Žádost o vydání matričního dokladu - RL, OL, ÚL

Žádost o vydání matričního dokladu - RL, OL, ÚL

Žádost o vydání matričního dokladu

Matriční úřad vydá matriční doklad:

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob

b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků

c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedeno těmito církvemi do 31. prosince 1949

d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

 

Za vyhledávání v matričních knihách - poplatek  200,- Kč za každou i započatou hodinu

Za nahlédnutí na jeden konkrétní zápis - poplatek 50,- Kč

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-matricni-doklad.doc 27.1 Kb