Úřední deska
Čevak- vyúčtování nájemného r.2023
Opatření obecné povahy č.1/2024/OZZL - Vlk obecný
Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu - dokončení opravy železničního přejezdu P6310 Čenkov
Veřejná vyhláška - Plán péče o ZCHÚ -Přírodní památka Lužnice - Dodatek prodloužení platnosti
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dobřejice- oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 22.2.2024
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Veřejná vyhláška - Doručení návrhu 13. aktualizace zásad Územního rozvoje Jihočeského kraje
Zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Malšice
Komplexní pozemková úprava v k.ú Dobřejice- pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
Vyřizování žádostí o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Střednědobý rozpočet 2022-2024
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava Maršov u Tábora
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obora u Maršova
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Malšice 179/39 o výměře 141 m2,část pozemku 179/22, část pozemku179/18
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava Všechlapy u Malšic
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Třebelice
Záměr prodeje části pozemku p.č.1074/2 v k.ú. Čenkov
Úřední deska - archiv změn