Určení otcovství

Určení otcovství

Určení otcovství

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

  • rodiče dítěte

Jaké jsou podmínky a postup:

  • rodiče se dostaví osobně na kteroukoli matriku a učiní souhlasné prohlášení o určení otcovství k dosud nenarozenému dítěti. Otcovství lze určit i k již narozenému dítěti.

Jaké doklady je nutné předložit:

Rodiče dosud nenarozeného dítěte:
- rodné listy
- platné občanské průkazy
- matka těhotenský průkaz
- rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu
- ovdovělá matka úmrtní list manžela

Rodiče narozeného dítěte:
- rodné listy
- platné občanské průkazy
- rodný list dítěte
- rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu
- ovdovělá matka úmrtní list manžela

Aby mohlo být určeno otcovství u rozvedené matky, musí uplynout 300 dní od právní moci rozsudku o rozvodu. Rovněž u ovdovělé matky musí uplynout 300 dní od úmrtí manžela.