Podpořené projekty

Projekt - Vrtaná studna s připojením - Maršov

Logo - Projekt - Vrtaná studna s připojením - Maršov


Projekt - Vrtaná studna s připojením - Obora

Logo - Projekt - Vrtaná studna s připojením - Obora


Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022

Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2022

Logo - Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022

Poskytnutá neinvestiční dotace na realizaci akce Oprava chodníku u KD Malšice ve výši 266.000,- Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022.


Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2021

program obnovy venkova Jihočeského kraje 2021

Poskytnutá neinvestiční dotace na realizaci akce Oprava místní komunikace Čenkov ve výši 250.000,- Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021.


Program rozvoje venkova ČR

Název projektu: Kulturní a spolová zařízení včetně knihoven

Reg.č. 21/005/19210/231/147/000537

Dotace byla použita na nákup nových stolů a židlí do KD v Malšicích.

 

Znak evropské unie               Znak Leader - poskytnuta dotace od MAS                   Program rozvoje venkova

 


Akustický podhled knihovna Malšice

Podpořeno Jihočeským krajem v rámci Programu podpory venkova Jihočeského kraje v roce 2020.

Fotografie stropu v knihovně městyse Malšice - Akustický podhled knihovna Malšice


JAZYKOVÁ UČEBNA - Základní a Mateřská škola Malšice

Číslo projektu: CZ.0.459/0.0/0.0/16_075/0013068

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-a3291007929.pdf 74.9 Kb

Více žáků do ZŠ v Malšicích

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-a3213067885.pdf 75.1 Kb

Projekt SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V MALŠICÍCH

 Znak Evropské unie - Evropský fond pro regionální rozvojZnak - Ministerstvo pro místní rozvoj
Odkaz na stránky projektu:
https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/doporucene/caste-dotazy/socialni-integrace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
projekt-socialni-bydleni-v-malsicich.pdf 91.1 Kb

2 NOVÉ KMENOVÉ UČEBNY - ZŠ a MŠ Malšice

https://www.malsice.eu/www/mestysmalsice/fs/2-nove-kmenove-ucebny.pdf