Registrované partnerství

Registrované partnerství

Novelou zákona o matrikách je možný vstup do registrovaného partnerství učinit osobně před matrikářem kteréhokoli matričního úřadu na území České republiky.