Úřední deska
Soutěž na automobil Škoda Octavia
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konané dne 12.10.2021 v Maršově
Soutěž na prodej majetku městyse obálkovou metodou - piano
Opatření obecné povahy - Veřejnou vyhláškou
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Čenkov
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny PČR
Záměr prodeje pozemků k.ú. Obora
Záměr pronájmu - část parcely č. 1068/5 u železobetonového věžového vodojemu v k.ú. Čenkov
Záměr prodeje nebytových prostor - obchod, sklad
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava Maršov u Tábora
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obora u Maršova
Výzva ÚZSVM - neidentifikovatelní vlastníci
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Malšice 179/39 o výměře 141 m2,část pozemku 179/22, část pozemku179/18
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava Všechlapy u Malšic
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Třebelice
Záměr prodeje části pozemku p.č.1074/2 v k.ú. Čenkov
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn