Úřední deska
Veřejná vyhláška - Zpracování návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Černýšovice
Oznámení o konání 8. zasedání Zastupitelstva JK
Záměr pronájmu - část parcely č. 1068/5 u železobetonového věžového vodojemu v k.ú. Čenkov
Záměr prodeje nebytových prostor - obchod, sklad
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava Maršov u Tábora
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obora u Maršova
Výzva ÚZSVM - neidentifikovatelní vlastníci
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Malšice 179/39 o výměře 141 m2,část pozemku 179/22, část pozemku179/18
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava Všechlapy u Malšic
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Třebelice
Městys Malšice zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 58 v přízemí
Záměr prodeje části pozemku p.č.1074/2 v k.ú. Čenkov
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn