Usnesení ZM Malšice roku 2020

Usnesení č. 1/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 15.,16.,17. rozpočtové opatření z roku 2019 a rozpočtové opatření č. 1 roku 2020 a zároveň schvaluje rozpočtové opatření č .2 roku 2020.

Usnesení č. 2/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zpracování územní studie Z MAL 45, je to území určené pro rozvoj bydlení.

Usnesení č.3/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo, že územní studie Z MAL 45 bude pořízena na náklady žadatele, paní Martiny Toufarové.

Usnesení č.4/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo žádost o pořízení územní studie Z MAL 45 Městským úřadem Tábor, odborem rozvoje, v souladu s §6, odst. 6. zákona 183/2006 Sb. o územním plánování.

Usnesení č. 5/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo kalkulaci nájemného, na jehož základě dochází k navýšení ceny za služby z původních 30,- Kč na 35,- Kč za 1m2 hrobového místa.             

Usnesení č. 6/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vypořádání vlastnického vztahu pozemku městyse p.č. 729/2 v k.ú. Maršov v rámci pozemkové úpravy v Maršově.            

Usnesení č. 7/2020/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo pronajmout pozemky p.č. 1042/38 o výměře 850 m2, p.č. 1042/36 o výměře 44 m2, 1042/35 o výměře 608 m2, p.č. 1053/26 o výměře 4.881 m2, p.č. 1049/47 o výměře 1.351 m2 a p.č. 1169/57 o výměře 121 m2 Zemědělské společnosti Čenkov, a.s., k 1.10. 2020.       

Usnesení č. 8/20/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice pověřilo paní starostku zajištěním odborného posudku movitých věcí v restauraci Rejda.                

Usnesení č. 9/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice zamítlo žádost o směnu pozemků p.č. 1301/3   ve vlastnictví paní Hrubé za část pozemku ve vlastnictví městyse p.č. 1309/5                  

Usnesení č. 10/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo poskytnutí finančního daru pro Domácí Hospic Jordán ve výši 10.000,- Kč.       

Usnesení č. 11/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo poskytnout TJ Malšice, z.s.  neinvestiční dotaci ve výši 260.000,- Kč na rok 2020

Usnesení č. 12/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo uzavřít smlouvu s firmou Totus, s.r.o.

Usnesení č. 13/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodej nebytových prostor ordinace

54/18 v Holubím domě, Malšice čp. 54, Mudr. Haně Šedivé, s.r.o., IČO: 06350216.

 Usnesení č.14/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo navýšení kapacity žáku z 255 na 300, strávníků ve školní jídelně ze 450 na 495 a navýšení školní družiny ze 100 na 110 žáků.

 Usnesení č. 15/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo navrhovanou cenu vodného a    stočného. Cena bez DPH činí 64,30 Kč/m3.

Usnesení č. 16/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice ruší  chybné usnesení č. 24/19/ZM ze dne 15.4.2019 na základě doporučení JUDr. Michala Žižlavského.

Usnesení č. 17/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo na základě zpracovaného právního posudku JUDr. Miroslava Noska, že vzhledem k nákladům ve srovnatelné výši mezi pohledávkou a případnými soudními výlohami nemusí pan Martin Šimota uhradit vzniklou finanční ztrátu z půjčovny párty vybavení.

Usnesení č. 18/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo smlouvu č. 14330056100/001 o umístění kabelu NN, plastového pilíře na pozemku Malšice Pán, Havlíčková kNN a smlouvu č. 14330057225/001 o umístění zemního kabelu na stavbu Čenkov u Malšic Sudovi kNN.