Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška městyse Malšice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška městyse o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška městyse kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi Malšice
Obecně závazná vyhláška městyse Malšice č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místních poplatcích - novela pro rok 2021
Obecně závazná vyhláška městyse Malšice č.1/2020 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místních poplatcích - novela pro rok 2019
Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č.1/2017
Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č.1/2016
Interní směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Obecně závazná vyhláška č.1/2013
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
Obecně závazná vyhláška č. 4/2008
Obecně závazná vyhláška č. 3/2008
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 - ZRUŠOVACÍ
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008