Úřední deska
Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou
Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu
Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou
Informace počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR
Návrh rozpočtu na rok 2023
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Veřejná vyhláška- Zahájení řízení o změně č.2 - Územního plánu Malšice
Průzkum zájmu o finanční podporu mezi obyvateli městyse Malšice z dotačního programu" My v tom Jihočechy nenecháme II"
Vyřizování žádostí o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Střednědobý rozpočet 2022-2024
Návrh rozpočtu na rok 2022
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava Maršov u Tábora
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obora u Maršova
Výzva ÚZSVM - neidentifikovatelní vlastníci
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Malšice 179/39 o výměře 141 m2,část pozemku 179/22, část pozemku179/18
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava Všechlapy u Malšic
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Třebelice
Záměr prodeje části pozemku p.č.1074/2 v k.ú. Čenkov
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn