Úřední deska
Veřejná vyhláška - Změna č.2 Územního plánu Malšice
Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení chodníky Malšice-ul.Lomská
29.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stav.povolení veřejnou vyhláškou - ul.Nádražní
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Vyhlášení veřejné sbírky
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Vyřizování žádostí o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Střednědobý rozpočet 2022-2024
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava Maršov u Tábora
Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obora u Maršova
Výzva ÚZSVM - neidentifikovatelní vlastníci
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Malšice 179/39 o výměře 141 m2,část pozemku 179/22, část pozemku179/18
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava Všechlapy u Malšic
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Třebelice
Záměr prodeje části pozemku p.č.1074/2 v k.ú. Čenkov
Úřední deska - archiv změn