Czech POINT

czech-point

CzechPOINT

 

Co je to Czech POINT?                                                                                                     

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místo Czech POINT v Malšicích poskytuje tyto služby:

 

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstříku trestů
  • Výpis  z bodového hodnocení řidiče

 

Ceník

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík

100,- 50,-
Živnostenský rejstřík 30,- 10,-
Katastr nemovitostí 100,- 50,-
Rejstřík trestů 100,-

0,-

Výpis z bodového hodnocení řidiče 100,- 0,-
 

                                           

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:

 Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 

  Výpis z bodového hodnocení řidiče: 
Pro vydání výpisu z bodového hodnocení řidiče je potřeba předložit řidičský průkaz a občanský průkaz řidiče.