Městys Malšice

Městys Malšice (německy Malschitz) se nachází v okrese Tábor v Jihočeském kraji. Leží na silnice číslo II/137 Tábor-Bechyně, 8 km od Tábora a 15 km od Bechyně. K 28. srpnu 2006 zde žilo 1747 obyvatel. Přímo v městečku Malšice žije 1050 obyvatel.

První zmínka o obci pochází z roku 1279. V roce 1868 byly Malšice městysem; od 27. června 2008 jsou jím opět.

V Malšicích (a také v místních částech Čenkov, Třebelice a Všechlapy) je železniční zastávka na Elektrické dráze Tábor–Bechyně, známé první elektrifikované železniční tratě v Česku, z roku 1903. V sezóně zde zastavuje zvláštní historický vlak z počátku 20. století. V okolí jsou dostupné turistické známky: Příběnice, Dobronice, Stádlecký most, rozhledna Hýlačka, restaurace a kemp u Lužnice – Harrachovka

Části obce

  • Čenkov
  • Dobřejice
  • Malšice
  • Maršov
  • Nové Lány
  • Obora
  • Staré Lány
  • Třebelice
  • Všechlapy

Zdroj: cs.wikipedia.org

Úřední deska

Čevak- vyúčtování nájemného r.2023

Opatření obecné povahy č.1/2024/OZZL - Vlk obecný

Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu - dokončení opravy železničního přejezdu P6310 Čenkov

Veřejná vyhláška - Plán péče o ZCHÚ -Přírodní památka Lužnice - Dodatek prodloužení platnosti

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dobřejice- oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání

Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 22.2.2024

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Veřejná vyhláška - Doručení návrhu 13. aktualizace zásad Územního rozvoje Jihočeského kraje

Zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Malšice

Komplexní pozemková úprava v k.ú Dobřejice- pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky

Vyřizování žádostí o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

Střednědobý rozpočet 2022-2024

Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava Maršov u Tábora

Státní pozemkový úřad -Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obora u Maršova

Záměr prodeje pozemků v k.ú. Malšice 179/39 o výměře 141 m2,část pozemku 179/22, část pozemku179/18

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava Všechlapy u Malšic

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Třebelice

Záměr prodeje části pozemku p.č.1074/2 v k.ú. Čenkov