Úřední deska
Eon- Oznámení o přerušní dodávky el.energie
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - Rozhodnutí Buček
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 29.11.2019
Návrh rozpočtu Městyse Malšice pro rok 2020
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - Výzva
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Chodník podél II/137-Bechyňská ul.a okružní křižovatzka II/137
Usnesení - Dražební vyhláška
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn