Úřední deska
Návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu
Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 07.06. – 08.06.2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2027
Návrh závěrečného účtu za rok 2023.
Zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Malšice
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malšice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti
Komplexní pozemková úprava v k.ú Dobřejice- pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
Vyřizování žádostí o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Střednědobý rozpočet 2022-2024
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava Maršov u Tábora
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obora u Maršova
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Malšice 179/39 o výměře 141 m2,část pozemku 179/22, část pozemku179/18
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava Všechlapy u Malšic
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Třebelice
Záměr prodeje části pozemku p.č.1074/2 v k.ú. Čenkov
Úřední deska - archiv změn