2021
Záměr prodeje v k.ú. Čenkov p.č. 1081/2 a v k.ú. Třebelice p.č. 634/1
Záměr prodeje v k.ú. Všechlapy p.č. 609/1
4. VÝZVA KOTLÍKOVÉ DOTACE JIHOČESKÝ KRAJ
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava Maršov u Tábora
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obora u Maršova
Výzva ÚZSVM - neidentifikovatelní vlastníci
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Malšice 179/39 o výměře 141 m2,část pozemku 179/22, část pozemku179/18
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava Všechlapy u Malšic
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Třebelice
Záměr prodeje části pozemku p.č.1074/2 v k.ú. Čenkov
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn