Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2011

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Městys Malšice - Elektronická úřední deska vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

  • počet podaných žádostí o informace : 2
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
  • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V Malšicích dne 29.02.2012   

starostka městyse

  

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Poskytnutí info. - Marek Antoš - r. 2011.pdf Výroční zpráva za rok 2011 113.5 Kb
Poskytnutí info. - Mgr. Jan Malach - r. 2011.pdf Výroční zpráva za rok 2011 119.3 Kb