Žádost o uzavření manželství

Omezení doby pro svatební obřady

Městys Malšice neumožňuje svatební obřady ve dnech 2.4. - 3.4 2021,od 3.7. - 10.7 2021, 29.10.-30.10.2021 a ve dnech státních svátků. .Dále neumožňuje svatební obřady ve dnech konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 8.10. a 9.10.2021.

Obsazené termíny svatebních obřadů: 26.6.2021, 28.8.2021

Děkujeme za pochopení.

 


Vymezení doby pro svatební obřady a seznam oddávajících

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vymezeni-doby-pro-svatebni-obrady-a-seznam-oddavajicich789443465.pdf 306.4 Kb

Žádost o uzavření manželství

DOKLADY potřebné k uzavření manželství

 

1. Občan ČR s trvalým pobytem (§ 33 zákona č. 301/2000 Sb.)

 1. Rodný list
 2. Doklad o státním občanství
 3. Výpis údajů z ISEO o místě trvalého pobytu
 4. Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 5. Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela

2. Občan ČR s trvalým pobytem v cizině – doklady v § 33 pokud jsou cizím státem vydávány.

3. Cizinec

 1. Rodný list
 2. Doklad o státním občanství
 3. Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván
 4. Potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 5. Úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 6. Pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
 7. Potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uhnáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem

i)    doklad, kterým je možné prokázat totožnost

 

Je-li snoubenec cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.

 

Poplatky:

< >Jsou-li snoubenci občany ČR a mají-li trvalý pobyt na území ČR, poplatek se nevybíráVydání povolení k uzavření sňatku mimo stanovenou dobu nebo mimo určenou místnost 1000 KčVysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 500 KčUzavření manželství snoubenců, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3000 KčUzavření manželství snoubenců, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000 Kč

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dotaznik-k-uzavreni-manzelstvi-2017933314649.docx 18.8 Kb
zadost-o-povoleni-uzavr-manzelstvi-na-jinem-miste.docx 13.4 Kb