Organizace úřadu

Organizace úřadu

 

Starostka:             Miloslava Šebková MBA, tel: 381 277 432, 724 192 063, e-mail: starosta@malsice.eu

Místostarosta:       Ing. Pavel Kašpar, tel.381 277 432, 381 277 488, e-mail: malsice@malsice.eu

Asistentka starostky: Barbora Stará, DiS, tel: 381 277 493, email: malsice@malsice.eu

Matrikářka:          Jana HofmanováBarbora Stará, DiS tel: 381 277 488, e-mail: malsice@malsice.eu

Podatelna:           Bc. Lenka Hejná  tel: 381 277 488, e-mail: malsice@malsice.eu

Účetní:                 Lada Kupková, tel: 381 277 492, e-mail: malsice@malsice.eu

Hajná:                  Anna Kubíčková, mob.: 723 732 001, tel:  381 277 488 email:   lesy@malsice.eu

 


Příslušnost k úřadům

Příslušnost k úřadům

 

web adresy
Finační úřad Tábor  www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/1054 7
Stavební úřad Tábor  www.tabor.cz
Matriční úřad Malšice
Pověřený úřad s rozšířenou působností Tábor  www.tabor.cz
Katastrální úřad Tábor  www.cuzk.cz/Dokument.aspx
Pozemkový úřad Tábor  
Krajský úřad  České Budějovice    www.kraj-jihocesky.cz/

Činnost úřadu pro občany

Evidence obyvatel:        Čenkov, Dobřejice, Malšice, Maršov, Nové Lány, Obora, Staré Lány, 
                                         Třebelice, Všechlapy


                                         K přihlášení trvalého pobytu občan předloží platný OP, nemá-li OP jiným 

                                         obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (rodný list + doklad s fotografií). 

                                         V případě, že se občan hlásí do objektu jehož není vlastníkem,doloží

                                         oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouvou) nebo se dostaví 

                                         spolu s majitelem nemovitosti.

                                         Správní poplatek ve výši 50,- Kč za osobu nad 15 let.

 

Matrika:                            Malšice a příslušné místní části, obec Bečice, obec Dražičky, 
                                          obec Libějice, obec Lom, obec Radimovice u Želče, obec Slapy
                    
Vidimace a legalizace:     Při ověřování pravosti podpisu (legalizace) předloží občan platný 
                                           doklad totožnosti (OP, CD). 
                                         
                                          Legalizace - správní poplatek ve výši 50,- Kč za jeden podpis 

                                          Vidimace - správní poplatek ve výši 30,- za 1 str.