Projekt SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V MALŠICÍCH

Projekt SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V MALŠICÍCH - logo  MMR ČR

Projekt SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V MALŠICÍCH je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009178
Celková výše podpory z EU: 10 625 340,48 Kč
Cílem projektu je zřízení 7 sociálních bytů pro 15 osob v bytové nouzi. Projekt řeší rekonstrukci budovy bývalé fary umístěné na náměstí v Malšicích. Ráz budovy zůstane zachován. Objekt budou nadále tvořit dvě nadzemní podlaží, přidá se obytné podkroví s doplněním střešních oken.

Specifickými cíli projektu jsou:
zajištění kvalitního a dostupného sociální bydlení pro osoby v bytové nouzi,
nastavení rovných příležitostí pro osoby v bytové nouzi,
integrace cílových skupin do společnosti,
poskytnutí sociální práce cílové skupině,
nabídka trávení volného času cílové skupině,
snížení ekonomického zatížení rozpočtu osob v bytové nouzi,
zajištění řádného vývinu dětí rodičů, kteří se ocitli v bytové nouzi,
navýšení kapacity v oblasti sociálního bydlení v obci Malšice,
využití objektu bývalé fary, jeho zhodnocení.

Výsledkem projektu je změna dokončené stavby - stavební úpravy stávajícího domu bývalé fary a jeho změna na bytový dům se sociálními byty. Stávající objekt městys zakoupil od církve právě pro tyto účely. Přestavěné prostory sociálního bydlení budou splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy. Díky projektu vznikne místo pro ubytování 15 osob v bytové nouzi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením.

 


2 NOVÉ KMENOVÉ UČEBNY - ZŠ a MŠ Malšice

https://www.malsice.eu/www/mestysmalsice/fs/2-nove-kmenove-ucebny.pdf
Městys Malšice

Městys Malšice (německy Malschitz) se nachází v okrese Tábor v Jihočeském kraji. Leží na silnice číslo II/137 Tábor-Bechyně, 8 km od Tábora a 15 km od Bechyně. K 28. srpnu 2006 zde žilo 1747 obyvatel. Přímo v městečku Malšice žije 1050 obyvatel.

První zmínka o obci pochází z roku 1279. V roce 1868 byly Malšice městysem; od 27. června 2008 jsou jím opět.

V Malšicích (a také v místních částech Čenkov, Třebelice a Všechlapy) je železniční zastávka na Elektrické dráze Tábor–Bechyně, známé první elektrifikované železniční tratě v Česku, z roku 1903. V sezóně zde zastavuje zvláštní historický vlak z počátku 20. století. V okolí jsou dostupné turistické známky: Příběnice, Dobronice, Stádlecký most, rozhledna Hýlačka, restaurace a kemp u Lužnice – Harrachovka

Části obce

  • Čenkov
  • Dobřejice
  • Malšice
  • Maršov
  • Nové Lány
  • Obora
  • Staré Lány
  • Třebelice
  • Všechlapy

Zdroj: cs.wikipedia.org

Úřední deska

Dražební vyhláška

Oznámení o přerušení el.energie Malšice 241

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy