Czech POINT

CZECH POINT

czechPoint

CzechPOINT

 

Co je to Czech POINT?                                                                                                

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místo Czech POINT v Malšicích poskytuje tyto služby:

 

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstříku trestů
  • Výpis  z bodového hodnocení řidiče

 

Ceník

Ceník
Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík

100,- 50,-
Živnostenský rejstřík 30,- 10,-
Katastr nemovitostí 100,- 50,-
Rejstřík trestů 100,-

0,-

Výpis z bodového hodnocení řidiče 100,- 0,-
 

                                      

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Veřejné výpisy
Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:

 Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 

  Výpis z bodového hodnocení řidiče: 
Pro vydání výpisu z bodového hodnocení řidiče je potřeba předložit řidičský průkaz a občanský průkaz řidiče.