Úřední deska
Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
Zápis ze 4. zasedání ZM 19.6.2018
Záměr prodeje části pozemku a záměr koupě pozemku
Oznámení o přerušení el.energie Staré Lány, Bečice, Malšice
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č,1/2018 TDO Lužnice
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2017- TDO Lužnice
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2017 Svazku obcí TDO Lužnice
Úřední deska - archiv změn