Žádost o uzavření manželství

Omezení doby pro svatební obřady na rok 2023

Městys Malšice neumožňuje konání svatebních obřadu ve dnech státních svátku. Dále pak ve dnech 7.-8.4. , 28.-29.4. , 5.-6.6. , 30.6.-9.7. , 29.-30.9 , 17.-18.11. , 22.-23.12 , a 29.12.-30.12. 

Městys Malšice oznamuje,že termíny 3.6., 17.6., 24.6.,22.7., 29.7. 19.8., 26.8. 9.9. 2023  jsou pro konaní svatebních obřadů již obsazeny.

Děkujeme za pochopení


Omezení doby pro svatební obřady na rok 2022

Městys Malšice neumožňuje konání svatebních obřadu ve dnech státních svátku. Dále pak ve dnech 16.4, 1.7, 2.7., 8.7., 9.7, 24.9., 1.10. 29.10., 18.11., 19.11., 30.12., 31.12.

Termíny 11.6.,16.7., 6.8.,3.9., 10.9.  pro konání svatebních obřadů -  pro rok 2022 obsazeny.

 

Děkujeme za pochopení


Omezení doby pro svatební obřady

Městys Malšice neumožňuje svatební obřady ve dnech 2.4. - 3.4 2021,od 3.7. - 10.7 2021, 29.10.-30.10.2021 a ve dnech státních svátků. .Dále neumožňuje svatební obřady ve dnech konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 8.10. a 9.10.2021.

Obsazené termíny svatebních obřadů: 26.6.2021, 28.8.2021

Děkujeme za pochopení.

 


Vymezení doby pro svatební obřady a seznam oddávajících

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vymezeni-doby-pro-svatebni-obrady-a-seznam-oddavajicich789443465.pdf 306.4 Kb

Žádost o uzavření manželství

(Doporučujeme, aby si snoubenci nejdříve zamluvili termín obřadu na matrice, a až následně si domlouvali ostatní služby související s přípravami na jejich svatební den).

DOKLADY potřebné k uzavření manželství 

1. Občan ČR s trvalým pobytem (§ 33 zákona č. 301/2000 Sb.)

 1. Rodný list
 2. Doklad o státním občanství
 3. Výpis údajů z ISEO o místě trvalého pobytu
 4. Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 5. Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela

2. Občan ČR s trvalým pobytem v cizině – doklady v § 33 pokud jsou cizím státem vydávány.

3. Cizinec

 1. Rodný list
 2. Doklad o státním občanství
 3. Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván
 4. Potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 5. Úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 6. Pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
 7. Potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uhnáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem

i)    doklad, kterým je možné prokázat totožnost

 

Je-li snoubenec cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.

 

Poplatky:

< >Jsou-li snoubenci občany ČR a mají-li trvalý pobyt na území ČR, poplatek se nevybíráVydání povolení k uzavření sňatku mimo stanovenou dobu nebo mimo určenou místnost 1000 KčVysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 500 KčUzavření manželství snoubenců, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3000 KčUzavření manželství snoubenců, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000 Kč

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dotaznik-k-uzavreni-manzelstvi.pdf 142.1 Kb
zadost-o-uzavreni-manzelstvi-na-jinem-vhodnem-miste-nebo-mimo-dobu-stanovenou-zm.docx 18.9 Kb