Úřední deska
Oznámení o konání sčítání lidu pro rok 2021
Věřejná vyhláška- na stavbu Chodníky Malšice ul.Lomská
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 1.3.2021
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava Všechlapy u Malšic
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Třebelice
Městys Malšice zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 58 v přízemí
Záměr prodeje části pozemku p.č.1074/2 v k.ú. Čenkov
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn