Úřední deska - archiv změn

název dokumentuvyvěšenosejmuto
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bečice - zápis z úvodního jednání 02. 07. 2024 00:00:0019. 07. 2024 00:00:00
Oznámení o rozšíření obvodu pozemkové úpravy k.ú. Třebelice 01. 07. 2024 09:31:3818. 07. 2024 00:00:00
Zápis ze 14.zasedání ZM Malšice koaného dne 24.6.2024 27. 06. 2024 13:13:3514. 07. 2024 00:00:00
Návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu 20. 06. 2024 07:56:4907. 07. 2024 00:00:00
Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu 14. 06. 2024 08:06:3904. 07. 2024 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 24.6.2024 14. 06. 2024 07:57:4625. 06. 2024 00:00:00
34. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 20.6.2024 10. 06. 2024 10:05:4621. 06. 2024 00:00:00
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 07.06. ? 08.06.2024 10. 06. 2024 07:39:0527. 06. 2024 00:00:00
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, železniční přejezd P5649 (Keťaska), 15.7.2024 -18.7.2024 04. 06. 2024 10:12:3821. 06. 2024 00:00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třebelice - oznámení o vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek 27. 05. 2024 00:00:0013. 06. 2024 00:00:00
Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL o výjimce z ochranných podmínek vlka evropského 24. 05. 2024 12:11:4611. 06. 2024 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 11.6.2024 - pozemek p.č. 1254/1, k.ú. Malšice 24. 05. 2024 07:54:0812. 06. 2024 00:00:00
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 22. 05. 2024 08:38:5409. 06. 2024 00:00:00
Zápis z 13. zasedání ZM Malšice konaného dne 29.4.2024 15. 05. 2024 11:58:5801. 06. 2024 00:00:00
Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Malšice, k. ú. Bečice nad Lužnicí, 5.6. - 6.6. a 10.6. - 13.6.2024 14. 05. 2024 00:00:0031. 05. 2024 00:00:00
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2121/1 v k.ú. Malšice 13. 05. 2024 14:25:0430. 05. 2024 00:00:00
Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí - volby do EP 09. 05. 2024 08:03:4609. 06. 2024 00:00:00
Záměr prodeje části pozemku p.č. 919/6 v k.ú. Čenkov 30. 04. 2024 11:48:5317. 05. 2024 00:00:00
Záměr prodeje pozemku p.č. 2099/3 v k.ú. Malšice 30. 04. 2024 11:47:4417. 05. 2024 00:00:00
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023 30. 04. 2024 08:00:1703. 06. 2024 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17.5.2024 od 7:00 do 17:00 hod - Bezděčín, Skrýchov u Malšic, Třebelice, Dudov 29. 04. 2024 08:11:4218. 05. 2024 00:00:00
Pozvánka na úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malšice s rozšířeným obvodem v k. ú. Bečice nad Lužnicí, dne 20.5.2024 29. 04. 2024 00:00:0016. 05. 2024 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14. 5. 2024 od 9:30 do 14:30 26. 04. 2024 08:25:4115. 05. 2024 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14. 5. 2024 od 8:00 do 10:30 26. 04. 2024 08:21:5315. 05. 2024 00:00:00
Daň z nemovitých věcí na rok 2024 26. 04. 2024 08:14:4902. 06. 2024 00:00:00
Uzavírka místní komunikace v Malšicích za účelem opravy povrchu (ul. Táborská - Lomská, od benzinové pumpy ke kulturnímu domu, ulice bez názvu) 24. 04. 2024 13:51:5011. 06. 2024 00:00:00
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 23. 04. 2024 07:46:3609. 06. 2024 00:00:00
Pozvánka na ZM Malšice konaného dne 29.4.2024 19. 04. 2024 09:25:1330. 04. 2024 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Čenkov, parcela 1133/1, 1133/2, 1133/3 19. 04. 2024 08:04:4608. 05. 2024 00:00:00
Informace pro voliče, který změnil TP do jiné obce v době od 29.4. do 7.6.2024 - volby do EP 17. 04. 2024 07:53:0809. 06. 2024 00:00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malšice - rozšíření obvodu pozemkových úprav v k. ú. Bečice nad Lužnicí 16. 04. 2024 07:54:1003. 05. 2024 00:00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maršov u Tábora - oznámení rozšíření obvodu pozemkových úprav v k. ú. Zhoř u Tábora 16. 04. 2024 07:53:1103. 05. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí na rok 2024 15. 04. 2024 09:57:5316. 05. 2024 00:00:00
33. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 25. 4. 2024 15. 04. 2024 09:38:3526. 04. 2024 00:00:00
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu 08. 04. 2024 09:01:3909. 06. 2024 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie Maršov dne 22.4.2024 03. 04. 2024 08:34:5123. 04. 2024 00:00:00
Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou 304.-15.5.2024 03. 04. 2024 08:31:2903. 04. 2024 08:40:29
Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou 304.-15.5.2024 03. 04. 2024 08:31:2419. 04. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška- stanovení přechodné úpravy provozu 28. 03. 2024 09:33:2214. 04. 2024 00:00:00
Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Dobřejice 26. 03. 2024 00:00:0011. 04. 2024 00:00:00
Závěrečný účet za rok 2022 21. 03. 2024 08:34:1721. 03. 2024 08:34:41
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobřejice 18. 03. 2024 09:31:1426. 03. 2024 11:39:04
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/137,III/13711 - ve směru od Všechlap na Malšice 18. 03. 2024 09:26:5325. 04. 2024 00:00:00
Zápis z 12.zasedání ZM Malšice dne 4.3.2024 11. 03. 2024 07:30:1828. 03. 2024 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie Malšice -dne 27.3.2024 08. 03. 2024 07:48:4128. 03. 2024 00:00:00
Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou-Česká televize 29. 02. 2024 08:40:1819. 03. 2024 00:00:00
Pozvánka ke zjišťování hranic pozemků v k.ú. Všechlapy 26. 02. 2024 08:16:4813. 03. 2024 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 4.3.2024 23. 02. 2024 12:45:0705. 03. 2024 00:00:00
Čevak- vyúčtování nájemného r.2023 20. 02. 2024 13:41:2008. 03. 2024 00:00:00
Opatření obecné povahy č.1/2024/OZZL - Vlk obecný 20. 02. 2024 09:58:2708. 03. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu - dokončení opravy železničního přejezdu P6310 Čenkov 19. 02. 2024 08:11:0307. 03. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška - Plán péče o ZCHÚ -Přírodní památka Lužnice - Dodatek prodloužení platnosti 13. 02. 2024 08:09:2701. 03. 2024 00:00:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dobřejice- oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání 13. 02. 2024 00:00:0028. 02. 2024 00:00:00
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 22.2.2024 12. 02. 2024 07:52:0629. 02. 2024 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 08. 02. 2024 07:44:5425. 02. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška - Doručení návrhu 13. aktualizace zásad Územního rozvoje Jihočeského kraje 06. 02. 2024 14:49:2308. 03. 2024 00:00:00
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události 29. 01. 2024 08:58:2014. 02. 2024 00:00:00
Zápis z 11. zasedání ZM Malšice konaného dne 10.1.2024 23. 01. 2024 08:11:3709. 02. 2024 00:00:00
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy Miroslav Kluzák 22. 01. 2024 08:11:1106. 02. 2024 00:00:00
Opatření obecné povahy-odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého 16. 01. 2024 08:04:1801. 02. 2024 00:00:00
Městys Malšice zveřejňuje záměr pronájmu pozemku v k.ú. Malšice p.č. 2103/4 o výměře cca 150 m2 12. 01. 2024 13:48:5629. 01. 2024 00:00:00
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy 09. 01. 2024 14:38:3826. 01. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání 4a.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 08. 01. 2024 07:59:5924. 01. 2024 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 10.1.2024 03. 01. 2024 07:49:2715. 01. 2024 15:00:09
Zrušení novoročního ohňostroje 29. 12. 2023 09:52:5703. 01. 2024 00:00:00
Zápis z 10. zasedání ZM Malšice konaného dne 7.12.2023 15. 12. 2023 13:37:1001. 01. 2024 00:00:00
Obecně závazná vyhláška městyse Malšice o místním poplatku za obecní sytém odpadového hospodářství 13. 12. 2023 09:19:4330. 12. 2023 00:00:00
Optaření obecné povahy-odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého 11. 12. 2023 10:32:2129. 12. 2023 00:00:00
Čevak- Změna ceny pro vodné a stočné pro rok 2024 07. 12. 2023 09:07:2624. 12. 2023 00:00:00
ÚŘAD MĚSTYSE MALŠICE BUDE DNE 8.12.2023 Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘEN. 07. 12. 2023 07:28:5310. 12. 2023 00:00:00
31. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 14.12.2023 04. 12. 2023 09:01:1215. 12. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška-Vladimír šalanský 04. 12. 2023 08:08:0319. 12. 2023 00:00:00
Oznámení o vyhlášení právních předpisů -kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi Malšice 29. 11. 2023 12:00:1216. 12. 2023 00:00:00
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 29. 11. 2023 11:54:3016. 12. 2023 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 7.12.2023 28. 11. 2023 10:41:5515. 12. 2023 00:00:00
Prodej majetku městyse Malšice - Minibus M2 Ford Transit 27. 11. 2023 13:32:0104. 01. 2024 00:00:00
Soutěž na prodej majetku městyse obálkovou metodou - Cvičební stroje pro posilovnu 27. 11. 2023 10:52:4023. 01. 2024 00:00:00
Zápis z 9. zasedání ZM Malšice konaného dne 20.11.2023 27. 11. 2023 09:57:2214. 12. 2023 00:00:00
Návrh rozpočtu Městyse Malšice pro rok 2024 14. 11. 2023 11:56:4908. 12. 2023 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el.energie - část obce Čenkov 31. 10. 2023 08:06:1017. 11. 2023 00:00:00
Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Maršov 31. 10. 2023 00:00:0017. 11. 2023 00:00:00
Pozvánka na 30. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 30. 10. 2023 09:26:4816. 11. 2023 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 20.11.2023 30. 10. 2023 07:55:3421. 11. 2023 00:00:00
Soutěž na prodej majetku městyse Malšice obálkovou metodou - Minibus Ford Transit 19. 10. 2023 08:02:5517. 11. 2023 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - celá obec Třebelice 16. 10. 2023 09:40:1104. 11. 2023 00:00:00
29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 19.10.2023 09. 10. 2023 14:08:3226. 10. 2023 00:00:00
Záměr prodeje části pozemku p.č. 609/2 v k.ú Všechlapy 06. 10. 2023 13:34:4323. 10. 2023 00:00:00
Zápis z 8. zasedání ZM konaného dne 2.10.2023 06. 10. 2023 13:12:2023. 10. 2023 00:00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malšice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti 02. 10. 2023 14:11:1001. 01. 2024 00:00:00
EON - přerušení dodávky el. energie dne 19.10.2023 a 20.10.2023 - Dobřejice + Dobřejice chaty 02. 10. 2023 08:12:2521. 10. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti Vladimír Šalanský 26. 09. 2023 08:59:2913. 10. 2023 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 2.10.2023 25. 09. 2023 11:29:3412. 10. 2023 00:00:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú Dobřejice- pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky 18. 09. 2023 08:47:5505. 10. 2023 00:00:00
Zápis z 7. zasedání ZM Malšice konaného dne 7.9.2023 13. 09. 2023 08:01:4430. 09. 2023 00:00:00
Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou od 18.9 do 23.10.23 12. 09. 2023 14:33:5029. 09. 2023 00:00:00
28.zasedání Zastupitelstva JK konaného dne 21.9.2023 11. 09. 2023 08:42:3728. 09. 2023 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie Maršov, Obora, Třebelice - 19.9.2023 30. 08. 2023 08:57:4121. 09. 2023 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 7.9.2023 28. 08. 2023 07:55:0008. 09. 2023 00:00:00
ÚZSVM - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 21. 08. 2023 12:02:5007. 09. 2023 00:00:00
Opatření obecné povahy č.1/2023 - mník jednouvousý a jelec jesen 03. 08. 2023 08:28:5319. 08. 2023 00:00:00
Komplexní pozemková úprava Všechlapy-lhůta pro uplatnění námitek 26. 07. 2023 10:14:5912. 08. 2023 00:00:00
Vypnutí el.energie Maršov dne 7.8.2023 20. 07. 2023 07:49:4308. 08. 2023 00:00:00
Opatření obecné povahy č.1/2023 - výjimka pro mníka jednovousého a jelce jesena 30. 06. 2023 08:13:1218. 07. 2023 00:00:00
Zápis z 6.zasedání ZM Malšice dne 19.6.2023 27. 06. 2023 08:52:4513. 07. 2023 00:00:00
Oznámení o konaní Zastupitelstva JIHOČESKÉHO KRAJE 12. 06. 2023 07:40:4129. 06. 2023 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 19.6.2023 08. 06. 2023 14:59:2220. 06. 2023 00:00:00
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Maršov p.č. 756/2 05. 06. 2023 12:35:4819. 06. 2023 00:00:00
Záměr pronájmu zemědělských pozemků v k.ú. Všechlapy a v k.ú. Čenkov 02. 06. 2023 10:22:4219. 06. 2023 00:00:00
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou Colas CZ a.s. 30. 05. 2023 08:09:5615. 06. 2023 00:00:00
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy povozu veřejnou vyhláškou -Malšice čp.65 30. 05. 2023 08:06:2015. 06. 2023 00:00:00
Záměr směny pozemků v k.ú. Malšice 24. 05. 2023 13:53:1210. 06. 2023 00:00:00
Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků lhůta pro uplatnění námitek KPÚ v k.ú. Obora 15. 05. 2023 07:41:3601. 06. 2023 00:00:00
Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu veř.vyhláškou pro EDIKT a.s. 09. 05. 2023 08:21:3624. 05. 2023 00:00:00
Rozhodnutí prodloužení platnosti SP chodníky Malšice-ul.Nádražní - veřejná vyhláška 09. 05. 2023 08:06:2524. 05. 2023 00:00:00
Rozhodnutí prodloužení platnosti SP veřejnou vyhláškou-chodníky Malšice-ul.Lomská - veřejná vyhláška 09. 05. 2023 07:57:0524. 05. 2023 00:00:00
Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11.5.2023 02. 05. 2023 07:48:1713. 05. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška- Prodloužení platnosti stavebního povolení -ul. Lužnická 28. 04. 2023 12:17:1215. 05. 2023 00:00:00
Zápis z 5. zasedání ZM Malšice konaného dne 24.4.2023 28. 04. 2023 09:08:5715. 05. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška- Finanční úřad - daň z nemovitých věcí na rok 2023 24. 04. 2023 11:43:2126. 05. 2023 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 24.4.2023 17. 04. 2023 11:36:1904. 05. 2023 00:00:00
EGD - Oznámení o přerušení dodávky el.energie- celá obec Obora kromě TS Elektrárna 06. 04. 2023 09:05:5527. 04. 2023 00:00:00
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 04. 04. 2023 09:05:4105. 09. 2023 09:00:15
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení veřejnou vyhláškou-Chodníky Malšice-ul.Lužnická 31. 03. 2023 08:32:5918. 04. 2023 00:00:00
Zápis z 4 zasedání ZM Malšice konaného dne 20.3.2023 28. 03. 2023 12:34:5014. 04. 2023 00:00:00
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení chodníky Malšice-ul.Lomská 14. 03. 2023 09:59:1531. 03. 2023 00:00:00
29.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 14. 03. 2023 09:56:3924. 03. 2023 00:00:00
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stav.povolení veřejnou vyhláškou - ul.Nádražní 13. 03. 2023 13:32:0530. 03. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - Změna č.2 Územního plánu Malšice 13. 03. 2023 09:15:2229. 03. 2023 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice dne 20.3.2023 09. 03. 2023 13:44:3221. 03. 2023 00:00:00
Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Údolí Lužnice a Vlásenického potoka 07. 03. 2023 08:25:5822. 03. 2023 00:00:00
Vyhlášení veřejné sbírky 07. 03. 2023 08:25:0301. 07. 2023 00:00:00
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události 27. 02. 2023 11:42:0328. 03. 2023 00:00:00
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 24. 02. 2023 08:45:0801. 01. 2024 00:00:00
Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Obora-Zhoř 24. 02. 2023 08:39:3815. 03. 2023 00:00:00
Zápis z 3.zasedání ZM Malšice 20. 02. 2023 15:26:3707. 03. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška- Stanovení místní úpravy provozu- Čenkov- přejezd 13. 02. 2023 08:35:0802. 03. 2023 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 13.2.2023 13. 02. 2023 08:15:5715. 02. 2023 00:00:00
Čevak- změna ceny pro vodné a stočné r.2023 07. 02. 2023 09:32:5624. 02. 2023 00:00:00
Oznámení o zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 9.2.2023 30. 01. 2023 11:43:1411. 02. 2023 00:00:00
Výsledky hlasování -Volba prezidenta ČR II kolo - okrsek č.2 Malšice 30. 01. 2023 07:43:4116. 02. 2023 00:00:00
Výsledky hlasování - Volba prezidenta ČR II kolo - okrsek č. 1 Malšice 30. 01. 2023 07:42:5416. 02. 2023 00:00:00
Pozvánka pro členy honebního společenstva Lom Libějice 24. 01. 2023 08:47:3912. 02. 2023 00:00:00
Stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou 23. 01. 2023 09:43:3108. 02. 2023 00:00:00
Volba prezidenta ČR - výsledky hlasování pro volební okrsek 2 Malšice 16. 01. 2023 07:53:2115. 03. 2023 16:17:07
Volba prezidenta ČR - výsledky hlasování pro volební okrsek 1 Malšice 16. 01. 2023 07:47:4002. 02. 2023 00:00:00
Vyhrazení plochy pro vylepení plakátů 28. 12. 2022 00:00:0029. 01. 2023 00:00:00
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky 22. 12. 2022 07:59:4929. 01. 2023 00:00:00
Informace podle ust. § 8 odst. 3 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 a o umístění volebních stanovišť v Jihočeském kraji. 21. 12. 2022 15:44:4429. 01. 2023 00:00:00
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2121/1 v k.ú. Malšice 21. 12. 2022 10:58:5507. 01. 2023 00:00:00
Pozvánka zasedání Zastupitelstva JK na 15.12.2022 06. 12. 2022 15:19:2617. 12. 2022 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Malšice 12.12.2022 05. 12. 2022 10:55:2614. 12. 2022 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice dne 12.12.2022 05. 12. 2022 08:15:3305. 12. 2022 10:53:08
Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu 02. 12. 2022 08:07:0920. 12. 2022 00:00:00
Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou 02. 12. 2022 08:03:4920. 12. 2022 00:00:00
Stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou - okružní křižovatka Malšice 02. 12. 2022 07:59:2602. 12. 2022 08:01:11
Informace počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR 28. 11. 2022 08:14:1129. 01. 2023 00:00:00
Návrh rozpočtu na rok 2023 23. 11. 2022 16:45:0714. 12. 2022 00:00:00
upozornění vlastníků či uživatelů nemovitostí na potřebu ořezu dřevin 14. 11. 2022 14:18:2101. 12. 2022 00:00:00
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 14. 11. 2022 09:03:3115. 01. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška-Zahájení řízení o změně č.2 územního plánu Malšice 10. 11. 2022 08:11:0510. 11. 2022 08:12:21
Veřejná vyhláška- Zahájení řízení o změně č.2 - Územního plánu Malšice 10. 11. 2022 08:10:0721. 12. 2022 00:00:00
Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků na potřebu ořezu dřevin 09. 11. 2022 08:37:1724. 11. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy -MZE 03. 11. 2022 11:46:5618. 11. 2022 00:00:00
Zápis z ustavujícího zasedání dne 24.10.2022 01. 11. 2022 09:13:4116. 11. 2022 00:00:00
Oznámení o konaní Zastupitelstva Jihočeského kraje 31. 10. 2022 10:22:1312. 11. 2022 00:00:00
Územní rozhodnutí úprava křižovatky Čenkov 31. 10. 2022 07:46:2212. 11. 2022 00:00:00
Vypnutí el.energie Malšice Bechyňská ulice 27. 10. 2022 07:55:1715. 11. 2022 00:00:00
Vypnutí el.energie Lány 14.11.2022 27. 10. 2022 07:54:0715. 11. 2022 00:00:00
Zrušení odstávky el. energie v Malšicích 26. 10. 2022 14:03:3112. 11. 2022 00:00:00
Vypnutí el.proudu Malšice dne 10.11.2022 21. 10. 2022 08:22:5927. 10. 2022 00:00:00
Vypnutí el.proudu Dobřejice dne 7.11.2022 21. 10. 2022 08:20:5108. 11. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy v provozu v Dobřejicích 20. 10. 2022 14:02:0006. 11. 2022 00:00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebelice- pozvánka 19. 10. 2022 07:45:0004. 11. 2022 00:00:00
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva Městyse Malšice 14. 10. 2022 07:43:2626. 10. 2022 00:00:00
Komplexní pozemkový úprava v k.ú.Maršov u Tábora - pozvánka ke zjišťování hranic pozemků 11. 10. 2022 00:00:0027. 10. 2022 00:00:00
Komplexní pozemková úprava Všechlapy - -povření ke vstupu na pozemky 10. 10. 2022 15:13:3027. 10. 2022 00:00:00
Pozvánka-komplexní pozemková úprava k.ú. Všechlapy 10. 10. 2022 15:09:5827. 10. 2022 00:00:00
Pověření ke vstupu na pozemky - komplexní pozemková úprava Maršov 10. 10. 2022 15:04:5227. 10. 2022 00:00:00
Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 03. 10. 2022 14:38:1620. 10. 2022 00:00:00
Výsledky voleb hlasování do Senátu Parlamentu ČR 03. 10. 2022 09:28:4720. 10. 2022 00:00:00
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 26. 09. 2022 08:10:1113. 10. 2022 00:00:00
Zrušení oznámení o přerušení dodávky el.energie v obcích Všechlapy a Čenkov 21. 09. 2022 13:49:0825. 09. 2022 00:00:00
ÚZSVM - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 20. 09. 2022 08:50:0907. 10. 2022 00:00:00
Zápis z 30. zasedání ZM Malšice konaného dne 12.9.2022 15. 09. 2022 07:52:0402. 10. 2022 00:00:00
Průzkum zájmu o finanční podporu mezi obyvateli městyse Malšice z dotačního programu" My v tom Jihočechy nenecháme II" 12. 09. 2022 14:18:3001. 02. 2023 00:00:00
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampań 07. 09. 2022 08:51:5002. 10. 2022 00:00:00
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu Parlamentu ČR 07. 09. 2022 08:47:1002. 10. 2022 00:00:00
20.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 05. 09. 2022 14:44:1117. 09. 2022 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el. energie Všechlapy a Čenkov 05. 09. 2022 07:49:5324. 09. 2022 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 12.9.2022 02. 09. 2022 12:42:5113. 09. 2022 00:00:00
Eon- přerušení dodávky el. energie- Malšice, Dobřejice, Čenkov 29. 08. 2022 08:08:2617. 09. 2022 00:00:00
EON- přerušení dodávky el. energie- Malšice, Všechlapy, Čenkov 29. 08. 2022 08:07:0616. 09. 2022 00:00:00
EON- přerušení dodávky el. energie - Malšice, Nové Lány, Staré Lány, Příběnice, Karolín, Jitra, Bečice 26. 08. 2022 08:35:3916. 09. 2022 00:00:00
Zápis z 29. zasedání ZM Malšice konaného dne 8.8.2022 11. 08. 2022 08:53:2028. 08. 2022 00:00:00
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 09. 08. 2022 07:43:1626. 08. 2022 00:00:00
19. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 08. 08. 2022 14:22:3016. 08. 2022 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 8.8.2022 02. 08. 2022 09:17:1209. 08. 2022 00:00:00
Pozvánka ke zjišťování hranic pozemků v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Všechlapy u Malšic 29. 07. 2022 00:00:0016. 08. 2022 00:00:00
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstev obcí 25. 07. 2022 12:06:3525. 09. 2022 00:00:00
Přerušení el.energie chaty Dobřejice 18. 07. 2022 13:57:1604. 08. 2022 00:00:00
EON- oznámení o přerušení dodávky el.energie - část Čenkov u Malšic 15. 07. 2022 11:46:2603. 08. 2022 00:00:00
Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou 08. 07. 2022 08:29:1223. 07. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka Planá nad Lužnicí 01. 07. 2022 08:05:1619. 07. 2022 00:00:00
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - rekonstrukce mostu Planá nad Lužnicí 27. 06. 2022 08:45:0813. 07. 2022 00:00:00
Pozvánka ke zjišťování hranic pozemku Maršov u Tábora 21. 06. 2022 00:00:0008. 07. 2022 00:00:00
Zápis z komplexní pozemkové úpravy Třebelice 09. 06. 2022 08:00:5030. 06. 2022 00:00:00
Dražební vyhláška 09. 06. 2022 07:57:4608. 09. 2022 00:00:00
Zápis z 28. zasedání ZM Malšice konaného dne 30.5.2022 08. 06. 2022 08:51:2125. 06. 2022 00:00:00
Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 08. 06. 2022 07:47:5623. 06. 2022 00:00:00
Stanovení přechodné úpravy provozu - Veřejnou vyhláškou - Slapy 06. 06. 2022 07:59:5601. 08. 2022 00:00:00
Dražební vyhláška-elektronická dražba 19.7.2022 03. 06. 2022 07:50:2120. 07. 2022 00:00:00
Městys Malšice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p.č.1163 v k.ú. Čenkov a část pozemku p.č.832 v k.ú. Dobřejice 30. 05. 2022 11:52:5815. 06. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu - stavba chodníku a okružní křižovatky v Malšicích 30. 05. 2022 09:54:5915. 06. 2022 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 9.6.2022 Maršov č.p. 45 a 46 23. 05. 2022 09:56:0311. 06. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška- Zahájení řízení o změně č.2 Územního plánu Malšic 20. 05. 2022 07:36:0006. 07. 2022 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 30.5.2022 16. 05. 2022 12:57:4402. 06. 2022 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 30.5.2022 Malšice č.p. 300,303,348 11. 05. 2022 09:36:4601. 06. 2022 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 27.5.2022 Malšice č.p. 303,348,300,297,305,340,353,407,302,343 11. 05. 2022 09:35:1029. 05. 2022 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 26.5.2022 pro Malšice část ul.od 331, sběrný dvůr, ČOV, č.p. 353, 340 11. 05. 2022 09:33:3718. 07. 2022 13:59:20
17.Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 11. 05. 2022 08:11:0128. 05. 2022 00:00:00
Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 19.5.2022 09. 05. 2022 11:26:0909. 05. 2022 12:08:32
Veřejná vyhláška - úprava provozu Obora u Maršova 09. 05. 2022 09:44:3726. 05. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška - úprava provozu Maršov u Tábora 09. 05. 2022 09:41:3626. 05. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška - úprava provozu Malšice - Slapy 09. 05. 2022 09:31:1626. 05. 2022 00:00:00
Komplexní pozemková úprava v Třebelicích - Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání 06. 05. 2022 13:00:2423. 05. 2022 00:00:00
EGD - vypnutí el. energie Jitra Malšice 05. 05. 2022 08:51:1722. 05. 2022 00:00:00
Opatření obecné povahy- Uzavírka v úseku Slapy - Malšice 03. 05. 2022 08:39:0703. 05. 2022 08:42:05
Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné za rok 2021 02. 05. 2022 14:31:4417. 05. 2022 00:00:00
Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Obora u Maršova 02. 05. 2022 13:21:4327. 05. 2022 00:00:00
Malšický zpravodaj 3/2022 27. 04. 2022 07:30:1514. 05. 2022 00:00:00
Eon - přerušení el.energie v obci Všechlapy, Čenkov, Malšice 20. 04. 2022 16:39:2707. 05. 2022 00:00:00
Zápis z 27. zasedání ZM Malšice konaného dne 11.4.20022 20. 04. 2022 07:52:4607. 05. 2022 00:00:00
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 14. 04. 2022 10:09:2627. 10. 2022 00:00:00
KONCERT - Žesťového souboru města Plzeň 13. 04. 2022 09:14:5721. 04. 2022 00:00:00
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Malšice-Slapy 12. 04. 2022 08:02:1629. 04. 2022 00:00:00
oznámení o konání Zastupitelstva JK 11. 04. 2022 09:41:2823. 04. 2022 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 11.4.2022 05. 04. 2022 12:03:5613. 04. 2022 00:00:00
Zápis z 26.zasedání ZM Malšice 01. 04. 2022 11:22:3816. 04. 2022 00:00:00
Rozhodnutí hejtmana č.1 2022 vyhlášení období sucha 30. 03. 2022 08:08:5916. 04. 2022 00:00:00
Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy 23. 03. 2022 12:54:0709. 04. 2022 00:00:00
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Malšice 21. 03. 2022 15:17:2229. 03. 2022 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva JK 21. 03. 2022 10:29:4701. 04. 2022 00:00:00
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z důvodu mimořádné události 16. 03. 2022 14:25:5402. 04. 2022 00:00:00
Dražební vyhláška-elektronická dražba 16. 03. 2022 08:44:2026. 04. 2022 00:00:00
Kritéria pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání 08. 03. 2022 13:35:4914. 05. 2022 00:00:00
Zápis do 1 třídy ZŠ a MŠ Malšice - pokyny, kritéria 08. 03. 2022 13:34:3908. 04. 2022 00:00:00
Zápis z jednání- Komplexní pozemková úprava Obora u Maršova 08. 03. 2022 07:41:4025. 03. 2022 00:00:00
Zápis z jednání -Komplexní pozemková úprava v Maršově u Tábora 08. 03. 2022 07:40:5225. 03. 2022 00:00:00
Záměr směny pozemkůp.č. 179/45,179/46/179/47 v k.ú. Malšice 04. 03. 2022 11:59:2621. 03. 2022 00:00:00
Zápis z jednání sboru zástupců (SZ) pro komplexní pozemkovou úpravu v Maršově u Tábora + Jednací řád 02. 03. 2022 10:36:5404. 03. 2022 13:26:36
Návrh lokality EVLÚdolí Lužnice a Vlásenického potoka 01. 03. 2022 09:58:3216. 03. 2022 00:00:00
Vypnutí el.energie dne 16.3.2022 Dobřejice - chaty 24. 02. 2022 07:02:0617. 03. 2022 00:00:00
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 23. 02. 2022 09:20:3110. 03. 2022 00:00:00
Výluky a omezení provozu vlak Tábor-Bechyně 23. 02. 2022 07:12:0618. 03. 2022 00:00:00
Zápis z 25.zasedání ZM Malšice dne 17.2.2022 21. 02. 2022 12:46:1708. 03. 2022 00:00:00
Změna termínu prohlídky fary 15. 02. 2022 08:05:5825. 02. 2022 00:00:00
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24.2.2022 14. 02. 2022 10:20:5325. 02. 2022 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 17.02.2022 14. 02. 2022 10:18:4018. 02. 2022 00:00:00
Přerušení el.energie Dobřejice dne 4.3.2022 11. 02. 2022 07:46:4005. 03. 2022 00:00:00
Informační leták - Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy 10. 02. 2022 07:40:5727. 02. 2022 00:00:00
Zápis z 24. zasedání ZM Malšice konaného dne 31.1.2022 08. 02. 2022 09:39:2525. 02. 2022 00:00:00
Oznámení o zahájení řízení -Pozvánka- Komplexní pozemková úprava Všechlapy u Malšic 31. 01. 2022 11:14:4617. 02. 2022 00:00:00
Oznámení o vydání opatření obecné povahy 31. 01. 2022 08:19:2617. 02. 2022 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM 31.1.2022 26. 01. 2022 10:09:3026. 10. 2022 15:09:11
Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na jednání -komplexní pozemková úprava v Oboře u Maršova 21. 01. 2022 07:41:0708. 02. 2022 00:00:00
Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na jednání-komplexní pozemková úprava v Maršově u Tábora 21. 01. 2022 07:40:0108. 02. 2022 00:00:00
Uzavření sběrného dvora 29. 12. 2021 10:15:3804. 01. 2022 00:00:00
Dotační program Nová zelenám úsporám pro bytové domy 22. 12. 2021 10:57:3108. 01. 2022 00:00:00
ČEVAK - Změna ceny pro vodné a stočné na hospodářský rok 2022 22. 12. 2021 10:35:0308. 01. 2022 00:00:00
Zápis z 23.zasedání ZM Malšice konaného dne 10.12.2021 22. 12. 2021 10:03:5208. 01. 2022 00:00:00
Obecně závazná vyhláška městyse Malšice č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 13. 12. 2021 13:38:5530. 12. 2021 00:00:00
Soutěž obálkovou metodou na prodej majetku městyse - Osobní automobil Dacia Duster 13. 12. 2021 13:29:0501. 02. 2022 00:00:00
Finanční úřad pro Jihočeský kraj - informace pro veřejnost 13. 12. 2021 11:27:4330. 12. 2021 00:00:00
13. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 06. 12. 2021 12:01:4617. 12. 2021 00:00:00
Pozvánka na 23 zasedání ZM Malšice konaného dne 10.12.2021 06. 12. 2021 09:49:2411. 12. 2021 00:00:00
Nařízení státní veterinární správy 29. 11. 2021 09:25:0716. 12. 2021 00:00:00
Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu 26. 11. 2021 11:44:4101. 01. 2022 00:00:00
Informace o vánočních akcích 25. 11. 2021 08:08:2501. 01. 2022 00:00:00
Návrh rozpočtu na rok 2022 19. 11. 2021 08:55:0115. 03. 2023 16:17:39
Záměr prodeje v k.ú. Čenkov p.č. 1081/2 a v k.ú. Třebelice p.č. 634/1 08. 11. 2021 12:16:5406. 04. 2022 12:50:35
Záměr prodeje v k.ú. Všechlapy p.č. 609/1 08. 11. 2021 12:15:5906. 04. 2022 12:50:17
Zápis z 22.zasedání ZM Malšice dne 12.10.2021 26. 10. 2021 08:51:3611. 11. 2021 00:00:00
Soutěž na prodej automobilu Škoda Octavia 25. 10. 2021 14:44:5323. 11. 2021 00:00:00
Řád veřejného pohřebiště 19. 10. 2021 11:33:2904. 11. 2021 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el. energie v Malšicích 19. 10. 2021 10:11:5802. 11. 2021 00:00:00
4. VÝZVA KOTLÍKOVÉ DOTACE JIHOČESKÝ KRAJ 19. 10. 2021 10:07:4401. 01. 2022 00:00:00
EON - Oznámení o přerušení dodávky el.energie v obci Čenkov 15. 10. 2021 09:04:5807. 11. 2021 00:00:00
11. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konané dne 20.10.2021 11. 10. 2021 09:56:4821. 10. 2021 00:00:00
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR konané 8. - 9.10.2021 11. 10. 2021 09:55:3328. 10. 2021 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 30. 09. 2021 09:50:3621. 10. 2021 00:00:00
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 22. 09. 2021 08:49:0510. 10. 2021 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konané dne 12.10.2021 v Maršově 21. 09. 2021 12:18:0813. 10. 2021 00:00:00
Soutěž na prodej majetku městyse obálkovou metodou - piano 16. 09. 2021 12:51:3512. 10. 2021 00:00:00
Opatření obecné povahy - Veřejnou vyhláškou 15. 09. 2021 08:19:3202. 10. 2021 00:00:00
Pozvánka na první zasedání OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 09. 09. 2021 07:36:1517. 09. 2021 00:00:00
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Čenkov 26. 08. 2021 09:22:3508. 11. 2021 12:23:41
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 23. 08. 2021 11:36:1310. 10. 2021 00:00:00
ÚZSVM - nedostatečně identifikovaní vlastníci 19. 08. 2021 09:39:1403. 09. 2021 00:00:00
Soutěž na automobil Škoda Octavia 16. 08. 2021 14:26:2512. 10. 2021 00:00:00
Zápis z 21.zasedání ZM Malšice dne 10.8.2021 16. 08. 2021 08:47:5731. 08. 2021 00:00:00
Záměr prodeje pozemků k.ú. Obora 10. 08. 2021 14:11:4408. 11. 2021 12:19:28
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny PČR 09. 08. 2021 09:07:2310. 10. 2021 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 05. 08. 2021 09:12:3326. 08. 2021 00:00:00
Veřejná vyhláška - Stavební povolení -Chodníky Malšice 03. 08. 2021 07:48:4219. 08. 2021 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 10.8.2021 28. 07. 2021 09:32:5412. 08. 2021 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el.energie v Třebelicích 26. 07. 2021 09:47:5812. 08. 2021 00:00:00
Zápis z 20.zasedání ZM Malšice 19. 07. 2021 09:29:3703. 08. 2021 00:00:00
Přerušení el.energie 16. 07. 2021 09:11:3105. 08. 2021 00:00:00
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou 16. 07. 2021 07:57:0710. 08. 2021 00:00:00
Rozhodnutí stavební povolení veřejnou vyhláškou- Polní cesta Čenkov u Malšic 02. 07. 2021 07:49:5118. 07. 2021 00:00:00
Dražební vyhláška 02. 07. 2021 07:45:2418. 07. 2021 00:00:00
Pozvánka na 20 zasedání ZM Malšice konaného dne 13.7.2021 02. 07. 2021 07:44:0814. 07. 2021 00:00:00
9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na 8.července 2021 29. 06. 2021 08:03:1309. 07. 2021 00:00:00
Zápis z 19.zasedání ZM Malšice konaného dne 17.06.2021 25. 06. 2021 12:16:5711. 07. 2021 00:00:00
Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou- Chodník podélII/137 Bechyňská ul a okružní křižovatka II/137-II/13710 a MK,Malšice 25. 06. 2021 07:53:2911. 07. 2021 00:00:00
Opatření obecné povahy - veřejnou vyhláškou 24. 06. 2021 08:49:2410. 07. 2021 00:00:00
Veřejná vyhláška - Zpracování návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Černýšovice 22. 06. 2021 08:15:5623. 07. 2021 00:00:00
Oznámení o konání 8. zasedání Zastupitelstva JK 14. 06. 2021 09:40:4825. 06. 2021 00:00:00
Pozvánka na 19. zasedání ZM Malšice konaného dne 17.6.2021 07. 06. 2021 12:39:2118. 06. 2021 00:00:00
Veřejná vyhláška MZ- Návrh opatření obecné povahy 04. 06. 2021 10:38:1819. 06. 2021 00:00:00
Záměr pronájmu restaurace a vinárny v prostorách staré školy v č.p. 58 28. 05. 2021 13:53:3013. 06. 2021 00:00:00
Zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Polní cesty Čenkov u Malšic 24. 05. 2021 09:43:1408. 06. 2021 00:00:00
Zápis z 18. zasedání ZM Malšice konaného dne 17.05.2021 21. 05. 2021 08:56:1406. 06. 2021 00:00:00
Vyúčtování nájemného z provoz. veřejného vodovodu a kanalizace za rok 2020 20. 05. 2021 09:49:3405. 06. 2021 00:00:00
Exekutorský úřad Klatovy - odročení dražebního jednání 10. 05. 2021 10:38:2326. 05. 2021 00:00:00
Čevak-porovnání výpočtu cen pro vodné a stočné pro rok 2020 04. 05. 2021 07:30:2505. 06. 2021 00:00:00
Záměr pronájmu - část parcely č. 1068/5 u železobetonového věžového vodojemu v k.ú. Čenkov 03. 05. 2021 09:38:5608. 11. 2021 12:21:22
Stanovení místní úpravy provozu v areálu školy- veřejnou vyhláškou 29. 04. 2021 07:57:5116. 05. 2021 00:00:00
Závěrečný účet za rok 2020 27. 04. 2021 13:20:3104. 06. 2021 11:20:32
Pozvánka na 18. zasedání ZM Malšice konaného dne 17.5.2021 26. 04. 2021 10:13:1918. 05. 2021 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie - část Malšice 26. 04. 2021 07:45:4515. 05. 2021 00:00:00
Finanční úřad-Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam 21. 04. 2021 09:52:1827. 05. 2021 00:00:00
Zápis ze 17.zasedání ZM Malšice konaného dne 15.4.2021 20. 04. 2021 09:46:3706. 05. 2021 00:00:00
Záměr prodeje -část pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Obora 19. 04. 2021 13:26:1022. 06. 2021 08:21:07
Aktuální úřední hodiny městyse Malšice 19. 04. 2021 08:03:5608. 06. 2021 12:21:15
Záměr prodeje nebytových prostor - obchod, sklad 16. 04. 2021 07:53:2508. 11. 2021 12:25:52
Dražební vyhláška 15. 04. 2021 07:48:3501. 05. 2021 00:00:00
Městys Malšice vypisuje výběrové řízení na pozici lesníka, odborného lesního hospodáře 13. 04. 2021 10:25:2701. 06. 2021 00:00:00
Čevak - Změna ceny pro vodné a stočné 12. 04. 2021 10:47:5701. 05. 2021 00:00:00
Sčítání lidu- informace 08. 04. 2021 09:08:4315. 05. 2021 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice dne 15.4.2021 06. 04. 2021 10:09:3216. 04. 2021 00:00:00
Veřejná vyhláška -přechodné úpravy provozu ul.Lomská 204, Malšice 06. 04. 2021 08:18:2222. 04. 2021 00:00:00
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou- chodníky Malšice-ul.Lužnická 06. 04. 2021 08:16:0322. 04. 2021 00:00:00
Záměr prodeje pozemků k.ú. Třebelice p.č.216/4,k.ú.Dobřejice p.č.830/1 23. 03. 2021 13:36:2122. 06. 2021 08:23:30
Zápis z 16. zasedání ZM Malšice konaného dne 1.3.2021 15. 03. 2021 08:33:2031. 03. 2021 00:00:00
Výzva ÚZSVM - neidentifikovatelní vlastníci 08. 03. 2021 12:24:0101. 01. 2024 00:00:00
Místní úprava provozu v areálu školy veřejnou vyhláškou 04. 03. 2021 08:03:0620. 03. 2021 00:00:00
Místní program obnovy venkova-aktualizace 02. 03. 2021 11:41:1701. 04. 2021 00:00:00
Usnesení - Dražební vyhláška 01. 03. 2021 09:11:0301. 04. 2021 00:00:00
Oznámení o konání sčítání lidu pro rok 2021 24. 02. 2021 10:37:5113. 05. 2021 00:00:00
Věřejná vyhláška- na stavbu Chodníky Malšice ul.Lomská 15. 02. 2021 08:43:3102. 03. 2021 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 1.3.2021 15. 02. 2021 08:29:5402. 03. 2021 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el.energie - část obce Maršov 13. 01. 2021 09:45:3303. 02. 2021 00:00:00
Městys Malšice zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 58 v přízemí 11. 01. 2021 09:35:4410. 08. 2021 14:13:17
Veřejná vyhláška-Zahájení územního a stavebního řízení-Chodníky Malšice 11. 01. 2021 07:53:2227. 01. 2021 00:00:00
Zápis z 15.zasedání ZM Malšice dne 4.12.2020 07. 12. 2020 13:54:1723. 12. 2020 00:00:00
Obecně závazná vyhláška č.2-2016 o místních poplatcích - novela pro rok 2021 07. 12. 2020 13:17:2323. 12. 2020 00:00:00
Uveřejnění vyhlášení výběrového řízení - zubní lékařství pro městys Malšice 03. 12. 2020 08:11:4219. 01. 2021 00:00:00
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu 24. 11. 2020 08:24:2609. 12. 2020 00:00:00
2.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 23. 11. 2020 11:52:5604. 12. 2020 00:00:00
Uzavření městyse Malšice dne 16.11.2020 13. 11. 2020 10:56:4618. 11. 2020 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 11. 11. 2020 09:22:4805. 12. 2020 00:00:00
Zápis ze 14.zasedání ZM Malšice 09. 11. 2020 06:51:3525. 11. 2020 00:00:00
1.ustavující zasedání Zastupitelstva JK dne 3.11.2020 26. 10. 2020 08:31:1304. 11. 2020 00:00:00
Oznámení o vypnutí el.energie Malšice dne 4.11.2020 19. 10. 2020 07:47:0205. 11. 2020 00:00:00
Usnesení o nařízení elektronické dražby 14. 10. 2020 11:28:1120. 11. 2020 00:00:00
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro vlastníky nemovitostí 13. 10. 2020 08:17:0429. 10. 2020 00:00:00
Vyhlášení konkursního řízení 12. 10. 2020 13:32:2601. 12. 2020 00:00:00
Úřední hodiny Městyse Malšice na základě usnesení vlády č. 398/2020 ze dne 08.10.2020 09. 10. 2020 12:33:3726. 10. 2020 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice dne 19.10.2020 08. 10. 2020 07:45:1920. 10. 2020 00:00:00
Výsledky hlasování v okrsku 2. Malšice 05. 10. 2020 09:58:1321. 10. 2020 00:00:00
Výsledky hlasování v okrsku 1. Malšice 05. 10. 2020 09:57:1721. 10. 2020 00:00:00
Záměr prodeje - směny části pozemku v k.ú. Čenkov 02. 10. 2020 08:35:1718. 10. 2020 00:00:00
Zrušení zastupitelstva městyse Malšice dne 5.10.2020 01. 10. 2020 08:49:1008. 10. 2020 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 5.10.2020 29. 09. 2020 08:34:0606. 10. 2020 00:00:00
29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného 24.9.2020 18. 09. 2020 10:19:2525. 09. 2020 00:00:00
Oznámení o době a místě konání voleb 17. 09. 2020 07:49:1104. 10. 2020 00:00:00
Přerušení el.energie Maršov 10. 09. 2020 09:02:0830. 09. 2020 00:00:00
Oznámení o konání zastupitelstva Jihočeského kraje 01. 09. 2020 09:03:0311. 09. 2020 00:00:00
Záměr pronájmu zubní ordinace 01. 09. 2020 07:34:5216. 09. 2020 00:00:00
Pozvánka na školení volby 26. 08. 2020 07:34:1825. 09. 2020 00:00:00
Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu 25. 08. 2020 07:54:2511. 09. 2020 00:00:00
Informace o počtu a sídle volebních oksků 17. 08. 2020 09:06:1104. 10. 2020 00:00:00
Zápis z 13 zasedání ZM Malšice 11. 08. 2020 12:30:5527. 08. 2020 00:00:00
Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č.II/137 v obci Slapy 10. 08. 2020 10:51:3926. 08. 2020 00:00:00
Opatření ob.povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č.III/13713 v obci Třebelice 10. 08. 2020 10:44:4026. 08. 2020 00:00:00
Městys Malšice zveřejňuje záměr pronájmu pozemku p.č. 740/4 v k.ú. Obora o výměře 116m2 dle usnesení č.36/20/ZM 07. 08. 2020 09:04:1323. 08. 2020 00:00:00
Stanovení min.počtu členů okrsk.voleb.komisí pro volby do Zastupitelstev krajů konané dne 2. a 3. října 2020 03. 08. 2020 08:09:5318. 08. 2020 00:00:00
Obecně závazná vyhláška č.1/2020 - poplatek ze psů 29. 07. 2020 10:10:4204. 08. 2020 00:00:00
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy 28. 07. 2020 07:43:5529. 08. 2020 00:00:00
Pozvánka na ZM Malšice dne 3.8.2020 15. 07. 2020 09:18:0805. 08. 2020 00:00:00
Dražební vyhláška 08. 07. 2020 10:50:4313. 08. 2020 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie Malšice 241 26. 06. 2020 07:46:1716. 07. 2020 00:00:00
Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic ČR 27. 05. 2020 13:48:5815. 06. 2020 00:00:00
Zápis z 12.zasedání ZM Malšice 14. 05. 2020 12:51:3630. 05. 2020 00:00:00
Zápis z 11.zasedání ZM Malšice 11. 05. 2020 11:10:1626. 05. 2020 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 05. 05. 2020 13:45:2312. 05. 2020 00:00:00
Znovuotevření MŠ Malšice 05. 05. 2020 08:01:5403. 06. 2020 13:21:24
Znovuotevření ZŠ Malšice pro žáky 9.ročníku 05. 05. 2020 08:00:5503. 06. 2020 13:21:00
Sbírka zákonů ze dne 1.května 2020 04. 05. 2020 10:09:5520. 05. 2020 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie 30. 04. 2020 07:46:2921. 05. 2020 00:00:00
Veřejná vyhláška Finančního úřadu 22. 04. 2020 07:50:3528. 05. 2020 00:00:00
Mimořádné opatření ze dne 20.04.2020 20. 04. 2020 10:27:0904. 06. 2020 07:59:08
Oznámení o přerušení el.energie 20. 04. 2020 07:53:2406. 05. 2020 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie 20. 04. 2020 07:49:5707. 05. 2020 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 20. 04. 2020 07:31:4328. 04. 2020 00:00:00
Usnesení vlády České republiky č.150 07. 04. 2020 13:25:2922. 04. 2020 00:00:00
Rady a doporučení pro domácí karanténu 07. 04. 2020 10:14:5626. 05. 2020 00:00:00
Usnesení vlády České republiky č.142 07. 04. 2020 10:13:5622. 04. 2020 00:00:00
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy 03. 04. 2020 11:50:4005. 05. 2020 00:00:00
Rozhodnutí - povolení nakládání s vodami - vrtanaá studna Dobřejice 03. 04. 2020 08:05:4419. 04. 2020 00:00:00
Doporučení MZ ČR k používání ochranných prostředků 26. 03. 2020 09:15:1222. 04. 2020 00:00:00
Zápis do 1.třídy ZŠ Malšice 25. 03. 2020 11:31:3910. 04. 2020 00:00:00
Usnesení vlády ČR ze dne 23.3.2020 o přijetí krizového opatření 24. 03. 2020 11:08:1222. 04. 2020 00:00:00
Oznámení 23. 03. 2020 11:59:3022. 04. 2020 00:00:00
Stanovisko MV k posuzování prokazování totožnosti OP,CP,ŘP v době nouzového stavu 23. 03. 2020 09:57:4122. 04. 2020 00:00:00
Stanovisko k nakládání s odpadem 20. 03. 2020 11:32:2220. 05. 2020 00:00:00
Stanovisko k nakládání s odpadem 20. 03. 2020 11:29:5120. 03. 2020 11:31:00
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje 20. 03. 2020 11:02:5222. 04. 2020 00:00:00
Uzavření Sběrného dvora 20. 03. 2020 08:14:5707. 04. 2020 09:16:36
Vyjádření COMETT PLUS spol.s.r.o. k nákaze koronaviru 17. 03. 2020 08:59:3322. 04. 2020 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie Obora 16. 03. 2020 12:02:2924. 03. 2020 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie Dobřejice, Čenkov 16. 03. 2020 12:01:2520. 03. 2020 00:00:00
Vyjádření společnosti ČEVAK 16. 03. 2020 11:28:4020. 05. 2020 00:00:00
Dopis starostky městyse 16. 03. 2020 07:44:5520. 05. 2020 00:00:00
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č.201 13. 03. 2020 07:40:4622. 04. 2020 00:00:00
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č.200 13. 03. 2020 07:39:5322. 04. 2020 00:00:00
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č.199 13. 03. 2020 07:38:5822. 04. 2020 00:00:00
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č.198 13. 03. 2020 07:37:4022. 04. 2020 00:00:00
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č.197 13. 03. 2020 07:36:2322. 04. 2020 00:00:00
Vyhlášení vlády o Nouzovém stavu 12. 03. 2020 15:02:3313. 04. 2020 00:00:00
Informace MPSV ke koronaviru 11. 03. 2020 11:49:1022. 04. 2020 00:00:00
Zápis z 10. zasedání ZM Malšice konaného dne 02.03.2020 10. 03. 2020 09:44:0326. 03. 2020 00:00:00
Zápis do 1. třídy Základní školy a Mateřské školy Malšice 06. 03. 2020 11:38:4603. 04. 2020 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie Obora 05. 03. 2020 07:47:1824. 03. 2020 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie obec Dobřejice 28. 02. 2020 08:57:4620. 03. 2020 00:00:00
Oznámení -doručení veřejnou vyhláškou - Vrtaná studna v k.ú. Dobřejice 27. 02. 2020 13:17:1417. 03. 2020 00:00:00
Výzva katastrálního úřadu k dohledání vlastníků pozemků 26. 02. 2020 08:12:1324. 03. 2020 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17. 02. 2020 08:04:1606. 03. 2020 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice dne 2.3.2020 12. 02. 2020 07:37:1204. 03. 2020 00:00:00
26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 20.2.2020 11. 02. 2020 08:45:3222. 02. 2020 00:00:00
Usnesení o zrušení dražby 31. 01. 2020 07:49:5816. 02. 2020 00:00:00
Dražební vyhláška 30. 01. 2020 07:30:2513. 03. 2020 00:00:00
Záměr pronájmu Restaurace v Kulturním domě v Malšicích čp.235 22. 01. 2020 16:21:5228. 04. 2020 08:15:27
Veřejná dražební vyhláška 16. 01. 2020 08:03:5215. 04. 2020 00:00:00
Dražební vyhláška 15. 01. 2020 08:48:0801. 02. 2020 00:00:00
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Malšice 10. 01. 2020 09:49:5028. 04. 2020 08:19:53
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 09. 12. 2019 13:36:2701. 01. 2023 00:00:00
Zápis z 9.zasedání ZM Malšice konaného dne 29.11.2019 04. 12. 2019 07:46:1621. 12. 2019 00:00:00
Městys Malšice zveřejňuje záměr prodeje pozemku v k.ú. Maršov 03. 12. 2019 11:37:3721. 12. 2019 00:00:00
25.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 12.12.2019 03. 12. 2019 08:15:3314. 12. 2019 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 27. 11. 2019 07:51:1813. 12. 2019 00:00:00
Změna cen vodného a stočného r.2015 25. 11. 2019 09:01:0825. 11. 2019 09:02:06
Opatření obecné povahy č.1/2015(změna) - udělení výjimky k lovu bobra evropského 22. 11. 2019 08:10:1710. 12. 2019 00:00:00
Záměr prodeje nebytových prostor -Ordinace 20. 11. 2019 11:23:3206. 12. 2019 00:00:00
Eon- Oznámení o přerušní dodávky el.energie 18. 11. 2019 09:00:4608. 12. 2019 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - Rozhodnutí Buček 12. 11. 2019 09:22:0627. 11. 2019 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 29.11.2019 07. 11. 2019 08:45:5101. 12. 2019 00:00:00
Návrh rozpočtu Městyse Malšice pro rok 2020 06. 11. 2019 12:46:5206. 01. 2020 13:35:12
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - Výzva 06. 11. 2019 10:53:2921. 11. 2019 00:00:00
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Chodník podél II/137-Bechyňská ul.a okružní křižovatzka II/137 06. 11. 2019 09:02:1321. 11. 2019 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 25. 10. 2019 08:39:4512. 11. 2019 00:00:00
Zápis z 8.zasedání ZM Malšice 22. 10. 2019 10:48:4206. 11. 2019 00:00:00
24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 31.10.2019 21. 10. 2019 09:07:5002. 11. 2019 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 11. 10. 2019 11:46:1726. 10. 2019 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 15.10.2019 08. 10. 2019 08:34:0217. 10. 2019 00:00:00
Dražební vyhláška - pozemek pp.č.933/1 Bežerovice 04. 10. 2019 07:35:2320. 10. 2019 00:00:00
Zápis ze 7. zasedání ZM Malšice konaného dne 19.9.2019 03. 10. 2019 09:47:3419. 10. 2019 00:00:00
Veřejná vyhláška návrhu 4.aktualizace zásad územního rozvoje 01. 10. 2019 07:59:5216. 11. 2019 00:00:00
Usnesení - Dražební vyhláška 20. 09. 2019 08:06:0928. 11. 2019 00:00:00
Oznámení o zahájení územního řízení věřejnou vyhláškou - chodníky Bechyňská ul. Malšice 18. 09. 2019 08:50:1503. 10. 2019 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie Třebelice 17. 09. 2019 08:14:3409. 10. 2019 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice dne 19.9.2019 10. 09. 2019 12:59:5820. 09. 2019 00:00:00
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, kt. nejsou označeněi v K.ú. nemovitostí 09. 09. 2019 11:41:5325. 09. 2019 00:00:00
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 19.9.2019 09. 09. 2019 10:23:2320. 09. 2019 00:00:00
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 30. 08. 2019 12:07:1001. 01. 2023 00:00:00
Záměr pronájmu zubní ordinace v přízemí budovy úřadu Městyse Malšice čp. 131 30. 07. 2019 08:19:3214. 08. 2019 00:00:00
MÚ - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy 18. 07. 2019 09:28:4203. 08. 2019 00:00:00
Dražební vyhláška Exekutorský úřad Nymburk II 17. 07. 2019 13:52:5106. 09. 2019 00:00:00
Dražební vyhláška Exekutorský úřad Nymburk 17. 07. 2019 13:51:4806. 09. 2019 00:00:00
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy 03. 07. 2019 10:29:1512. 07. 2019 00:00:00
Zápis ze 6. zasedání ZM Malšice ze dne 20.6.2019 27. 06. 2019 07:51:3416. 07. 2019 00:00:00
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy 24. 06. 2019 14:21:4605. 07. 2019 00:00:00
Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 17. 06. 2019 11:51:4728. 06. 2019 00:00:00
Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí 04. 06. 2019 07:46:3320. 06. 2019 00:00:00
Výsledky hlasování za územní celky do Evropského parlamentu 27. 05. 2019 08:04:5311. 06. 2019 00:00:00
Úřad práce zve na Informační schůzku - Se sousedy II 27. 05. 2019 07:37:4713. 06. 2019 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 20.6.2019 20. 05. 2019 13:56:4721. 06. 2019 00:00:00
Návrh záverečného účtu za rok 2018 15. 05. 2019 14:04:1910. 06. 2019 00:00:00
Zápis z 5. zasedání ZM Malšice konaného dne 6.5.2019 13. 05. 2019 11:37:4929. 05. 2019 00:00:00
Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23.5.2019 13. 05. 2019 09:21:4724. 05. 2019 00:00:00
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 06. 05. 2019 09:21:2026. 05. 2019 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie 03. 05. 2019 07:23:3922. 05. 2019 00:00:00
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 02. 05. 2019 12:34:2117. 05. 2019 00:00:00
Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí 24. 04. 2019 12:26:2603. 05. 2019 00:00:00
Veřejná vyhláška Finančního úřadu 24. 04. 2019 12:24:3628. 05. 2019 00:00:00
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Městyse Malšice 24. 04. 2019 09:52:5807. 05. 2019 00:00:00
Zápis ze 4 zasedání ZM Malšice ze dne 15.4.2019 23. 04. 2019 09:12:2208. 05. 2019 00:00:00
MÚ -stanovení přechodné úpravy provozu Malšice ul.Lužnická 23. 04. 2019 08:09:4708. 05. 2019 00:00:00
Záměr prodeje, pronájmu a směny pozemků 17. 04. 2019 16:24:0807. 05. 2019 00:00:00
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Městyse Malšice 16. 04. 2019 11:13:0624. 04. 2019 09:51:47
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 08. 04. 2019 14:00:4126. 05. 2019 00:00:00
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 03. 04. 2019 15:36:5819. 04. 2019 00:00:00
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu TDO Lužnice 02. 04. 2019 14:22:1018. 04. 2019 00:00:00
Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 01. 04. 2019 08:38:2112. 04. 2019 00:00:00
Stanovení min.počtu členů okrskových volebních komisí 25. 03. 2019 07:46:1626. 05. 2019 00:00:00
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Městyse Malšice 11. 03. 2019 08:44:3516. 04. 2019 00:00:00
Změna ceny pro vodné a stočné 05. 03. 2019 11:58:3421. 03. 2019 00:00:00
Nedostatečně určitě identifikovatelní vlastníci 01. 03. 2019 07:30:0016. 03. 2019 00:00:00
Zápis z 3.zasedání ZM Malšice 28. 02. 2019 07:59:3128. 02. 2019 07:59:59
Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy 26. 02. 2019 12:09:2716. 03. 2019 00:00:00
Návrh závěrečného účtu TDO Lužnice 25. 02. 2019 15:17:0915. 03. 2019 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 04. 02. 2019 11:47:5715. 02. 2019 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 24. 01. 2019 14:18:5319. 02. 2019 00:00:00
Soutěž na prodej Výsuvného dvoukolového přívěsného vozíku 08. 01. 2019 14:00:1625. 02. 2019 15:14:03
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Malšice 381/2,381/5 02. 01. 2019 13:52:1125. 02. 2019 15:14:34
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.2-2018 TDO Lužnice 18. 12. 2018 14:07:4726. 02. 2019 00:00:00
Zápis ze 2.zasedání ZM Malšice 17. 12. 2018 15:09:3403. 01. 2019 00:00:00
Veřejnoprávní smlouva s Městem Tábor 10. 12. 2018 09:17:1726. 12. 2018 00:00:00
Usnesení o nařízení dražebního jednání 10. 12. 2018 07:55:4505. 02. 2019 00:00:00
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 04. 12. 2018 09:49:2014. 12. 2018 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 29. 11. 2018 12:21:2708. 12. 2018 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 29. 11. 2018 09:38:1129. 11. 2018 12:20:30
Rozpočtový výhled na rok 2019-2021 26. 11. 2018 12:37:5508. 12. 2018 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie 20. 11. 2018 09:19:0907. 12. 2018 00:00:00
Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místních poplatcích novela pro rok 2019 19. 11. 2018 12:48:2408. 12. 2018 00:00:00
Plán investic r.2019-2020 12. 11. 2018 15:06:3808. 12. 2018 00:00:00
Návrh rozpočtu na rok 2019 12. 11. 2018 15:05:3808. 12. 2018 00:00:00
Zápis z ustavujícího zasedání 06. 11. 2018 08:15:4922. 11. 2018 00:00:00
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 06. 11. 2018 07:31:3717. 11. 2018 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 22. 10. 2018 07:17:2302. 11. 2018 00:00:00
Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - Bečice 16. 10. 2018 07:50:4601. 11. 2018 00:00:00
Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou- Stádlec - Dobřejice 16. 10. 2018 07:48:2101. 11. 2018 00:00:00
16.zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 08. 10. 2018 10:48:3019. 10. 2018 00:00:00
Výsledky voleb 08. 10. 2018 07:33:0223. 10. 2018 00:00:00
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva městyse 19. 09. 2018 08:02:4007. 10. 2018 00:00:00
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 11. 09. 2018 08:28:2127. 09. 2018 00:00:00
Zápis z 5.zsedání dne 3.9.2018 06. 09. 2018 10:44:2421. 09. 2018 00:00:00
12.rozpočtové opatření roku 2018 03. 09. 2018 12:26:3503. 09. 2018 12:27:03
Přerušení el.energie Stádlec,Dobřejice,Malšice 31. 08. 2018 12:39:3121. 09. 2018 00:00:00
Přerušení elektrické energie Všechlapy,Čenkov, Malšice 31. 08. 2018 12:33:0020. 09. 2018 00:00:00
Pozvánka na zasedáná zastupitelstva městyse Malšice dne 3.9.2018 31. 08. 2018 11:00:3704. 09. 2018 00:00:00
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 27. 08. 2018 14:33:4007. 09. 2018 00:00:00
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstev obcí 21. 08. 2018 08:52:3607. 10. 2018 00:00:00
Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou 17. 08. 2018 07:42:1105. 09. 2018 00:00:00
Dražební vyhláška 06. 08. 2018 15:02:4308. 09. 2018 00:00:00
přerušení el.energie Čenkov 06. 08. 2018 13:21:1624. 08. 2018 00:00:00
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 06. 08. 2018 09:54:1407. 10. 2018 00:00:00
Veřejná vyhláška - zahájení komplexních pozemkových úprav Malšice 03. 08. 2018 08:52:4521. 08. 2018 00:00:00
Veřejná vyhláška - zahájení komplexních pozemkových úprav Maršov u Tábora 03. 08. 2018 08:51:5021. 08. 2018 00:00:00
Nabídka pozemků k pronájmu 01. 08. 2018 08:43:1801. 10. 2018 00:00:00
Přerušení el.energie Maršov 27. 07. 2018 08:47:3815. 08. 2018 00:00:00
Elektronická dražba 27. 07. 2018 08:04:0920. 09. 2018 00:00:00
Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou 26. 07. 2018 08:23:0711. 08. 2018 00:00:00
Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou 12. 07. 2018 07:49:3219. 08. 2018 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 10. 07. 2018 08:02:1226. 07. 2018 00:00:00
Zápis ze 4. zasedání ZM 19.6.2018 03. 07. 2018 09:59:3019. 07. 2018 00:00:00
Záměr prodeje části pozemku a záměr koupě pozemku 25. 06. 2018 14:36:5108. 10. 2018 10:46:58
Veřejná vyhláška o doručení 25. 06. 2018 09:21:0810. 07. 2018 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie Staré Lány, Bečice, Malšice 25. 06. 2018 07:45:2718. 07. 2018 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie Malšice 22. 06. 2018 08:01:3813. 07. 2018 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie Obora 22. 06. 2018 07:59:5812. 07. 2018 00:00:00
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č,1/2018 TDO Lužnice 15. 06. 2018 12:23:1525. 02. 2019 15:17:46
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2017- TDO Lužnice 15. 06. 2018 11:00:1226. 02. 2019 00:00:00
Oznámení o konání zastupitelstva Jihočeského kraje 11. 06. 2018 11:15:2922. 06. 2018 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 07. 06. 2018 12:17:2323. 06. 2018 00:00:00
Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ a ZŠ Malšice 31. 05. 2018 14:20:1931. 05. 2018 14:20:53
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 22. 05. 2018 09:22:3407. 06. 2018 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 21. 05. 2018 07:59:0120. 06. 2018 00:00:00
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení pozemkové úpravy Třebelice 18. 05. 2018 09:44:5002. 06. 2018 00:00:00
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení pozemkové úpravy Dobřejice 18. 05. 2018 09:39:2402. 06. 2018 00:00:00
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení pozemkové úpravy Dobřejice 18. 05. 2018 09:38:1318. 05. 2018 09:41:47
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - Boháč 18. 05. 2018 09:33:4906. 06. 2018 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - Boháč 18. 05. 2018 09:33:0318. 05. 2018 09:39:47
Dražební vyhláška 14. 05. 2018 07:43:3712. 07. 2018 00:00:00
Záměr prodeje části pozemku p.č.2100/15 k.ú. Malšice 10. 05. 2018 14:47:4625. 06. 2018 09:22:08
Oznámení o konání zastupitelstva Jih.kraje 09. 05. 2018 12:34:5218. 05. 2018 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti- Blažková 04. 05. 2018 08:46:5222. 05. 2018 00:00:00
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 02. 05. 2018 13:09:1218. 05. 2018 00:00:00
Návrh závěrečného účtu TDO Lužnice za r.2017 02. 05. 2018 12:42:0216. 06. 2018 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 02. 05. 2018 12:38:3818. 05. 2018 00:00:00
Kalkulace cen pro vodné a stočné r.2017 27. 04. 2018 08:54:0013. 05. 2018 00:00:00
Zápis z 3.zasedání ZM Malšice dne 23.4.2018 26. 04. 2018 12:47:3512. 05. 2018 00:00:00
Záměr prodeje pozemků dle usnesení zastupitelstva městyse Malšice ze dne 23.4.2018 25. 04. 2018 14:11:3525. 06. 2018 09:22:32
Veřejná vyhláška - Finanční úřad 25. 04. 2018 08:39:1029. 05. 2018 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 19. 04. 2018 12:25:5305. 05. 2018 00:00:00
Územní rozhodnutí o umístění stavby 19. 04. 2018 07:48:3608. 05. 2018 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 17. 04. 2018 07:38:3303. 05. 2018 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 11. 04. 2018 15:25:3324. 04. 2018 00:00:00
Oznámení o přerušení elektrické energie 06. 04. 2018 09:17:5727. 04. 2018 00:00:00
Záměr pronájmu nebytových prostor 05. 04. 2018 07:48:2724. 04. 2018 00:00:00
Oznámení o konání zastupitelstva Jihočeského kraje 27. 03. 2018 11:27:1806. 04. 2018 00:00:00
Záměr prodeje části pozemku p.č.1074/2 k.ú. Čenkov 19. 03. 2018 09:15:5304. 04. 2018 00:00:00
Zápis z 2.zasedání ZM Malšice dne 26.2.2018 02. 03. 2018 07:31:5417. 03. 2018 00:00:00
Záměr prodeje části pozemku p.č.1360/52 v k.ú. Malšice 27. 02. 2018 14:13:0914. 03. 2018 00:00:00
Dopis vlastníkům lesa 26. 02. 2018 07:35:0413. 03. 2018 00:00:00
Pozvánka na zastupitelstvo 19. 02. 2018 07:57:1627. 02. 2018 00:00:00
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 16. 02. 2018 07:57:0004. 03. 2018 00:00:00
Zápis z 1.zasedání dne 12.2.2018 16. 02. 2018 07:40:2704. 03. 2018 00:00:00
Záměr uzavřít dodatek na pronájem 15. 02. 2018 11:25:3403. 03. 2018 00:00:00
Záměr prodeje pozemku 14. 02. 2018 16:23:4201. 03. 2018 00:00:00
Oznámení o konání zastupitelstva Jihočeského kraje 12. 02. 2018 10:24:4523. 02. 2018 00:00:00
Veřejná vyhláška ÚP Dražičky 31. 01. 2018 08:50:5304. 03. 2018 00:00:00
Veřejná dražební vyhláška 29. 01. 2018 12:03:5614. 03. 2018 00:00:00
Opis výsledku hlasování Volba prezidenta ČR II.kolo 29. 01. 2018 07:41:1413. 02. 2018 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 22. 01. 2018 12:14:4513. 02. 2018 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 17. 01. 2018 11:27:0222. 01. 2018 12:13:55
Výsledky voleb prezidenta ČR I.kolo 15. 01. 2018 07:28:4428. 01. 2018 00:00:00
Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení pozemkové úpravy Všechlapy 09. 01. 2018 06:59:4825. 01. 2018 00:00:00
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 21. 12. 2017 07:46:2728. 01. 2018 00:00:00
Rozpočet na rok 2018 Svazku obcí TDO Lužnice 20. 12. 2017 09:27:5916. 06. 2018 00:00:00
Rozpočtové opatření TDO Lužnice rč.3/2017 20. 12. 2017 09:21:3303. 02. 2018 00:00:00
Informace k dani z nemovitých věcí na r.2018 20. 12. 2017 07:51:4106. 01. 2018 00:00:00
Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta ČR 13. 12. 2017 12:50:1121. 12. 2017 00:00:00
Zápis z 9.zasedání ZM Malšice 13. 12. 2017 12:33:1929. 12. 2017 00:00:00
10.zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 04. 12. 2017 11:01:2015. 12. 2017 00:00:00
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky 28. 11. 2017 07:53:1928. 01. 2018 00:00:00
Návrh rozpočtu Městyse Malšice na rok 2018 22. 11. 2017 07:28:3709. 12. 2017 00:00:00
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Městyse Malšice 22. 11. 2017 07:27:2409. 12. 2017 00:00:00
Výhled rozpočtu ZŠ Malšice na rok 2019,2020 16. 11. 2017 12:09:1501. 12. 2017 00:00:00
Návrh rozpočtu ZŠ Malšice na rok 2018 16. 11. 2017 12:07:5401. 12. 2017 00:00:00
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta ČR 13. 11. 2017 11:15:5628. 01. 2018 00:00:00
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy 09. 11. 2017 08:11:1425. 11. 2017 00:00:00
Návrh rozpočtu Svazku obcí - TDO Lužnice na rok 2018 06. 11. 2017 13:18:5022. 11. 2017 00:00:00
Zápis z 8.zasedání ZM Malšice 06. 11. 2017 11:33:5821. 11. 2017 00:00:00
Nabídka pozemků k pronájmu od SPÚ 01. 11. 2017 14:55:5107. 02. 2018 00:00:00
Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Obora p.č.740/1,519/26 a prodej celého pozemku p.č.24/3 01. 11. 2017 14:12:3017. 11. 2017 00:00:00
Změna č.1 Územního plánu Malšice 31. 10. 2017 13:18:0016. 11. 2017 00:00:00
Svolání zastupitelstva Jihočeského kraje 23. 10. 2017 13:54:5403. 11. 2017 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 23. 10. 2017 08:19:5131. 10. 2017 00:00:00
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č.2 23. 10. 2017 08:13:3908. 11. 2017 00:00:00
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č.1 23. 10. 2017 08:12:2608. 11. 2017 00:00:00
Oznámení o době a místě konání voleb 04. 10. 2017 15:59:3722. 10. 2017 00:00:00
Zápis ze 7.zasedání ZM Malšice 04. 10. 2017 12:25:2120. 10. 2017 00:00:00
veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu 25. 09. 2017 07:54:5911. 10. 2017 00:00:00
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy 15. 09. 2017 13:01:4101. 10. 2017 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14. 09. 2017 11:34:3427. 09. 2017 00:00:00
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 13. 09. 2017 08:34:0329. 09. 2017 00:00:00
Oznámení o konání zastupitelstva Jihočeského kraje 11. 09. 2017 13:17:5922. 09. 2017 00:00:00
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2017 Svazku obcí TDO Lužnice 11. 09. 2017 12:14:0426. 02. 2019 00:00:00
Dražební vyhláška 08. 09. 2017 09:31:1103. 11. 2017 00:00:00
Počet a sídlo volebních okrsků 04. 09. 2017 08:19:0022. 10. 2017 00:00:00
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Malšice 29. 08. 2017 12:46:5714. 09. 2017 00:00:00
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu 28. 08. 2017 07:37:4214. 09. 2017 00:00:00
Stanovení min.počtu členů okrskových volebních komisí 21. 08. 2017 10:23:2722. 10. 2017 00:00:00
Zápis ze 6.zasedání ZM malšice 21. 08. 2017 10:15:1806. 09. 2017 00:00:00
Soutěž na prodej majetku - Multicar M26 16. 08. 2017 07:31:1214. 09. 2017 00:00:00
Soutěž na prodej majetku - SUZUKI JIMMY 16. 08. 2017 07:29:4514. 09. 2017 00:00:00
Záměr prodeje pozemku kú Obora 15. 08. 2017 13:59:4727. 09. 2017 10:38:31
Veřejná vyhláška o změně č.1 ÚP Malšice 15. 08. 2017 08:47:1730. 08. 2017 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie Malšice 09. 08. 2017 08:40:3529. 08. 2017 00:00:00
nabídka pozemků k pronájmu od SPÚ 02. 08. 2017 12:47:0001. 11. 2017 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 01. 08. 2017 11:06:0515. 08. 2017 00:00:00
Zápis z 5.zasedání ZM Malšice 25. 07. 2017 15:02:2811. 08. 2017 00:00:00
Záměr prodeje části pozemku p.č.623/1 Třebelice 25. 07. 2017 12:50:0315. 08. 2017 00:00:00
Obecně závazná vyhláška městyse Malšice 1/2017 12. 07. 2017 14:30:5022. 07. 2017 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 10. 07. 2017 14:30:5521. 07. 2017 00:00:00
Přerušení el.energie Čenkov 28. 06. 2017 09:22:1418. 07. 2017 00:00:00
Přerušení el.energie Malšice 28. 06. 2017 09:20:3619. 07. 2017 00:00:00
Oznámení o schválení závěrečného účtu za rok 2016 21. 06. 2017 09:23:4505. 06. 2018 09:15:21
Oznámení o zamýšleném převodu nemovitostí 20. 06. 2017 13:31:2821. 09. 2017 00:00:00
Záměr pronájmu pozemku p.č.187/1 k.ú.Maršov 16. 06. 2017 12:56:1125. 07. 2017 12:47:41
Veřejná vyhláška změna č.2 územního plánu Ústrašice 16. 06. 2017 10:03:0521. 07. 2017 00:00:00
7.zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 13. 06. 2017 14:23:5623. 06. 2017 00:00:00
Zápis ze 4.zasedání ZM Malšice 09. 06. 2017 09:10:2024. 06. 2017 00:00:00
Záměr prodeje pozemku p.č.1074/1 k.ú.Čenkov 09. 06. 2017 09:08:3824. 06. 2017 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie 31. 05. 2017 07:08:5123. 06. 2017 00:00:00
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 29. 05. 2017 09:23:2330. 06. 2017 00:00:00
Oznámení o termínu dražebního roku 25. 05. 2017 09:02:4724. 06. 2017 00:00:00
Přerušení el.energie Čenkov čp.71 24. 05. 2017 07:56:1614. 06. 2017 00:00:00
Závěrečný účet TDO Lužnice r.2016 15. 05. 2017 11:24:5131. 05. 2017 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 15. 05. 2017 10:38:4331. 05. 2017 00:00:00
Záměr prodeje pozemku p.č.248/4 Malšice 15. 05. 2017 09:19:2530. 05. 2017 00:00:00
Závěrečný účet za rok 2016 12. 05. 2017 11:01:0009. 06. 2017 13:03:10
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 11. 05. 2017 09:39:1427. 05. 2017 00:00:00
Rozhodnutí - pozemková úprava Čenkov u Malšic 10. 05. 2017 12:47:1329. 05. 2017 09:20:26
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 03. 05. 2017 07:30:2312. 05. 2017 00:00:00
Zápis z 3.zasedání ZM Malšice dne 25.4.2017 03. 05. 2017 07:29:0119. 05. 2017 00:00:00
Přerušení el.energie Dobřejice 28. 04. 2017 12:56:0217. 05. 2017 00:00:00
Porovnání cen pro vodné a stočné r.2016 28. 04. 2017 12:41:5814. 05. 2017 00:00:00
Veřejná vyhláška finančního úřadu 27. 04. 2017 10:25:2030. 05. 2017 00:00:00
Záměr prodeje části pozemků v k.ú.Čenkov 26. 04. 2017 13:17:3213. 05. 2017 00:00:00
Záměr prodeje části pozemků v k.ú.Obora 26. 04. 2017 13:16:2613. 05. 2017 00:00:00
Veřejná vyhláška 25. 04. 2017 09:34:5911. 05. 2017 00:00:00
Usnesení o nařízení dražebního jednání 21. 04. 2017 07:40:1301. 06. 2017 00:00:00
Povolení uzavírky Malšice - Maršov 20. 04. 2017 07:27:2103. 05. 2017 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 13. 04. 2017 15:07:5326. 04. 2017 00:00:00
5.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 13. 04. 2017 13:58:3228. 04. 2017 00:00:00
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Malšice p.č.248/4 10. 04. 2017 11:58:3426. 04. 2017 00:00:00
Záměr prodeje části pozemku v k.ú.Dobřejice p.č.312/6 10. 04. 2017 11:56:4226. 04. 2017 00:00:00
Zápis z 2.zasedání ZM Malšice dne 3.4.2017 10. 04. 2017 11:31:0126. 04. 2017 00:00:00
Záměr pronájmu pozemku p.č.312/6 Dobřejice 10. 04. 2017 11:24:3010. 04. 2017 11:52:03
Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Maršov 10. 04. 2017 10:36:2626. 04. 2017 00:00:00
Změna ceny pro vodné a stočné 07. 04. 2017 11:31:3123. 04. 2017 00:00:00
Opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu 03. 04. 2017 07:53:5019. 04. 2017 00:00:00
Veřejná vyhláška - změna č. ÚP Malšice 29. 03. 2017 09:30:3011. 05. 2017 00:00:00
Zápis dětí do MŠ Malšice 28. 03. 2017 12:23:0004. 05. 2017 00:00:00
Schválený střednědobý výhled Svazku obcí TDO Lužnice 13. 03. 2017 07:35:0829. 03. 2017 00:00:00
Oznámení o konání zastupitelstva jihočeského kraje 13. 03. 2017 07:29:5428. 03. 2017 12:15:42
Rozhodnutí o zařazení komunikace do kategorie místní komunikace 09. 03. 2017 13:12:5828. 03. 2017 00:00:00
Pozvánka na zasednání zastupitelstva 08. 03. 2017 09:06:5404. 04. 2017 00:00:00
Dražební vyhláška 03. 03. 2017 08:08:4203. 03. 2017 10:39:25
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 01. 03. 2017 10:19:3417. 03. 2017 00:00:00
Veřejná vyhláška - komplexní pozemková úprava Obora 27. 02. 2017 08:37:4016. 03. 2017 00:00:00
Žádost o provedení pozemkových úprav 21. 02. 2017 10:22:5410. 03. 2017 00:00:00
Zápis z 1.zasedání ZM Malšice dne 13.02.2017 21. 02. 2017 09:59:1510. 03. 2017 00:00:00
Dražební vyhláška 20. 02. 2017 08:01:1319. 04. 2017 00:00:00
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č.2103/4 k.ú. Malšice 16. 02. 2017 08:56:2907. 03. 2017 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 07. 02. 2017 15:03:5017. 02. 2017 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 03. 02. 2017 08:49:4921. 02. 2017 00:00:00
Nabídka pozemků k pronájmu 01. 02. 2017 07:47:5703. 05. 2017 00:00:00
Ptačí chřipka 20. 01. 2017 08:20:0811. 03. 2017 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 17. 01. 2017 10:38:0114. 02. 2017 00:00:00
Dražební vyhláška 22. 12. 2016 10:33:5425. 01. 2017 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie Třebelice 20. 12. 2016 08:02:5707. 01. 2017 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie Dobřejice 20. 12. 2016 08:01:4706. 01. 2017 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 19. 12. 2016 13:16:0604. 01. 2017 00:00:00
Zápis z 8.zasedání ZM Malšice 14. 12. 2016 14:58:2230. 12. 2016 00:00:00
Informace k dani z nemovitých věcí 12. 12. 2016 09:56:3201. 02. 2017 00:00:00
Oznámení o konání zastupitelstva Jihočeského kraje 05. 12. 2016 10:18:3016. 12. 2016 00:00:00
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost 29. 11. 2016 12:21:2114. 12. 2016 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 29. 11. 2016 08:19:1113. 12. 2016 00:00:00
Návrh rozpočtu na rok 2017 24. 11. 2016 14:21:3913. 12. 2016 00:00:00
Zápis ze 7.zasedání ZM Malšice 24. 11. 2016 10:27:5910. 12. 2016 00:00:00
Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místních poplatcích 23. 11. 2016 11:51:4709. 12. 2016 00:00:00
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků 22. 11. 2016 08:24:4523. 02. 2017 00:00:00
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu 18. 11. 2016 13:06:1303. 12. 2016 00:00:00
Rozpočet Svazku obcí TDO Lužnice 14. 11. 2016 07:44:2130. 11. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení Ivan Prodanets 04. 11. 2016 10:24:2320. 11. 2016 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 01. 11. 2016 12:03:1723. 11. 2016 00:00:00
Rozhodnutí - povolení uzavírky 31. 10. 2016 11:34:1317. 11. 2016 00:00:00
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Malšice 31. 10. 2016 09:26:3101. 11. 2016 12:02:16
Oznámení o přerušení el.energie Maršov 25. 10. 2016 13:25:1415. 11. 2016 00:00:00
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 24. 10. 2016 11:24:5004. 11. 2016 00:00:00
Přerušení el.energie Malšice 24. 10. 2016 08:56:5710. 11. 2016 00:00:00
Výsledky hlasování Senát II.kolo 17. 10. 2016 12:08:4102. 11. 2016 00:00:00
Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou 14. 10. 2016 08:48:3430. 10. 2016 00:00:00
Zápis z 6.zasedání ZM Malšice 12. 10. 2016 15:15:1629. 10. 2016 00:00:00
Záměr prodeje pozemků 12. 10. 2016 11:41:4429. 10. 2016 00:00:00
Rozhodnutí - komplexní pozemková úprava Čenkov 11. 10. 2016 10:16:1928. 10. 2016 00:00:00
Výsledky hlasování - volby do Senátu a zastupitelstva kraje 7. -8.10.2016 10. 10. 2016 09:54:3526. 10. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 10. 10. 2016 09:43:0426. 10. 2016 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie Čenkov 29. 09. 2016 08:46:5619. 10. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 22. 09. 2016 08:48:5608. 10. 2016 00:00:00
Oznámení o době a místě konání voleb 21. 09. 2016 15:19:2309. 10. 2016 00:00:00
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou 16. 09. 2016 07:25:4002. 10. 2016 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice 15. 09. 2016 12:22:1511. 10. 2016 00:00:00
25.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 12. 09. 2016 15:05:4823. 09. 2016 00:00:00
Upozornění vlastníkům nemovitostí na ořez dřevin 07. 09. 2016 13:03:3023. 09. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 07. 09. 2016 09:04:5423. 09. 2016 00:00:00
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 07. 09. 2016 07:56:2922. 09. 2016 00:00:00
Zápis z 5.zasedání ZM Malšice 01. 09. 2016 14:49:1616. 09. 2016 00:00:00
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 22. 08. 2016 12:00:5609. 10. 2016 00:00:00
Pozvánka na zasedání zasupitelstva 12. 08. 2016 13:33:3130. 08. 2016 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 22.8.2016 02. 08. 2016 12:10:5507. 09. 2016 07:55:00
Oznámení o přerušení el.energie 20. 07. 2016 14:48:2011. 08. 2016 00:00:00
Zápis ze 4.zasedání ZM Malšice dne 21.6.2016 27. 06. 2016 09:42:0912. 07. 2016 00:00:00
Dražební jednání 24. 06. 2016 07:40:2511. 08. 2016 00:00:00
Pozvánka na jednání 24. 06. 2016 07:36:5112. 07. 2016 00:00:00
Elektronická evidence tržeb 20. 06. 2016 12:49:2307. 07. 2016 00:00:00
Usnesení - dražební vyhláška 14. 06. 2016 08:49:3816. 07. 2016 00:00:00
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 13. 06. 2016 13:26:1824. 06. 2016 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 08. 06. 2016 15:21:5422. 06. 2016 00:00:00
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou 07. 06. 2016 08:07:5523. 06. 2016 00:00:00
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy 01. 06. 2016 15:49:3817. 06. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy 31. 05. 2016 08:55:5716. 06. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy 31. 05. 2016 08:43:5131. 05. 2016 08:54:41
Zápis z 3.zasedání ZM Malšice 26. 05. 2016 07:54:2014. 06. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti Cílek 17. 05. 2016 08:36:1202. 06. 2016 00:00:00
Komplexní pozemková úprava Čenkov 16. 05. 2016 12:36:2817. 06. 2016 00:00:00
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy 13. 05. 2016 07:53:3822. 05. 2016 00:00:00
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 10. 05. 2016 08:31:2420. 05. 2016 00:00:00
Závěrečný účet za rok 2015 05. 05. 2016 10:38:4426. 05. 2016 07:52:28
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 04. 05. 2016 09:14:2624. 05. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti Cílek 02. 05. 2016 07:35:2117. 05. 2016 00:00:00
Čevak - porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2015 29. 04. 2016 08:51:0530. 05. 2016 00:00:00
Dražební vyhláška 26. 04. 2016 11:25:4531. 05. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška Finanční úřad 26. 04. 2016 07:42:3331. 05. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška -Oznámení zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jih.kraje 19. 04. 2016 11:40:5920. 05. 2016 00:00:00
Zápis z 2.zasedání ZM Malšice 15. 04. 2016 13:16:3530. 04. 2016 00:00:00
Oznámení-veřejná vyhláška 15. 04. 2016 11:38:2119. 05. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 13. 04. 2016 16:37:2830. 04. 2016 00:00:00
Závěrečný účet TDO Lužnice za rok 2015 11. 04. 2016 13:16:0927. 04. 2016 00:00:00
Oznámení veřejnou vyhláškou 07. 04. 2016 10:30:1823. 04. 2016 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 30. 03. 2016 13:01:1112. 04. 2016 00:00:00
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 29. 03. 2016 12:24:2508. 04. 2016 00:00:00
Výkaz plnění rozpočtu únor 2016 21. 03. 2016 08:34:2221. 03. 2016 08:35:04
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 09. 03. 2016 08:36:1524. 03. 2016 00:00:00
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy 04. 03. 2016 07:29:3619. 03. 2016 00:00:00
Výkaz plnění rozpočtu leden 2016 02. 03. 2016 08:40:4602. 03. 2016 08:41:53
Hodnocení kvality pitné vody 22. 02. 2016 10:53:5408. 03. 2016 00:00:00
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy 16. 02. 2016 08:23:0402. 03. 2016 00:00:00
Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 15. 02. 2016 14:18:0626. 02. 2016 00:00:00
Přerušení el.energie 11. 02. 2016 08:35:2627. 02. 2016 00:00:00
veřejná vyhláška o uložení písemnosti-Vladimír Landa 09. 02. 2016 10:47:3309. 02. 2016 10:54:56
veřejná vyhláška o uložení písemnosti-Vladimír Landa 09. 02. 2016 10:46:5209. 02. 2016 10:55:13
veřejná vyhláška o uložení písemnosti-Vladimír Landa 09. 02. 2016 10:44:4625. 02. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška-stanovení místní úpravy provozu 05. 02. 2016 08:02:3220. 02. 2016 00:00:00
Zápis z 1.zasedání ZM Malšice ze dne 1.2.2016 04. 02. 2016 07:36:2319. 02. 2016 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 22. 01. 2016 09:54:2702. 02. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška 21. 01. 2016 11:34:3105. 02. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška 21. 01. 2016 11:33:3305. 02. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška 21. 01. 2016 11:32:3905. 02. 2016 00:00:00
Národní plán povodí Dunaje 13. 01. 2016 07:54:4429. 01. 2016 00:00:00
Národní plán povodí Odry 13. 01. 2016 07:52:2329. 01. 2016 00:00:00
Národní plán povodí Labe 13. 01. 2016 07:50:5629. 01. 2016 00:00:00
Oznámení o vydání opatření obecné povahy 13. 01. 2016 07:49:3229. 01. 2016 00:00:00
Územní rozhodnutí 06. 01. 2016 09:40:3222. 01. 2016 00:00:00
Opravné rozhodnutí 06. 01. 2016 09:39:2922. 01. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška Lucie Vöröšová 05. 01. 2016 09:15:1121. 01. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška Zdeněk Šaraj 05. 01. 2016 09:13:5221. 01. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška Simona Šarajová 05. 01. 2016 09:12:1621. 01. 2016 00:00:00
Informace k dani z nemovitých věcí 05. 01. 2016 09:09:5621. 01. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška o uplatňování ÚP Libějice 05. 01. 2016 07:42:0109. 02. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška o uplatňování ÚP Skrýchov 05. 01. 2016 07:40:3509. 02. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 17. 12. 2015 13:12:4905. 01. 2016 00:00:00
Vrřejná vyhláška o doručení písemnosti 17. 12. 2015 13:11:4605. 01. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 17. 12. 2015 13:10:2605. 01. 2016 00:00:00
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 16. 12. 2015 09:54:2701. 01. 2016 00:00:00
Zápis z 15.zasedání ZM Malšice 16. 12. 2015 07:25:5031. 12. 2015 00:00:00
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 07. 12. 2015 08:38:5818. 12. 2015 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 04. 12. 2015 13:28:3315. 12. 2015 00:00:00
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 03. 12. 2015 07:58:0919. 12. 2015 00:00:00
Rozpočet Městyse Malšice na rok 2016 30. 11. 2015 10:25:2216. 12. 2015 00:00:00
Platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 24. 11. 2015 10:16:2001. 02. 2016 00:00:00
Opravné rozhodnutí 19. 11. 2015 07:34:0305. 12. 2015 00:00:00
TDO Lužnice - Rozpočet na rok 2016 13. 11. 2015 13:06:1207. 12. 2015 08:34:49
Územní rozhodnutí 11. 11. 2015 09:14:5928. 11. 2015 00:00:00
Oznámení o opakované dražbě 09. 11. 2015 14:23:0004. 12. 2015 00:00:00
Záměr prodeje pozemku 04. 11. 2015 10:21:5015. 12. 2015 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti Nuhlíček 30. 10. 2015 08:51:0319. 11. 2015 00:00:00
Dražební vyhláška ZD Maršov 30. 10. 2015 07:37:1918. 12. 2015 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie 27. 10. 2015 12:30:1514. 11. 2015 00:00:00
Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 26. 10. 2015 15:06:2206. 11. 2015 00:00:00
Zápis ze 14.zasedání ZM Malšice 26. 10. 2015 08:38:0511. 11. 2015 00:00:00
Seznámení s podklady 13. 10. 2015 07:21:0528. 10. 2015 00:00:00
Veřejná vyhláška Změna č.1 ÚP Malšice 12. 10. 2015 07:54:0327. 11. 2015 00:00:00
Veřejná vyhláška projednání ÚP Želeč 12. 10. 2015 07:52:3414. 11. 2015 00:00:00
Změna č.1 ÚP Malšice 08. 10. 2015 14:29:3012. 10. 2015 08:17:38
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 08. 10. 2015 08:46:5120. 10. 2015 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 06. 10. 2015 10:37:0422. 10. 2015 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 30. 09. 2015 08:00:3815. 10. 2015 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie 29. 09. 2015 07:48:3421. 10. 2015 00:00:00
Dražební vyhláška 24. 09. 2015 11:25:4128. 10. 2015 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 24. 09. 2015 09:13:2109. 10. 2015 00:00:00
Zápis z 13.zasedání ZM Malšice 23. 09. 2015 12:30:0808. 10. 2015 00:00:00
Zápis z 13.zasedání ZM Malšice ze dne 16.9.2015 23. 09. 2015 10:19:2523. 09. 2015 12:22:42
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 14. 09. 2015 08:47:1725. 09. 2015 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 14. 09. 2015 08:38:4229. 09. 2015 00:00:00
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 14. 09. 2015 07:35:3129. 09. 2015 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 07. 09. 2015 11:27:3818. 09. 2015 00:00:00
Přerušení el.energie Maršov 03. 09. 2015 09:00:4024. 09. 2015 00:00:00
Rozhodnutí - uzavírka silnic 01. 09. 2015 14:30:5405. 09. 2015 00:00:00
Upozorění vlastníkům nemovitostí na ořez dřevin 28. 08. 2015 10:46:1212. 09. 2015 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie 28. 08. 2015 10:43:0424. 09. 2015 00:00:00
veřejná vyhláška o doručení písemnosti 28. 08. 2015 10:00:4912. 09. 2015 00:00:00
Veřejná vyhláška Změna č.1 ÚP Ústrašice 27. 08. 2015 11:47:5214. 10. 2015 00:00:00
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 24. 08. 2015 08:03:2308. 09. 2015 00:00:00
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje zv 19. 08. 2015 15:12:1204. 09. 2015 00:00:00
Zápis z 12.zasedání ZM Malšice ze dne 29.7.2015 05. 08. 2015 12:30:1020. 08. 2015 00:00:00
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Městyse Malšice 20. 07. 2015 09:14:4430. 07. 2015 00:00:00
Veřejná vyhláška 17. 07. 2015 08:05:1618. 08. 2015 00:00:00
Hodnocení kvality pitné vody 16. 07. 2015 09:36:2731. 07. 2015 00:00:00
Dražební vyhláška 15. 07. 2015 16:18:0330. 07. 2015 00:00:00
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu obecné povahy 09. 07. 2015 15:06:5724. 07. 2015 00:00:00
Záměr pronájmu zemědělských pozemků v k.ú. Maršov 26. 06. 2015 12:29:0411. 07. 2015 00:00:00
Zápis z 11.zasedání ZM Malšice 25. 06. 2015 07:52:2610. 07. 2015 00:00:00
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 15. 06. 2015 11:31:3526. 06. 2015 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Malšice 15. 06. 2015 11:22:1423. 06. 2015 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Malšice 15. 06. 2015 09:32:1515. 06. 2015 11:21:18
Opatření obecné povahy č.1/2015 10. 06. 2015 07:48:2325. 06. 2015 00:00:00
Záměr pronájmu části budovy čp.2 v Maršově 03. 06. 2015 16:31:3718. 06. 2015 00:00:00
Zápis z 10.zasedání ZM Malšice 03. 06. 2015 11:47:1618. 06. 2015 00:00:00
Záměr pronájmu části budovy čp.2 v Maršově 03. 06. 2015 10:04:4403. 06. 2015 16:24:22
Dražební vyhláška 27. 05. 2015 07:56:4611. 06. 2015 00:00:00
Hodnocení kvality pitné vody 25. 05. 2015 11:26:4609. 06. 2015 00:00:00
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 25. 05. 2015 10:11:3009. 06. 2015 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 21. 05. 2015 09:07:0502. 06. 2015 00:00:00
Usnesení - dražební vyhláška 19. 05. 2015 07:38:0326. 06. 2015 00:00:00
Návrh závěrečného účtu za rok 2014 14. 05. 2015 14:17:5402. 06. 2015 00:00:00
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Maršov 14. 05. 2015 13:33:2729. 05. 2015 00:00:00
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za r.2014 14. 05. 2015 13:05:1129. 05. 2015 00:00:00
Zápis z 9.zasedání ZM Malšice 06. 05. 2015 13:55:1021. 05. 2015 00:00:00
Výběrové řízení na místo lesníka,odborného lesního hospodáře 05. 05. 2015 11:25:2222. 05. 2015 00:00:00
Přerušení elektrické energie v Maršově 30. 04. 2015 12:36:5219. 05. 2015 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27. 04. 2015 12:23:2406. 05. 2015 00:00:00
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2015 24. 04. 2015 07:38:2902. 06. 2015 00:00:00
Zápis z 8.zasedání ZM 15.4.2015 24. 04. 2015 07:27:2909. 05. 2015 00:00:00
Závěrečný účet Svazku obcí - TDO Lužnice za rok 2014 22. 04. 2015 08:38:4709. 05. 2015 00:00:00
Záměr prodeje hasičského auta 22. 04. 2015 08:35:3709. 05. 2015 00:00:00
Dražební vyhláška 14. 04. 2015 07:55:2203. 06. 2015 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 08. 04. 2015 09:07:3316. 04. 2015 00:00:00
Usnesení o odročení dražebního jednání 07. 04. 2015 08:02:3222. 04. 2015 00:00:00
Dražební vyhláška 07. 04. 2015 07:59:2622. 04. 2015 00:00:00
Veřejná vyhláška o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 01. 04. 2015 10:18:4823. 06. 2015 00:00:00
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 01. 04. 2015 09:38:2716. 04. 2015 00:00:00
Dražební vyhláška 25. 03. 2015 07:36:1328. 04. 2015 00:00:00
Zápis ze 7.zasedání ZM Malšice 25. 03. 2015 07:33:4007. 04. 2015 00:00:00
Zápis ze 7. zasedání ZM ze dne 17.3.2015 20. 03. 2015 07:37:1823. 03. 2015 00:00:00
Záměr pronájmu bytu v KD Malšice 18. 03. 2015 14:26:0102. 04. 2015 00:00:00
Pozvánka na 7. zasedání ZM 12. 03. 2015 09:59:0318. 03. 2015 00:00:00
Veřejná vyhláška - doručení písemnosti Pavel Holub 09. 03. 2015 08:43:3724. 03. 2015 00:00:00
Zápis z 6.zasedání ZM Malšice 04. 03. 2015 16:30:1419. 03. 2015 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 23. 02. 2015 14:37:4504. 03. 2015 00:00:00
Zápis z 5.zasedání ZM Malšice 18. 02. 2015 13:46:3006. 03. 2015 00:00:00
Dražební vyhláška 10. 02. 2015 07:26:3125. 02. 2015 00:00:00
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 10. 02. 2015 07:25:4425. 02. 2015 00:00:00
Dražební vyhláška 09. 02. 2015 07:21:3514. 03. 2015 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Malšice 09. 02. 2015 07:16:2917. 02. 2015 00:00:00
Udělení výjímky k lovu bobra evropského 05. 02. 2015 09:18:3620. 02. 2015 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie Dobřejice 02. 02. 2015 09:18:0824. 02. 2015 00:00:00
Dražební vyhláška 28. 01. 2015 10:04:1419. 03. 2015 00:00:00
Veřejná vyhláška 1.aktualizace Zásad územního rozvoje Jih.kraje 05. 01. 2015 09:03:1020. 01. 2015 00:00:00
Zápis ze 4.zasedání ZM Malšice 23. 12. 2014 13:13:5307. 01. 2015 00:00:00
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Městyse Malšice 12. 12. 2014 11:47:5323. 12. 2014 00:00:00
Zápis z 3.zasedání ZM Malšice 11. 12. 2014 07:30:1926. 12. 2014 00:00:00
Komplexní pozemková úprava Čenkov 10. 12. 2014 08:45:5023. 12. 2014 00:00:00
14.zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 09. 12. 2014 07:40:4619. 12. 2014 00:00:00
Návrh rozpočtu na rok 2015 05. 12. 2014 08:16:5023. 12. 2014 00:00:00
Usnesení - elektronická dražba 05. 12. 2014 08:01:1106. 02. 2015 00:00:00
Dražební vyhláška 03. 12. 2014 08:45:0905. 01. 2015 14:30:32
Pozvánka na mimořádné 3.zasedání ZM Malšice 01. 12. 2014 13:06:3409. 12. 2014 00:00:00
Usnesení - elektronická dražba 01. 12. 2014 07:37:1907. 01. 2015 00:00:00
Zápis z 2.zasedání ZM Malšice 27. 11. 2014 08:57:4713. 12. 2014 00:00:00
Oznámení o ustanovení opatrovníka 26. 11. 2014 07:56:3308. 01. 2015 12:32:17
Rozpočet Svazku obcí TDO Lužnice 13. 11. 2014 09:16:3828. 11. 2014 00:00:00
Pozvánka na zsedání Zastupitelstva Městyse Malšice 11. 11. 2014 14:32:0921. 11. 2014 00:00:00
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Malšice 11. 11. 2014 14:30:0711. 11. 2014 14:30:41
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Malšice 05. 11. 2014 16:04:4120. 11. 2014 00:00:00
Oznámení veřejného projednání - Změna dobývacího prostoru Maršov 04. 11. 2014 10:28:3815. 11. 2014 00:00:00
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva Městyse Malšice 24. 10. 2014 09:31:0004. 11. 2014 00:00:00
Výzva k podání nabídky 22. 10. 2014 15:39:4622. 10. 2014 15:42:58
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 22. 10. 2014 09:13:0922. 10. 2014 15:40:57
Informace-Posudek o vlivech záměru - Změna dobývacího prostoru Maršov 21. 10. 2014 09:01:4806. 11. 2014 00:00:00
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva městyse 13. 10. 2014 08:36:4528. 10. 2014 00:00:00
Zápis z 8.zasedání ZM Malšice 01. 10. 2014 12:53:4016. 10. 2014 00:00:00
Oznámení o době a místě konání voleb 25. 09. 2014 07:42:1012. 10. 2014 00:00:00
Územní rozhodnutí 24. 09. 2014 07:48:0510. 10. 2014 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Malšice 22. 09. 2014 12:54:5230. 09. 2014 00:00:00
Dražební vyhláška - BERKA - PILA MALŠICE s.r.o. 12. 09. 2014 08:50:0706. 11. 2014 00:00:00
Dražební vyhláška - BERKA - PILA MALŠICE s.r.o. 12. 09. 2014 08:49:5606. 11. 2014 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 10. 09. 2014 12:48:5525. 09. 2014 00:00:00
Zasedání zastupitelstva jihočeského kraje 08. 09. 2014 11:40:2419. 09. 2014 00:00:00
Zápis ze 7.zasedání ZM Malšice 08. 09. 2014 11:25:5323. 09. 2014 00:00:00
Oznnámení o přerušení el.energie Nové Lány,Dobřejice 01. 09. 2014 14:12:5618. 09. 2014 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie Všechlapy,Čenkov,Malšice 01. 09. 2014 14:11:3217. 09. 2014 00:00:00
Veřejná vyhláška 01. 09. 2014 12:24:1817. 10. 2014 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie 29. 08. 2014 08:22:1517. 09. 2014 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 19. 08. 2014 09:24:0703. 09. 2014 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 19. 08. 2014 08:35:3503. 09. 2014 00:00:00
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 19. 08. 2014 07:38:4912. 10. 2014 00:00:00
Pozvánnka na zasedání Zastupitelstva Městyse Malšice 18. 08. 2014 11:20:4002. 09. 2014 00:00:00
Zápis z 6.zasedání ZM Malšice 18. 08. 2014 09:23:3903. 09. 2014 00:00:00
veřejná vyhláška zahájení projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Malšice 18. 08. 2014 07:15:4018. 09. 2014 00:00:00
Stanovení počtu minimálního členů okrskových volebních komisí 11. 08. 2014 11:19:4212. 10. 2014 00:00:00
Červen 2014 06. 08. 2014 07:50:3206. 08. 2014 07:50:58
Oznnámení zahájení územního řízení 06. 08. 2014 07:46:2821. 08. 2014 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice 11.8.2014 31. 07. 2014 09:08:5812. 08. 2014 00:00:00
Rozhodnutí o povolení uzavírky silnice Čenkov-Želeč 31. 07. 2014 08:29:4318. 08. 2014 07:21:40
Dražební vyhláška 30. 07. 2014 07:41:1105. 09. 2014 00:00:00
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 28. 07. 2014 12:52:1618. 08. 2014 07:22:14
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 25. 07. 2014 07:27:4812. 08. 2014 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie 24. 07. 2014 08:32:3116. 08. 2014 00:00:00
Veřejná finanční sbírka na pomoc MUDr.Haně Šedivé 22. 07. 2014 12:49:4101. 11. 2014 00:00:00
Veřejná vyhláška 22. 07. 2014 08:24:0707. 08. 2014 00:00:00
Zápis z 5.zasedání ZM Malšice 21. 07. 2014 09:26:0406. 08. 2014 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 10. 07. 2014 13:10:1226. 07. 2014 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie 27. 06. 2014 09:29:1115. 07. 2014 00:00:00
Dražební vyhláška 26. 06. 2014 07:37:0706. 08. 2014 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 24. 06. 2014 13:49:0215. 07. 2014 00:00:00
Záměr prodeje části pozemku p.č.1074/2 k.ú. Čenkov 24. 06. 2014 10:56:5615. 07. 2014 00:00:00
Dražební vyhláška 24. 06. 2014 08:53:1025. 07. 2014 00:00:00
Výzva k podání nabídky - pronájem restaurace a vinárny 16. 06. 2014 12:31:3915. 07. 2014 00:00:00
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 16. 06. 2014 09:39:0227. 06. 2014 00:00:00
Zápis ze 4.zasedání ZM Malšice 09. 06. 2014 12:19:2024. 06. 2014 00:00:00
veřejná vyhláška 1.aktualizace Zásad územního rozvoje Jih.kraje 09. 06. 2014 07:38:3216. 07. 2014 00:00:00
Veřejná vyhláška o zahájení řizení o 1.aktualizaci Zásad územního rozvoje 06. 06. 2014 11:08:5309. 06. 2014 07:36:22
Výsledky hlasování voleb do Evropského parlamentu 26. 05. 2014 07:30:4010. 06. 2014 00:00:00
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Městyse Malšice 23. 05. 2014 09:38:0603. 06. 2014 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie Malšice 22. 05. 2014 09:06:1906. 06. 2014 00:00:00
Veřejná vyhláška 19. 05. 2014 09:07:3505. 06. 2014 00:00:00
Veřejná vyhláška - Změna č.1 Územního plánnu Ústrašice 16. 05. 2014 08:01:0725. 06. 2014 00:00:00
Veřejná vyhláška - Změna č.1 Územního plánu Ústrašice 16. 05. 2014 07:58:2516. 05. 2014 07:59:03
Záměr prodeje pozemku 14. 05. 2014 16:12:3929. 05. 2014 00:00:00
Oznámení o době a místě konání voleb 06. 05. 2014 07:42:5025. 05. 2014 00:00:00
Záměr prodeje pozemků 02. 05. 2014 07:21:5617. 05. 2014 00:00:00
Zápis ze 3.zasedání ZM Malšice 30. 04. 2014 16:45:1516. 05. 2014 00:00:00
Územní rozhodnutí 30. 04. 2014 15:33:2616. 05. 2014 00:00:00
Výpočet ceny pro vodné a stočné 30. 04. 2014 10:05:1401. 06. 2014 00:00:00
Usnesení o elektronické dražbě 30. 04. 2014 09:59:0912. 06. 2014 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie Čenkov 30. 04. 2014 09:22:5926. 05. 2014 07:31:37
Veřejná vyhláška 28. 04. 2014 07:42:2903. 06. 2014 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie Všechlapy 25. 04. 2014 09:51:1613. 05. 2014 00:00:00
Informace pro veřejnost 23. 04. 2014 12:12:5409. 05. 2014 00:00:00
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Městyse Malšice 18. 04. 2014 08:21:2429. 04. 2014 00:00:00
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí 11. 04. 2014 08:00:1525. 05. 2014 00:00:00
Závěrečný účet TDO Lužnice za rok 2013 07. 04. 2014 14:12:3922. 04. 2014 00:00:00
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 07. 04. 2014 07:56:3925. 05. 2014 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie 04. 04. 2014 10:02:2224. 04. 2014 00:00:00
Dražební vyhláška 02. 04. 2014 08:54:3822. 05. 2014 00:00:00
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 24. 03. 2014 09:22:1926. 05. 2014 00:00:00
Dražební jednání 24. 03. 2014 07:39:5824. 04. 2014 00:00:00
Oznámení změny odborného lesního hospodáře Hlavatce 21. 03. 2014 07:37:5105. 04. 2014 00:00:00
Koncese pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 18. 03. 2014 10:24:4918. 04. 2014 00:00:00
Zápis z 2.zasedání ZM Malšice ze dne 12.3.2014 17. 03. 2014 10:42:1201. 04. 2014 00:00:00
Pozvánka na zasedání ZM Malšice 05. 03. 2014 13:45:2913. 03. 2014 00:00:00
Zápis z 1.zasedání ZM Malšice dne 12.02.2014 18. 02. 2014 11:21:5006. 03. 2014 00:00:00
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 17. 02. 2014 11:43:4201. 03. 2014 00:00:00
Změna dobývacího prostoru Maršov 27. 01. 2014 10:22:0211. 02. 2014 00:00:00
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou 15. 01. 2014 08:34:5630. 01. 2014 00:00:00
Informace pro poplatníky od Finančního úřadu 06. 01. 2014 08:44:0721. 01. 2014 00:00:00
Veřejná vyhláška 02. 01. 2014 08:38:3917. 01. 2014 00:00:00
Zápis z 9.zasedání ZM Malšice 20. 12. 2013 11:34:2405. 01. 2014 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 20. 12. 2013 08:06:5605. 01. 2014 00:00:00
Rozpočet na rok 2014 19. 12. 2013 09:25:4704. 01. 2014 00:00:00
Usnesení - dražební vyhláška 18. 12. 2013 08:46:0517. 01. 2014 00:00:00
Dražební vyhláška 17. 12. 2013 08:14:4418. 12. 2013 08:33:25
Záměr pronájmu nebytového prostoru 11. 12. 2013 14:16:1526. 12. 2013 00:00:00
Pozvánka na zasení ZM Malšice 09. 12. 2013 08:51:2920. 12. 2013 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 05. 12. 2013 07:36:4820. 12. 2013 00:00:00
Návrh rozpočtu Městyse Malšice na r.2014 03. 12. 2013 12:57:3819. 12. 2013 00:00:00
Zápis z 8.zasedání zastupitelstva Městyse Malšice 02. 12. 2013 12:52:1317. 12. 2013 00:00:00
Vyrozumění k dražební vyhlášce 29. 11. 2013 10:13:2716. 01. 2014 00:00:00
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 25. 11. 2013 11:23:5607. 12. 2013 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 20. 11. 2013 16:43:3305. 12. 2013 00:00:00
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Městyse Malšice 20. 11. 2013 16:41:3829. 11. 2013 00:00:00
Rozpočet na rok 2014 Svazku obcí TDO Lužnice 19. 11. 2013 08:35:2905. 12. 2013 00:00:00
Usnesení o nařízení dražebního jednání 11. 11. 2013 08:36:5119. 12. 2013 00:00:00
Dražební vyhláška 08. 11. 2013 07:43:1718. 12. 2013 09:19:00
Veřejná vyhláška Návrhu 1.aktualizace zásad územního rozvoje 05. 11. 2013 07:51:5021. 12. 2013 00:00:00
10/2013 04. 11. 2013 12:28:5204. 11. 2013 12:48:17
Dražební vyhláška 04. 11. 2013 07:18:1019. 11. 2013 00:00:00
Veřejná vyhláška 29. 10. 2013 07:45:1705. 11. 2013 07:49:33
Výsledek hlasování ve volebním okrsku č.1 a č. 2 v Malšicích 29. 10. 2013 07:38:3413. 11. 2013 00:00:00
Zápis ze 7.zasedání ZM Malšice dne 16.10.2013 22. 10. 2013 07:35:0407. 11. 2013 00:00:00
Záměr prodeje pozemku 17. 10. 2013 07:53:0802. 11. 2013 00:00:00
Oznámení o přerušení el.energie v Malšicích 09. 10. 2013 08:43:0026. 10. 2013 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el.energie - Maršov 26. 09. 2013 08:31:5617. 10. 2013 00:00:00
Přerušení el.energie v Čenkově 23. 09. 2013 09:49:4209. 10. 2013 00:00:00
Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy 19. 09. 2013 15:16:0910. 10. 2013 00:00:00
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 09. 09. 2013 09:42:5620. 09. 2013 00:00:00
Územní rozhodnutí 27. 08. 2013 07:48:4327. 08. 2013 09:44:10
Zápis ze 6.zasedání ZM21.08.2013 23. 08. 2013 09:44:0709. 09. 2013 09:41:13
Usnesení zastavení řízení 22. 08. 2013 07:56:0807. 09. 2013 00:00:00
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Městyse Malšice 13. 08. 2013 09:01:2023. 08. 2013 00:00:00
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím 09. 08. 2013 07:19:3410. 09. 2013 00:00:00
Rozhodnutí o zrušení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 06. 08. 2013 07:29:1721. 08. 2013 00:00:00
Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 26. 07. 2013 12:23:1427. 08. 2013 07:47:21
Zápis z 5. zasedání ZM 26. 07. 2013 09:17:0611. 08. 2013 00:00:00
Dražební vyhláška 19. 07. 2013 07:27:4716. 10. 2013 00:00:00
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Městyse Malšice 16. 07. 2013 13:28:2826. 07. 2013 00:00:00
Oznámení zahájení společného územního řízení 25. 06. 2013 13:49:0603. 07. 2013 00:00:00
Vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného 25. 06. 2013 09:20:2210. 07. 2013 00:00:00
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Městyse Malšice 19. 06. 2013 14:42:5228. 06. 2013 00:00:00
Zasedání zastupitelstva jihočeského kraje 18. 06. 2013 11:42:5528. 06. 2013 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 12. 06. 2013 09:16:3927. 06. 2013 00:00:00
Zápis z 3.zasedání ZM Malšice 05. 06. 2013 14:42:3220. 06. 2013 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 28. 05. 2013 09:27:1212. 06. 2013 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse 22. 05. 2013 09:36:0931. 05. 2013 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 13. 05. 2013 13:44:0528. 05. 2013 00:00:00
Závěrečný účet Městyse Malšice za rok 2012 13. 05. 2013 11:24:1630. 05. 2013 00:00:00
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 07. 05. 2013 09:28:2818. 05. 2013 00:00:00
Zápis z 2.zasedání ZM Malšice 03. 05. 2013 08:24:4819. 05. 2013 00:00:00
Vypnutí el.energie Malšice 02. 05. 2013 10:08:0322. 05. 2013 00:00:00
Oznámení o přerušení dovávky el.energie - Obora 30. 04. 2013 09:09:5423. 05. 2013 00:00:00
Veřejná vyhláška-daň z nemovitostí na rok 2013 22. 04. 2013 07:40:3128. 05. 2013 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Malšice 17. 04. 2013 11:40:2126. 04. 2013 00:00:00
Přerušení el.energie v Dobřejicích 17. 04. 2013 08:55:1911. 05. 2013 00:00:00
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 17. 04. 2013 08:50:4604. 05. 2013 00:00:00
Závěrečný účet TDO Lužnice za rok 2012 12. 04. 2013 13:59:0528. 04. 2013 00:00:00
Veřejná vyhláška - doručování 04. 04. 2013 08:50:3920. 04. 2013 00:00:00
Dražební vyhláška 03. 04. 2013 13:00:3718. 05. 2013 00:00:00
Přerušení el.energie Obora 02. 04. 2013 12:57:4720. 04. 2013 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el.energie v Čenkově 21. 03. 2013 11:26:3311. 04. 2013 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 21. 03. 2013 09:46:1305. 04. 2013 00:00:00
Zápis z 1.zasedání zastupitelstva Městyse Malšice 20. 03. 2013 16:19:5204. 04. 2013 00:00:00
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace 13. 03. 2013 12:50:4628. 03. 2013 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 06. 03. 2013 08:42:5421. 03. 2013 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27. 02. 2013 13:28:1708. 03. 2013 00:00:00
3.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 25. 02. 2013 15:24:2809. 03. 2013 00:00:00
Územní rozhodnutí - M.Kluzák 13. 02. 2013 08:05:0428. 02. 2013 00:00:00
Usnesení o odročení dražebního jednání 13. 02. 2013 08:03:2628. 02. 2013 00:00:00
Dražební vyhláška 04. 02. 2013 09:01:5220. 02. 2013 00:00:00
Dražební vyhláška 28. 01. 2013 11:30:1513. 02. 2013 00:00:00
Výsledky II.kola voleb prezidenta ČR 28. 01. 2013 07:18:5613. 02. 2013 00:00:00
Protokol o uspokojení pohledávek 21. 01. 2013 12:06:1206. 02. 2013 00:00:00
Oznámení zahájení územního řízení 18. 01. 2013 11:19:1002. 02. 2013 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 16. 01. 2013 08:58:1901. 02. 2013 00:00:00
Dražební vyhláška 16. 01. 2013 07:26:0301. 02. 2013 00:00:00
Opis výsledku hlasování - volba prezidenta ČR - I.kolo 15. 01. 2013 08:09:3301. 02. 2013 00:00:00
Územní rozhodnutí - Bioplynová stanice Čenkov 09. 01. 2013 08:48:2325. 01. 2013 00:00:00
Posuzovíní vlivů na živ.prostředí - stáj pro skot Maršov 09. 01. 2013 08:45:4025. 01. 2013 00:00:00
Posuzování vlivů na životní prostředí 07. 01. 2013 11:53:0323. 01. 2013 00:00:00
Telefonní spojení pro volbu prezidenta republiky 03. 01. 2013 14:54:3429. 01. 2013 00:00:00
Zápis z 8.zasedání zastupitelstva Městyse 02. 01. 2013 13:32:3118. 01. 2013 00:00:00
Usnesení o opakované dražbě 02. 01. 2013 10:58:2115. 02. 2013 00:00:00
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky 21. 12. 2012 07:44:4329. 01. 2013 00:00:00
Dodatek č.1 k dražební vyhlášce 20. 12. 2012 09:05:1508. 01. 2013 00:00:00
Oznámení o svolání zasedání okrskových volenbích komisí 12. 12. 2012 10:08:1312. 01. 2013 00:00:00
Pozvánka na zastupitelstvo městyse 11. 12. 2012 07:35:1121. 12. 2012 00:00:00
Dražební vyhláška 11. 12. 2012 07:32:4026. 12. 2012 00:00:00
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 10. 12. 2012 15:00:4422. 12. 2012 00:00:00
Oznámení o zrušení zadávacího řízení 10. 12. 2012 08:42:4525. 12. 2012 00:00:00
Písemná zpráva zadavatele 10. 12. 2012 08:41:4725. 12. 2012 00:00:00
Návrh rozpočtu na r. 2013 04. 12. 2012 11:07:0320. 12. 2012 00:00:00
Komplexní pozemková úprava - pozvánka na jednání 30. 11. 2012 09:16:1522. 12. 2012 00:00:00
Dražební vyhláška - Fr. Šedivý - ZD Maršov 29. 11. 2012 08:38:3405. 02. 2013 00:00:00
Rozhodnutí územní rozhodnutí o umístění stavby, infrastruktura Malšice "U Kapličky" 28. 11. 2012 14:27:5314. 12. 2012 00:00:00
INFORMACE o počtu volebních okrsků pro Volby prezidenta ČR 26. 11. 2012 09:18:2527. 01. 2013 00:00:00
Dražební vyhláška - J. Krupka 26. 11. 2012 09:15:1810. 01. 2013 00:00:00
ZÁPIS ze 7. zasedání ZM ze dne 14.11.2012 23. 11. 2012 10:08:5111. 12. 2012 00:00:00
ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTI POZEMKU v k.ú. Obora 20. 11. 2012 11:43:5807. 12. 2012 00:00:00
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 20. 11. 2012 11:06:1807. 12. 2012 00:00:00
OZNÁMENÍ - zaháj. úz. řízení - oplocení pozemků, Čenkov - Kluzák 12. 11. 2012 08:51:1523. 11. 2012 00:00:00
Stanovení počtu členů volebních komisí 12. 11. 2012 08:49:1929. 01. 2013 00:00:00
POZVÁNKA na zasedání ZM dne 14.11.2012 07. 11. 2012 14:39:1015. 11. 2012 00:00:00
SOUTĚŽ na pronájem bytové jednotky v domě čp. 54 Malšice 07. 11. 2012 12:59:0423. 11. 2012 00:00:00
SOUTĚŽ na prodej pozemku p.č. 1254/1 v k.ú. Malšice 07. 11. 2012 12:57:5223. 11. 2012 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - Bioplyn.stanice Čenkov 07. 11. 2012 09:08:0723. 11. 2012 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - studna, Sovovi, Dobřejice 02. 11. 2012 08:38:0520. 11. 2012 00:00:00
ZÁPIS z 6 zasedání ZM ze dne 17.10.2012 30. 10. 2012 07:27:3715. 11. 2012 00:00:00
VALNÁ HROMADA 22. 10. 2012 15:29:5510. 11. 2012 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - infrastruktura Malšice U Kapličky 17. 10. 2012 08:51:1402. 11. 2012 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - sklad zahrad. nářadí 17. 10. 2012 08:49:3902. 11. 2012 00:00:00
Výsledky voleb okres č. 2 15. 10. 2012 07:33:2901. 11. 2012 00:00:00
Výsledky voleb okrsek č. 1 15. 10. 2012 07:32:3901. 11. 2012 00:00:00
OZNÁMENÍ o přerušení dodávky el. energie - 30.10.2012 12. 10. 2012 08:42:2531. 10. 2012 00:00:00
OZNÁMENÍ o přerušení dodávky el. energie 08.11.2012 12. 10. 2012 08:41:3909. 11. 2012 00:00:00
Dražební vyhláška - Špaček M. 12. 10. 2012 07:55:2106. 12. 2012 00:00:00
POZVÁNKA na zasedání ZM dne 17.10.2012 10. 10. 2012 16:57:3218. 10. 2012 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 08. 10. 2012 09:03:3402. 11. 2012 00:00:00
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupit. krajů 25. 09. 2012 09:43:0924. 04. 2013 12:45:46
Mimořádné opatření - ministerstva zdravotnictví 21. 09. 2012 08:00:3114. 05. 2013 00:00:00
OZNÁMENÍ zaháj. úz. řízení - studna, k.ú. Dobř. 20. 09. 2012 10:17:5005. 10. 2012 00:00:00
VÝZVA občanům 19. 09. 2012 08:00:1214. 05. 2013 00:00:00
Zasedání zastupitelstva JK 17. 09. 2012 12:42:5426. 09. 2012 00:00:00
Dražební vyhláška - p. Hlavačková 13. 09. 2012 12:29:0319. 10. 2012 00:00:00
ZÁPIS z 5. zasedání ZM ze dne 05.09.2012 13. 09. 2012 09:52:5629. 09. 2012 00:00:00
ZÁPIS z 5. zasedání ZM ze dne 05.09.2012 13. 09. 2012 07:27:4513. 09. 2012 09:51:54
Zpráva o uplatňování ÚZ. PLÁNU Ústrašice 03. 09. 2012 10:03:2405. 10. 2012 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 31. 08. 2012 11:21:1610. 09. 2012 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 30. 08. 2012 12:37:2531. 08. 2012 11:18:01
Oznámení zaháj. úz. řízení - sklad nářadí, Váchová - Lukeš 27. 08. 2012 14:19:1012. 09. 2012 00:00:00
INFORMACE o počtu a sídlech voleb. okrsků pro volby 12. a 13.10.2012 27. 08. 2012 08:34:2415. 10. 2012 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Změna č. 1 Úz. plán Želeč 21. 08. 2012 09:22:3005. 10. 2012 00:00:00
PRONÁJEM RESTAURACE v KD MALŠICE 17. 08. 2012 10:15:4901. 09. 2012 00:00:00
ÚZ. ROZHODNUTÍ - přístavba k autodílně, Švadlenka 13. 08. 2012 10:38:0229. 08. 2012 00:00:00
Stanovení počtu členů okrsk. voleb. komisí pro volby 12. a 13.10.2012 13. 08. 2012 07:54:2716. 10. 2012 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení - L. Loskota 10. 08. 2012 08:35:5925. 08. 2012 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 29.08.2012 10. 08. 2012 08:34:5330. 08. 2012 00:00:00
ROZHODNUTÍ - uzavírka silnice Čenkov 08. 08. 2012 14:05:2013. 08. 2012 00:00:00
VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ v k.ú. Třebelice určených k prodeji 08. 08. 2012 09:08:1511. 09. 2012 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - vrtaná studna, k.ú. Dobřejice 08. 08. 2012 08:51:3724. 08. 2012 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ochrana evr.význam. lokalit 06. 08. 2012 10:26:5222. 08. 2012 00:00:00
OZNÁMENÍ o přerušení dodávky el. energie 21.08.2012 06. 08. 2012 08:25:3022. 08. 2012 00:00:00
Dražební vyhláška - Sosna 27. 07. 2012 09:42:2314. 08. 2012 00:00:00
Dražební vyhláška - Mika 27. 07. 2012 09:41:3114. 08. 2012 00:00:00
OZNÁMENÍ - zaháj. úz. řízení - kabel. vedení NN 25. 07. 2012 10:01:4410. 08. 2012 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - přípojka kanalizace 25. 07. 2012 10:00:0910. 08. 2012 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - novostavba skladu nářadí 25. 07. 2012 09:57:5910. 08. 2012 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení 24. 07. 2012 08:00:2008. 08. 2012 00:00:00
Dražební vyhláška 13. 07. 2012 10:13:1931. 07. 2012 00:00:00
Územní rozhodnutí - Nástavba autodílny, Čenkov 11. 07. 2012 10:54:3427. 07. 2012 00:00:00
Oznámení zaháj. úz. řízení - RD, J-Knorre, Třebelice 11. 07. 2012 10:53:0527. 07. 2012 00:00:00
Závěr zjišťovacího řízení - Bioplynová stanice Čenkov 11. 07. 2012 10:52:0827. 07. 2012 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 31.07.2012, Malšice 11. 07. 2012 10:50:2001. 08. 2012 00:00:00
Územní rozhodnutí - přístavba chaty k.ú. Dobřejice, p. Pospíšilová 09. 07. 2012 15:11:2525. 07. 2012 00:00:00
Oznámení zaháj. úz. řízení - přístavba tech. zázemí autodílny - Fr. švadlenka 27. 06. 2012 09:14:4713. 07. 2012 00:00:00
OZNÁMENÍ - zrušení živnost. oprávnění Fr. Černý 27. 06. 2012 09:13:0713. 07. 2012 00:00:00
ZÁPIS ze 4 zasedání ZM ze dne 20.06.2012 26. 06. 2012 10:59:1912. 07. 2012 00:00:00
Celkové vyúčtování položek výpočtu podle předpisů pro vodné a stočné 26. 06. 2012 10:18:4112. 07. 2012 00:00:00
Územní rozhodnutí - autolakovna, R. Hejný 22. 06. 2012 11:35:2310. 07. 2012 00:00:00
Oznámení zaháj. úz. řízení - vrtaná studna, Práškovi - Dobř. 22. 06. 2012 11:33:2010. 07. 2012 00:00:00
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Přístupová komunikace k ZŠ 22. 06. 2012 11:03:4310. 07. 2012 00:00:00
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Výměna oken a dveří čp. 58 22. 06. 2012 11:02:4110. 07. 2012 00:00:00
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - TDI přístupová komunikace k ZŠ 22. 06. 2012 10:58:5010. 07. 2012 00:00:00
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - TDI na akci okna, dveře - čp. 58 22. 06. 2012 10:57:5210. 07. 2012 00:00:00
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - TDI Oddílná kanalizace Čenkov 22. 06. 2012 10:54:2610. 07. 2012 00:00:00
Posouzení vlivů na ŽP - Bioplynová stanice Čenkov 20. 06. 2012 10:05:0311. 07. 2012 00:00:00
Oznámení zahájení úz. řízení - přípojka kanalizace, Kovařík 13. 06. 2012 09:29:3529. 06. 2012 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení - Vl. Landa 12. 06. 2012 15:11:1428. 06. 2012 00:00:00
POZVÁNKA na zasedání ZM dne 20.06.2012 12. 06. 2012 15:08:1321. 06. 2012 00:00:00
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - TDI na stavbě "Přístupová komunik. k ZŠ Malšice" 08. 06. 2012 08:07:5921. 06. 2012 00:00:00
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - TDI na stavbě "Výměna oken a dveří, oprava fasády čp. 58 Malšice 08. 06. 2012 07:56:5321. 06. 2012 00:00:00
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - Přístupová komunikace a parkoviště k ZŠ Malšice 05. 06. 2012 09:52:2221. 06. 2012 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - novostavba skladu nářadí 29. 05. 2012 09:10:0215. 06. 2012 00:00:00
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - výměna oken a dveří, oprava fasády čp. 58, Malšice 28. 05. 2012 13:22:4314. 06. 2012 00:00:00
ZÁPIS ze 3. zasedání ZM ze dne 16.05.2012 24. 05. 2012 13:47:4209. 06. 2012 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení - Vl. Landa 24. 05. 2012 13:45:2808. 06. 2012 00:00:00
Veřejná nabídka pozemků v k.ú. Třebelice k prodeji 23. 05. 2012 10:22:0024. 05. 2012 11:08:58
Veřejná vyhláška o doručení - Fr. Černý 23. 05. 2012 09:16:1408. 06. 2012 00:00:00
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 22. 05. 2012 13:58:4407. 06. 2012 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - nástavba objektu autodílny, p. Čížek 18. 05. 2012 12:59:2205. 06. 2012 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - přístavba chaty, p. Pospíšilová 18. 05. 2012 12:47:1805. 06. 2012 00:00:00
Územní rozhodnutí - přípojka NN, p. Lukeš 16. 05. 2012 12:46:2501. 06. 2012 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - autolakovka, R. Hejný 10. 05. 2012 09:50:4126. 05. 2012 00:00:00
TRADIČNÍ MALŠICKÁ POUŤ bude 27.05.2012 04. 05. 2012 09:37:5828. 05. 2012 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - parkoviště Stádlec 03. 05. 2012 15:14:4719. 05. 2012 00:00:00
POZVÁNKA na zasedání ZM dne 16.05.2012 02. 05. 2012 14:54:1210. 05. 2012 00:00:00
OZNÁMENÍ - společné projednání změny č.1 ÚP Řepeč 30. 04. 2012 13:03:2425. 05. 2012 00:00:00
Výzva k podání nabídky - Oddílná kanaliz. Čenkov 27. 04. 2012 11:42:3810. 05. 2012 00:00:00
OZNÁMENÍ o přerušení dodávky el. energie 27. 04. 2012 09:42:2017. 05. 2012 00:00:00
Územní rozhodnutí - RD J. Pelc, Čenkov 24. 04. 2012 09:59:4210. 05. 2012 00:00:00
ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKŮ k.ú. Čenkov, Třebelice a Všechlapy 20. 04. 2012 08:55:2008. 05. 2012 00:00:00
ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKŮ v k.ú. Čenkov 20. 04. 2012 08:53:3208. 05. 2012 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení - Fr. Černý 19. 04. 2012 09:19:2405. 05. 2012 00:00:00
ZÁVĚREČNÝ ÚČET Městyse Malšice za rok 2011 18. 04. 2012 15:28:0930. 06. 2012 00:00:00
USNESENÍ O ZRUŠENÍ dražebního jednání 16. 04. 2012 10:55:3619. 04. 2012 00:00:00
USNESENÍ o zrušení dražebního jednání 16. 04. 2012 10:52:3616. 04. 2012 10:53:35
ZÁMEŘ PRODEJE ČÁSTI POZEMKU v k.ú. Dobřejice 16. 04. 2012 10:50:3603. 05. 2012 00:00:00
Dražební vyhláška - Zuzana Chmelařová 12. 04. 2012 08:02:4121. 04. 2012 00:00:00
OZNÁMENÍ o přerušení el. energie 06. 04. 2012 13:45:5624. 04. 2012 00:00:00
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti 2012 05. 04. 2012 09:08:5017. 05. 2012 00:00:00
INFORMACE pro platby daně z nemovitosti r. 2012 04. 04. 2012 14:30:0501. 06. 2012 00:00:00
Vyhlášení konkurzního řízení - ředitel/ka MŠ a ZŠ Sezimovo Ústí 04. 04. 2012 10:12:3322. 05. 2012 00:00:00
Výzva k podání nabídky - koordinátor a tech. dozor - Sběr. dvůr 02. 04. 2012 15:03:1718. 04. 2012 00:00:00
POZVÁNKA za zasedání Zastupitelstva městyse 02. 04. 2012 13:47:1512. 04. 2012 00:00:00
Oznámení zaháj. úz. řízení - přípojka NN p. Lukeš 30. 03. 2012 09:26:1517. 04. 2012 00:00:00
Výzva k podání nabídky - technické vybavení - Sběrný dvůr Malšice 28. 03. 2012 12:45:0012. 04. 2012 00:00:00
Výzva k podání nabídky - stavební část - Sběrný dvůr Malšice 28. 03. 2012 12:43:2212. 04. 2012 00:00:00
ZÁVĚREČNÝ ÚČET Svazku obcí TDO Lužnice 28. 03. 2012 09:21:5313. 04. 2012 00:00:00
Dražební vyhláška - Pavel Pán 27. 03. 2012 09:04:2928. 04. 2012 00:00:00
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Telekomun.kabel, Všechlapy 23. 03. 2012 09:56:4910. 04. 2012 00:00:00
Oznámení zahájení úz. řízení - vrtaná studna J. Pospíšilová 23. 03. 2012 09:55:0410. 04. 2012 00:00:00
Oznámení projednání návrhu ÚP Černýšovice 23. 03. 2012 09:52:3910. 04. 2012 00:00:00
Dražební vyhláška - Hákovi, Dražičky 21. 03. 2012 08:58:1126. 03. 2012 09:38:01
Oznámení o konání zastupitelstva JK 19. 03. 2012 10:18:0628. 03. 2012 00:00:00
OZNÁMENÍ projednání a zveřejnění návrhu zadání Změny č. 1 ÚP Dražičky 19. 03. 2012 08:51:2227. 04. 2012 00:00:00
Oznámení zaháj. úz. řízení - parkoviště Stádlec 16. 03. 2012 10:02:5303. 04. 2012 00:00:00
Územní rozhodnutí - teplovodní rozvod - Ing. Novák, Obora 01. 03. 2012 09:21:0517. 03. 2012 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - RD Pelc 29. 02. 2012 13:45:1216. 03. 2012 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - A. Špát 16. 02. 2012 10:34:0602. 03. 2012 00:00:00
Dražební vyhláška - A. Sosna, Třebelice 13. 02. 2012 09:40:1229. 03. 2012 00:00:00
Dražební vyhláška - L. Šanda, Maršov 13. 02. 2012 09:33:5516. 04. 2012 10:57:26
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - telekom.kabel, Všechlapy 13. 02. 2012 09:31:2429. 02. 2012 00:00:00
Územní rozhodnutí - přípojka NN, p. Mareš 08. 02. 2012 09:03:1824. 02. 2012 00:00:00
Územní rozhodnutí - garáž, Janouškovi - Čenkov 31. 01. 2012 11:26:0116. 02. 2012 00:00:00
Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Dobřejice uveřejněná Pozemk.fondem 31. 01. 2012 11:24:3016. 02. 2012 00:00:00
Oznámení o konání Zastupitelstva JK 31. 01. 2012 08:02:0208. 02. 2012 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - p. Špát 30. 01. 2012 11:28:1515. 02. 2012 00:00:00
Územní rozhodnutí - terénní úpravy, Dobřejice - p. Bílek 26. 01. 2012 15:11:0614. 02. 2012 00:00:00
Zápis z 1.zasedání ze dne 18.01.2012 24. 01. 2012 10:09:1309. 02. 2012 00:00:00
Oznámení zahájení úz. řízení podzem.kabel NN - Ing. Martin Novák 19. 01. 2012 09:59:1204. 02. 2012 00:00:00
Usnesení o nekonání dražby - Miková J. 11. 01. 2012 08:56:1117. 01. 2012 00:00:00
POZVÁNKA na zasedání ZM dne 18.01.2012 09. 01. 2012 12:38:3619. 01. 2012 00:00:00
Dražební vyhláška - p. Chmelařová 09. 01. 2012 08:58:1208. 03. 2012 00:00:00
Zápis z 11. zasedání ZM ze dne 28.12.2011 04. 01. 2012 12:53:3220. 01. 2012 00:00:00
Dražební vyhláška - p. Šebek 04. 01. 2012 08:36:1023. 02. 2012 00:00:00
Schválený plán investic pro rok 2012 03. 01. 2012 09:53:5919. 01. 2012 00:00:00
Schválený rozpočet městyse na rok 2012 03. 01. 2012 09:51:0419. 01. 2012 00:00:00
Oznámení o přerušení el. energie 22. 12. 2011 09:09:4121. 01. 2012 00:00:00
Oznámení o přerušení el. energie 22. 12. 2011 09:08:4520. 01. 2012 00:00:00
Oznámení o přerušení el. energie 22. 12. 2011 09:07:3910. 01. 2012 00:00:00
Oznámení zaháj. úz. řízení - přípojka NN p. Mareš 21. 12. 2011 11:28:0006. 01. 2012 00:00:00
Oznámení zaháj.správ.řízení - garáž Janouškovi 20. 12. 2011 14:03:3205. 01. 2012 00:00:00
Usnesení o nařízení dražebního jednání - p. Pán 15. 12. 2011 09:07:3923. 02. 2012 00:00:00
Dražební vyhláška - Miková 12. 12. 2011 10:45:2816. 02. 2012 00:00:00
ÚZ. ROZHODNUTÍ - změna umístění stavby RD - NEuman, Hájková 28. 11. 2011 08:58:1828. 11. 2011 08:59:34
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - změna umístění stavby RD 28. 11. 2011 08:54:5228. 11. 2011 08:56:16
ZÁMĚR PRODEJE části pozemku v k.ú. Dobřejice 07. 11. 2011 15:23:4514. 05. 2013 00:00:00
ZÁMĚR PRODJE POZEMKŮ v k.ú. Dobřejice 04. 11. 2011 12:19:2914. 05. 2013 00:00:00
Rozhodnutí - povolení uzavírky v obci Skrýchov u Malšic 01. 11. 2011 09:14:5507. 11. 2011 00:00:00
ODSTÁVKA VYDÁVÁNÍ e-PASŮ a OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ 27. 10. 2011 10:05:1624. 08. 2012 13:26:09
OZNÁMENÍ o konání zastupitelstva JK 27. 10. 2011 09:50:3508. 11. 2011 00:00:00
Úz. rozhodnutí - RD J. Knorre, Třebelice 27. 10. 2011 07:55:0509. 11. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ o přerušení el. energie - 07.11. Maršov 21. 10. 2011 09:54:4908. 11. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ o přerušení el. energie - 09.11. Maršov 21. 10. 2011 09:49:1510. 11. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ o přerušení el. energie 08.11. - Malšice 21. 10. 2011 09:47:1309. 11. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ zaháj.řízení o změně úz. rozhodnutí - RD Neuman, Hájková 20. 10. 2011 07:45:1403. 11. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení o prodlouž.platnosti úz. rozhod. - Revital. opatření Čenkov 14. 10. 2011 09:09:3631. 10. 2011 00:00:00
Exekuční příkaz - P. Smrž, St. Lány 11. 10. 2011 09:51:1312. 10. 2011 08:09:37
OZNÁMENÍ o přerušení dodávky el. energie 27.10.2011 06. 10. 2011 12:40:4226. 10. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - Pergola, Třebelice - Marouškovi 06. 10. 2011 12:27:4220. 10. 2011 00:00:00
ZÁPIS z 9. zasedání ZM ze dne 26.09.2011 05. 10. 2011 12:09:0019. 10. 2011 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - Bioplynová stanice Maršov - p. Drhovský 04. 10. 2011 07:21:5218. 10. 2011 00:00:00
SOUHLAS vodoprávního úřadu ke stavbě - Bioplynová stanice Maršov 30. 09. 2011 12:56:4916. 10. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ o přerušení dodávky el. energie 30. 09. 2011 07:33:4817. 10. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ o přerušení dodávky el. energie 27. 09. 2011 08:53:0030. 09. 2011 07:31:57
OZNÁMENÍ zahájení společného úz. řízení - venkovní vedení VN - Kluzák, ČEnkov 21. 09. 2011 08:57:1305. 10. 2011 00:00:00
POZVÁNKA za zasedání ZM dne 26.09.2011 16. 09. 2011 12:47:1826. 09. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ zaháj. úz. řízení - přípojka NN, J. Knorre, Třebelice 16. 09. 2011 07:40:1802. 10. 2011 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o vydání Zásad úz. rozvoje JK 15. 09. 2011 08:40:0329. 09. 2011 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - vrtaná studna - Váchová, Lukeš 14. 09. 2011 11:24:4214. 09. 2011 11:25:14
OZNÁMENÍ o přerušení dodávky el. energie 27.09.2011 12. 09. 2011 09:22:3527. 09. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ o přerušení dodávky el. energie 26.09.2011 12. 09. 2011 09:20:4426. 09. 2011 00:00:00
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou 08. 09. 2011 11:48:0722. 09. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - RD, k.ú. Třebelice - J. Knorre 07. 09. 2011 09:37:3621. 09. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ přerušení dodávky el. energie 06. 09. 2011 08:31:3616. 09. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ přerušení dodávky el. energie 06. 09. 2011 08:31:0115. 09. 2011 00:00:00
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti 06. 09. 2011 08:22:3912. 10. 2011 00:00:00
POZVÁNKA - den otevřených dveří JK 05. 09. 2011 09:55:3007. 09. 2011 00:00:00
Oznámení o konání Zastupitelstva JK 01. 09. 2011 13:41:2713. 09. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení územního řízení - Bioplynová stanice Maršov - p. Drhovský 29. 08. 2011 10:32:4012. 09. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ o přerušení dodávky el. energie 22. 08. 2011 08:24:4608. 09. 2011 00:00:00
ZÁPIS z z 8. zasedání ZM ze dne 10.08.2011 17. 08. 2011 08:33:2404. 09. 2011 00:00:00
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 11. 08. 2011 11:18:2928. 08. 2011 00:00:00
ROZHODNUTÍ - prodloužení platnosti úz. rozhodnutí - relax. komplex Čenkov - p. Kluzák 11. 08. 2011 08:11:5728. 08. 2011 00:00:00
ZÁMĚR PRONÁJMU zemědělských pozemků v k.ú. Maršov 09. 08. 2011 07:03:1304. 11. 2011 12:21:11
Oznámení o konanání Zastupitelstva Jihočeského kraje 28. 07. 2011 10:41:4509. 08. 2011 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - přípojka NN Maršov čp. 5 28. 07. 2011 07:00:5011. 08. 2011 00:00:00
POZVÁNKA na zasedání ZM 28. 07. 2011 06:31:2710. 08. 2011 00:00:00
ZÁVĚR A PŘEDÁNÍ ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Bioplyn. stanice Maršov 27. 07. 2011 10:01:0730. 08. 2011 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - novostavba RD - Neuman, Vacková 27. 07. 2011 08:32:3210. 08. 2011 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Úz. plán Zhoř u Tábora 25. 07. 2011 08:00:2408. 08. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ ZAHÁJ. společného ÚZ. ŘÍZENÍ - stav. úpravy sítě NN v obci Všechlapy 22. 07. 2011 09:17:2507. 08. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ - PŘERUŠENÍ dodávky EL. ENERGIE 21. 07. 2011 09:58:0811. 08. 2011 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - bioplyn. stanice - Pigmal a.s. 21. 07. 2011 09:56:3904. 08. 2011 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - vrtaná studna - Pajerovi, k.ú. Dobřejice 13. 07. 2011 11:28:2127. 07. 2011 00:00:00
Dražební vyhláška - Sosna Aleš 11. 07. 2011 08:46:0421. 08. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ zaháj. řízení o prodloužení platnosti úz. rozhod. - sportovně relax. komplex - Kluzák, Čenkov 07. 07. 2011 12:05:1021. 07. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení územního řízení, vrtaná studna - Lukeš, Váchová 07. 07. 2011 12:02:4721. 07. 2011 00:00:00
Bioplynová stanice Maršov 27. 06. 2011 13:24:0612. 07. 2011 00:00:00
VYÚČTOVÁNÍ - vodné a stočné 24. 06. 2011 10:26:0310. 07. 2011 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - garáž Šandovi 24. 06. 2011 08:58:3310. 07. 2011 00:00:00
ZÁPIS z 7. zasedání ZM ze dne 15.06.2011 23. 06. 2011 08:46:4524. 06. 2011 01:00:18
Zasedání zastupitelstva JK 23. 06. 2011 06:52:1727. 06. 2011 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - vrtaná studna - Soukupová, Falada k.ú. Dobřejice 20. 06. 2011 12:28:4506. 07. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - přípojka NN, Maršov čp. 5 20. 06. 2011 12:27:1506. 07. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 17. 06. 2011 09:31:3728. 06. 2011 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - vrtana studna, Ing. Brož 16. 06. 2011 08:21:4930. 06. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ zaháj. společ. úz. řízení - bioplyn. stanice - Pigmal a.s. 09. 06. 2011 08:28:3123. 06. 2011 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - vrtaná studna, p. Racek 07. 06. 2011 08:07:1622. 06. 2011 00:00:00
POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva Městyse Malšice dne 15.06.2011 06. 06. 2011 12:46:3106. 06. 2011 12:58:19
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 15.6.2011 od 19,00 hodin 03. 06. 2011 11:24:2615. 06. 2011 00:00:00
Rozhodnutí - uzavírka silnice III/13710 01. 06. 2011 11:44:0515. 06. 2011 00:00:00
Oznámení zahájení územního řízení - Jaroslav Pajer, Marie Pajerová 31. 05. 2011 13:15:2914. 06. 2011 00:00:00
Oznámení zahájení společného řízení - Jiří Neuman,Alena Vacková 31. 05. 2011 13:13:4614. 06. 2011 00:00:00
Oznámení o konání zastupitelstva Jihočeského kraje 20. 05. 2011 10:11:5030. 05. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ zaháj. úz. řízení - garáž Šandovi 18. 05. 2011 08:48:1001. 06. 2011 00:00:00
ZÁMĚR PRODEJE pozemků k.ú. Dobřejice a k.ú. Obora 17. 05. 2011 14:06:3023. 06. 2011 06:18:18
Dražební vyhláška - Dvořák 17. 05. 2011 07:07:1309. 06. 2011 00:00:00
ZÁMĚR PRODEJE části pozemku v k.ú. Čenkov 12. 05. 2011 11:26:3723. 06. 2011 06:18:28
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - vrtaná studna, Ing. Brož 05. 05. 2011 11:28:1822. 05. 2011 00:00:00
ÚZ. ROZHODNUTÍ - přípojka NN, p. Šáda 05. 05. 2011 11:26:1322. 05. 2011 00:00:00
ÚZ. ROZHODNUTÍ - přístavba RD, J. Choutka 05. 05. 2011 11:25:2122. 05. 2011 00:00:00
ZÁPIS z 6. zasedání ZM ze dne 27.04.2011 05. 05. 2011 09:14:4523. 05. 2011 01:08:23
ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU v k.ú. Malšice 02. 05. 2011 09:52:4723. 06. 2011 06:18:36
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - zemědělský komplex Čenkov - Kluzák Miroslav 28. 04. 2011 08:56:0215. 05. 2011 00:00:00
SBÍRKA VĚCÍ PRO CHUDÉ 21. 04. 2011 14:12:2807. 05. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - vrtaná studna k.ú. Malšice - p. Racek 21. 04. 2011 09:28:2705. 05. 2011 00:00:00
Územní rozhodnutí - přípojka NN, p. Nohava 20. 04. 2011 10:32:2804. 05. 2011 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - daň z nemovitosti za rok 2011 18. 04. 2011 09:59:3822. 05. 2011 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - RD Zuzák, Čížková 18. 04. 2011 09:58:4802. 05. 2011 00:00:00
POZVÁNKA za zasedání zastupitelstva Městyse Malšice 18. 04. 2011 08:59:3727. 04. 2011 00:00:00
Zahájení úz. řízení - vrt. studna v k.ú. Dobřejice 14. 04. 2011 07:15:3028. 04. 2011 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - rozvod VN, trafostanice VN-NN 14. 04. 2011 07:11:5128. 04. 2011 00:00:00
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 13. 04. 2011 08:27:5812. 05. 2011 00:00:00
SOUTĚZ na prodej pozemků městyse 12. 04. 2011 06:20:0204. 05. 2011 00:00:00
Pozvánka za zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 12. 04. 2011 06:18:5118. 04. 2011 00:00:00
ZÁMĚR PRONÁJMU ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ k.ú. Čenkov 08. 04. 2011 12:49:1624. 04. 2011 00:00:00
ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU k.ú. Čenkov 08. 04. 2011 12:23:4124. 04. 2011 00:00:00
Zpráva o výsledku přezkoum. hospodaření - Svazku TDO Lužnice 07. 04. 2011 11:49:1821. 04. 2011 00:00:00
Závěrečný účet Svazku TDO Lužnice 07. 04. 2011 11:48:3021. 04. 2011 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 07. 04. 2011 11:40:3321. 04. 2011 00:00:00
Dražební vyhláška - Sosna 07. 04. 2011 08:41:3224. 05. 2011 00:00:00
ZÁPIS z 5. zasedání ZM ze dne 30.03.2011 07. 04. 2011 08:00:3021. 04. 2011 00:00:00
Územní rozhodnutí - RD Plechata 05. 04. 2011 09:03:5019. 04. 2011 00:00:00
Dražební vyhláška - Galajda 05. 04. 2011 09:03:0019. 04. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ o přerušení dodávky el. energie 01. 04. 2011 08:46:1221. 04. 2011 00:00:00
ROZHODNUTÍ - povolení uzavírky u obce Stádlec 31. 03. 2011 06:58:2320. 04. 2011 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - retenční nádrž, Kluzák - Čenkov 24. 03. 2011 10:58:2807. 04. 2011 00:00:00
POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva Městyse Malšice 24. 03. 2011 10:57:0729. 03. 2011 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení písemnosti 22. 03. 2011 11:33:0605. 04. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - přípojka NN p. Šáda, Dobřejice 21. 03. 2011 10:15:1804. 04. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - přístavba RD, Choutka J. 21. 03. 2011 10:14:2004. 04. 2011 00:00:00
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Jihoč. Kraje 14. 03. 2011 07:53:5122. 03. 2011 00:00:00
Oznámení zahájení územního řízení 09. 03. 2011 12:40:1024. 03. 2011 00:00:00
ZÁVĚREČNÝ ÚČET Městyse Malšice za rok 2010 08. 03. 2011 13:39:0124. 03. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ přerušení dodávky el. energie - Karolín 08. 03. 2011 11:37:5624. 03. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ přerušení dodávky el. energie - Příběnice 08. 03. 2011 11:36:2224. 03. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ - o konání sčítání lidu, domů a bytů 2011 07. 03. 2011 14:56:2727. 03. 2011 00:00:00
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 07. 03. 2011 10:34:1506. 04. 2011 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - Drobná provozovna, Ing. Toufar 04. 03. 2011 09:34:4621. 03. 2011 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - RD Jakub a Marie Toufarovi 03. 03. 2011 10:44:3218. 03. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - Rozvod NN v k.ú. Čenkov 03. 03. 2011 10:43:4118. 03. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - RD Čenkov - Zuzák, Čížková 02. 03. 2011 08:45:4318. 03. 2011 00:00:00
SOUTĚŽ na prodej majetku městyse 24. 02. 2011 09:10:2711. 03. 2011 00:00:00
ZÁPIS ze 4. zasedání ZM ze dne 09.02.2011 18. 02. 2011 12:51:2503. 03. 2011 00:00:00
ZÁMĚR PRODEJE části pozemku v k.ú. Čenkov 18. 02. 2011 12:31:4907. 03. 2011 00:00:00
ZÁMĚR PRONÁJMU zeměď. pozemků v k.ú. Maršov 18. 02. 2011 12:31:1807. 03. 2011 00:00:00
ZÁMĚR PRONÁJMU zeměď. pozemků v k.ú. Obora 18. 02. 2011 12:30:1707. 03. 2011 00:00:00
ZÁPIS ze 4. zasedání ZM ze dne 09.02.2011 16. 02. 2011 13:15:1718. 02. 2011 12:50:28
ZÁPIS ze 3. zasedání ZM ze dne 09.02.2011 16. 02. 2011 12:33:2316. 02. 2011 13:10:55
OZNÁMENÍ - přerušení dodávky el. energie 14. 02. 2011 09:54:2304. 03. 2011 00:00:00
ZÁMĚR prodeje pozemku v k.ú. Malšice 09. 02. 2011 08:52:1609. 02. 2011 08:52:26
ZÁMĚR prodeje pozemku v k.ú. Malšice 09. 02. 2011 08:52:0924. 02. 2011 00:00:00
Zasedání zastupitelstva JK 08. 02. 2011 12:30:4615. 02. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ zaháj. úz. řízení - rozvod VN, trafostanice VN/NN k.ú. Dobřejice 04. 02. 2011 09:20:3321. 02. 2011 00:00:00
Územní rozhodnutí - vodovod, kanalizace - lokalita u hřbitova, Malšice 04. 02. 2011 09:19:1821. 02. 2011 00:00:00
Územní rozhodnutí RD - Matějček Jaroslav 26. 01. 2011 08:48:0911. 02. 2011 00:00:00
Dražební vyhláška - Pán Pavel, Čenkov 25. 01. 2011 08:53:2613. 04. 2011 00:00:00
Oznámení zahájení úz. řízení - RD Toufar Jakub 25. 01. 2011 08:47:4010. 02. 2011 00:00:00
SOŤĚŽ na prodej obecních pozemků 24. 01. 2011 11:32:4609. 02. 2011 00:00:00
SOŤĚŽ na prodej obecních pozemků v k.ú. Malšice 24. 01. 2011 11:30:3424. 01. 2011 11:31:14
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - Ing. Toufar 24. 01. 2011 10:40:3209. 02. 2011 00:00:00
POZVÁNKA na zasedání ZM dne 09.02.2011 21. 01. 2011 12:34:1907. 02. 2011 00:00:00
ZÁPIS do 1. ročníku ZŠ Malšice 11. 01. 2011 11:42:2008. 02. 2011 00:00:00
ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU p.č. 304/17 05. 01. 2011 11:36:4620. 01. 2011 00:00:00
ZÁPIS ze 3. zasedání ZM ze dne 28.12.2010 04. 01. 2011 15:21:4119. 01. 2011 00:00:00
Sběr autolékarniček 03. 01. 2011 10:20:0928. 02. 2011 00:00:00
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích 29. 12. 2010 14:36:1813. 01. 2011 00:00:00
ROZPOČET Městyse Malšice na rok 2011 29. 12. 2010 14:31:3313. 01. 2011 00:00:00
Územní rozhodnutí - kanalizace, lokalita Za školou 27. 12. 2010 09:21:0011. 01. 2011 00:00:00
POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva městyse 21. 12. 2010 10:51:1829. 12. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - RD Matějčkovi 20. 12. 2010 09:26:5004. 01. 2011 00:00:00
USNESENÍ - zrušení dražby - Šanda 17. 12. 2010 11:36:1606. 01. 2011 00:00:00
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - Dvořák 17. 12. 2010 11:34:5704. 03. 2011 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - kanalizace - lokalita u hřbitova 16. 12. 2010 09:58:2531. 12. 2010 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení - Dvořák 15. 12. 2010 12:54:1730. 12. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ o uložení písemnosti - O. Kurz 15. 12. 2010 09:43:5931. 12. 2010 00:00:00
SOUTĚŽ - prodej pozemku se stavbou čp. 102 15. 12. 2010 08:20:3731. 12. 2010 00:00:00
NÁVRH ROZPOČTU Městyse Malšice na rok 2011 13. 12. 2010 11:09:3029. 12. 2010 00:00:00
Zasedání Zastupitelstva JK 10. 12. 2010 09:04:4122. 12. 2010 00:00:00
ZÁPIS z 2. zasedání ZM ze dne 01.12.2010 09. 12. 2010 09:04:5127. 12. 2010 00:00:00
Veřejná vyhláška - Dvořák 25. 11. 2010 14:08:0010. 12. 2010 00:00:00
POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva městyse 23. 11. 2010 10:43:3802. 12. 2010 00:00:00
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU směny pozemků 19. 11. 2010 07:38:5607. 12. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ o uložení písemnosti 18. 11. 2010 15:19:2006. 12. 2010 00:00:00
ROZPOČET TDO Lužnice r. 2011 18. 11. 2010 09:04:0206. 12. 2010 00:00:00
ZÁPIS z Ustavujícího zasedání ze dne 10.11.2010 18. 11. 2010 08:00:2106. 12. 2010 00:00:00
Územní rozhodnutí - skleník, Novák - Obora 15. 11. 2010 07:52:2330. 11. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ - zrušení živnost. oprávnění 11. 11. 2010 07:29:0326. 11. 2010 00:00:00
Dražební vyhláška 10. 11. 2010 09:06:3417. 12. 2010 11:39:17
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 08. 11. 2010 12:30:5626. 11. 2010 00:00:00
POZVÁNKA na ustavující zasedání zastupitelstva 03. 11. 2010 09:12:0111. 11. 2010 00:00:00
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ - II. kolo SENÁT 25. 10. 2010 07:46:3309. 11. 2010 00:00:00
18. zasedání Zastupitelstva JK 21. 10. 2010 11:44:3903. 11. 2010 00:00:00
Veřejná vyhláška - JK 21. 10. 2010 08:00:1617. 12. 2010 00:00:00
USNESENÍ - Dražební vyhláška 20. 10. 2010 08:56:3605. 11. 2010 00:00:00
Zveřejnění nařízení Města Tábora 19. 10. 2010 07:49:4201. 11. 2010 00:00:00
ROZHODNUTÍ - uzavírka silnice Obora-Lom-Želeč 18. 10. 2010 07:33:4309. 11. 2010 00:00:00
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB 18. 10. 2010 07:02:4108. 11. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ - konání orientační soutěže 11. 10. 2010 11:29:5717. 10. 2010 00:00:00
Stanovisko k uzavírce trasa Lom-Obora-Želeč 08. 10. 2010 08:27:0928. 10. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz řízení - kanalizace lokalita Za školou 06. 10. 2010 07:51:5921. 10. 2010 00:00:00
ZÁPIS z 36. zasedání ZM ze dne 29.09.2010 06. 10. 2010 07:50:4321. 10. 2010 00:00:00
ZÁMĚR PRODEJE domu čp. 102 05. 10. 2010 11:44:5920. 10. 2010 00:00:00
Oznámení o době a místě konání voleb 30. 09. 2010 08:03:5324. 10. 2010 00:00:00
Oznámení o době a místě konání voleb 30. 09. 2010 08:02:4230. 09. 2010 08:03:01
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - Novákovi 20. 09. 2010 10:18:4504. 10. 2010 00:00:00
Územní rozhodnutí - kabel NN Příběnická 17. 09. 2010 08:48:3603. 10. 2010 00:00:00
Exekuční příkaz 15. 09. 2010 10:41:3330. 09. 2010 00:00:00
POZVÁNKA na zasedání ZM 14. 09. 2010 11:52:3429. 09. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ - Pozemkový fond 13. 09. 2010 09:40:1229. 09. 2010 00:00:00
17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 13. 09. 2010 07:04:1021. 09. 2010 00:00:00
Oznámení o uložení písemnosti 08. 09. 2010 08:57:1322. 09. 2010 00:00:00
ÚZ. ROZHODNUTÍ - Šonkovi 01. 09. 2010 13:14:4616. 09. 2010 00:00:00
ZÁPIS z 35. zasedání ZM ze dne 25.08.2010 31. 08. 2010 10:29:5915. 09. 2010 00:00:00
INFORMACE - počet a sídlo voleb. okrsků 31. 08. 2010 06:34:4717. 10. 2010 00:00:00
Územní rozhodnutí - garáž na p.č. 606/3 30. 08. 2010 07:42:4813. 09. 2010 00:00:00
Přerušení dodávky el. energie - 15.09.2010 27. 08. 2010 07:55:4715. 09. 2010 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení 20. 08. 2010 11:58:2305. 09. 2010 00:00:00
Přerušení el. energie 20. 08. 2010 11:45:4320. 09. 2010 00:00:00
Přerušení el. energie 20. 08. 2010 11:45:1019. 09. 2010 00:00:00
Přerušení el. energie 20. 08. 2010 11:44:2516. 09. 2010 00:00:00
ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou 20. 08. 2010 11:43:0305. 09. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ - přerušení dodávky el. energie 17. 08. 2010 06:31:2915. 09. 2010 00:00:00
POZVÁNKA na 35. zasedání městyse 17. 08. 2010 06:25:3425. 08. 2010 00:00:00
VOLBY - stanovení počtu členů okrsk. volební komise 16. 08. 2010 08:28:2017. 10. 2010 00:00:00
Dražební vyhláška 09. 08. 2010 11:13:1108. 09. 2010 00:00:00
Oznámení zahájení úz. řízení - sport. relax. komples Čenkov, Kluzák 06. 08. 2010 06:58:1422. 08. 2010 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení - O. Kurz 04. 08. 2010 09:32:2418. 08. 2010 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení písemnosti - KURZ 04. 08. 2010 09:20:5204. 08. 2010 09:31:47
ZÁMĚR PRODEJE - SMĚNY pozemku 03. 08. 2010 12:27:2017. 08. 2010 00:00:00
UPOZORNĚNÍ 28. 07. 2010 09:47:3616. 11. 2010 00:00:00
Územní rozhodnutí - p. Vrchota 27. 07. 2010 08:34:2410. 08. 2010 00:00:00
Rozhodnutí - Oddílná kanalizace Čenkov 26. 07. 2010 14:40:0409. 08. 2010 00:00:00
Územní rozhodnutí - p. Kovářík 26. 07. 2010 14:39:2709. 08. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ o přerušení dodávky el. energie 26. 07. 2010 11:17:2308. 08. 2010 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - J. Kovářík 22. 07. 2010 11:16:3505. 08. 2010 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - přípojka NN p. Boháč 21. 07. 2010 15:50:1604. 08. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - kabel NN Příběnická 21. 07. 2010 15:49:0604. 08. 2010 00:00:00
ZÁMĚR prodeje pozemku - p.č. 186 21. 07. 2010 14:12:2604. 08. 2010 00:00:00
ZÁMĚR prodeje nebo pronájmu - p.č. 187-4 21. 07. 2010 14:11:4704. 08. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. řízení - změna využití území Šonkovi 21. 07. 2010 14:11:0704. 08. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. a stav. řízení - "Garáž" na pozemku p.č. 606/3 21. 07. 2010 14:09:1304. 08. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení úz. a stav. řízení - "Garáž" na pozemku p.č. 606/3 21. 07. 2010 13:29:3821. 07. 2010 13:29:45
OZNÁMENÍ zahájení úz. a stav. řízení - "Garáž" na pozemku p.č. 606/3 20. 07. 2010 07:53:2220. 07. 2010 07:53:44
OZNÁMENÍ - VOLBY 2010 13. 07. 2010 06:29:1714. 10. 2010 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - přípojka p. Matějček 09. 07. 2010 08:29:5426. 07. 2010 00:00:00
Oznámení zahájení úz. řízení - FVE Stavby D+H s.r.o. 08. 07. 2010 11:33:5525. 07. 2010 00:00:00
Rozhodnutí - stanovení odlovu geograf. nepův. živočichů 08. 07. 2010 11:30:0022. 07. 2010 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 07. 07. 2010 12:04:0621. 07. 2010 00:00:00
Oznámení zahájení úz. řízení - RD p. Šimák 01. 07. 2010 14:04:3118. 07. 2010 00:00:00
Územní rozhodnutí - kabel. rozvod NN - p. Andel 01. 07. 2010 14:03:4218. 07. 2010 00:00:00
Přehled vyúčtování pro vodné a stočné 30. 06. 2010 15:38:4414. 07. 2010 00:00:00
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Maršov a Obora 28. 06. 2010 14:26:4213. 07. 2010 00:00:00
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Maršov a k.ú. Obora 28. 06. 2010 14:25:4813. 07. 2010 00:00:00
ZÁPIS z 34. zasedání zastupitelstva Městyse Malšice 28. 06. 2010 10:23:2713. 07. 2010 00:00:00
Veřejná vyhláška - ÚP Řepeč 23. 06. 2010 11:42:0207. 07. 2010 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení - Černý 22. 06. 2010 13:49:1707. 07. 2010 00:00:00
Oznámení - zahájení úz. řízení - Vrchota 22. 06. 2010 13:45:3407. 07. 2010 00:00:00
Přerušení dodávky el. energie 22. 06. 2010 13:44:3207. 07. 2010 00:00:00
Usnesení - zastavení řízení 22. 06. 2010 13:43:3829. 06. 2010 00:00:00
Dražební vyhláška 22. 06. 2010 13:42:2430. 06. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení 07. 06. 2010 14:30:0021. 06. 2010 00:00:00
POZVÁNKA na jednání zastupitelstva Městys Malšice 01. 06. 2010 10:11:5115. 06. 2010 00:00:00
Zahájení úz. řízení - přípojka p. Boháč 01. 06. 2010 08:36:4116. 06. 2010 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Ú.P. Skrýchov 01. 06. 2010 08:35:2720. 07. 2010 00:00:00
Výsledky hlasování - okrsek 2 31. 05. 2010 12:19:3414. 06. 2010 00:00:00
Výsledky hlasování - okrsek 1 31. 05. 2010 12:17:2714. 06. 2010 00:00:00
Přerušení dodávky el. energie 01.07.2010 28. 05. 2010 09:25:2201. 07. 2010 00:00:00
Přerušení dodávky el. energie 25.06.2010 28. 05. 2010 09:24:3225. 06. 2010 00:00:00
ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU 26. 05. 2010 07:46:1709. 06. 2010 00:00:00
ROZHODNUTÍ - úz. rozhodnutí 21. 05. 2010 11:23:3707. 06. 2010 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 21. 05. 2010 11:22:0707. 06. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ - zahájení úz. řízení 21. 05. 2010 11:20:3807. 06. 2010 00:00:00
Zveřejnění záměru prodeje pozemku 17. 05. 2010 11:33:4401. 06. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ o opakovaném veřejném úst. jednání - Kovářík 17. 05. 2010 07:57:3602. 06. 2010 00:00:00
Zveřejnění záměru - pronájem skladu 14. 05. 2010 07:11:3323. 05. 2010 00:00:00
POVOLENÍ - uzavírka silnice Zhoř 14. 05. 2010 07:10:0820. 06. 2010 00:00:00
Zasedání zastupit. JK 14. 05. 2010 07:06:5925. 05. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do PS a PČR 14. 05. 2010 07:05:4730. 05. 2010 00:00:00
ZÁPIS z 33. zasedání ZM ze dne 05.05.2010 13. 05. 2010 06:34:2527. 05. 2010 00:00:00
Rozhodnutí - povolení uzavírky 12. 05. 2010 10:40:0001. 08. 2010 00:00:00
Oznámení - zahájení úz. řízení p. Andel 06. 05. 2010 13:22:1820. 05. 2010 00:00:00
Veřejná vyhláška o doručení 06. 05. 2010 13:21:3120. 05. 2010 00:00:00
Zveřejnění záměru - PRONÁJEM pozemku 05. 05. 2010 13:35:2920. 05. 2010 00:00:00
Závěrečný účet Svazku obcí - TDO Lužnice 05. 05. 2010 08:18:3519. 05. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ - přerušení dodávky el. energie 05. 05. 2010 08:17:0519. 05. 2010 00:00:00
Územní rozhodnutí - Novostavba RD s garáží - Neuman, Vacková 04. 05. 2010 08:37:4718. 05. 2010 00:00:00
ROZHODNUTÍ - Přístavba objektu čp. 131 04. 05. 2010 08:36:2418. 05. 2010 00:00:00
POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva městyse 28. 04. 2010 11:38:5105. 05. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ - přerušení dodávky el. energie 23. 04. 2010 07:31:5109. 05. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ - zahájení územního řízení Fotovol. elektr. Čenkov - Ekosolar Nikol s.r.o. 22. 04. 2010 08:11:1806. 05. 2010 00:00:00
vEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 20. 04. 2010 08:24:5104. 05. 2010 00:00:00
VYHLÁŠKA - vyměření daně z nemovitosti 19. 04. 2010 09:51:2717. 05. 2010 00:00:00
Územní rozhodnutí - stavba RD Špačková 19. 04. 2010 09:14:2219. 04. 2010 09:14:39
Územní rozhodnutí - stavba RD Špačková 19. 04. 2010 09:14:1903. 05. 2010 00:00:00
Územní rozhodnutí - stavba RD Soukupovi 19. 04. 2010 09:12:4903. 05. 2010 00:00:00
Územní řízení - SB-5108-128 - kabel NN 19. 04. 2010 09:10:3603. 05. 2010 00:00:00
Územní řízení - SB-5108-127 - kabel NN 19. 04. 2010 09:09:0703. 05. 2010 00:00:00
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 19. 04. 2010 06:56:5403. 05. 2010 00:00:00
Mimořádná veterinární opatření 15. 04. 2010 11:22:1829. 04. 2010 00:00:00
ROZHODNUTÍ - oprava zřejmých nesprávností 15. 04. 2010 11:21:3329. 04. 2010 00:00:00
ZÁPIS z 32. zasedání ZM ze dne 07.04.2010 13. 04. 2010 07:38:1027. 04. 2010 00:00:00
INFORMACE o počtu volebních okrsků 13. 04. 2010 07:36:2631. 05. 2010 00:00:00
Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Obora 09. 04. 2010 06:49:4725. 04. 2010 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby 07. 04. 2010 07:49:5121. 04. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ - zahájení společ. úz. a stav. řízení 02. 04. 2010 07:59:0518. 04. 2010 00:00:00
POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva 01. 04. 2010 09:31:1207. 04. 2010 00:00:00
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 31. 03. 2010 14:42:1501. 04. 2010 09:29:56
Zveřejnění záměru prodeje pozemku 31. 03. 2010 09:51:2313. 04. 2010 00:00:00
Změny cen vodného a stočného 29. 03. 2010 09:14:4729. 06. 2010 00:00:00
Stanovení minimálního počtu členů okrskových voleb. komisí 29. 03. 2010 08:03:0831. 05. 2010 00:00:00
ROZHODNUTÍ - veřejnou vyhláškou 25. 03. 2010 10:10:4308. 04. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ - zahájení společného územního řízení 23. 03. 2010 10:28:5406. 04. 2010 00:00:00
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dobřejice 17. 03. 2010 16:35:1731. 03. 2010 00:00:00
Záměr pronájmu pozemku p.č.381/2, 381/19 k.ú. Malšice 15. 03. 2010 14:25:4628. 03. 2010 00:00:00
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti společného územního rozhodnutí 15. 03. 2010 14:18:3828. 03. 2010 00:00:00
Oznámení o zahájení územního řízení 10. 03. 2010 10:27:1407. 04. 2010 00:00:00
Zápis z 31. zasedání ZM ze dne 03.03.2010 08. 03. 2010 15:08:0823. 03. 2010 00:00:00
Závěrečný účet městyse Malšice za rok 2009 05. 03. 2010 10:15:2922. 03. 2010 00:00:00
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 05. 03. 2010 09:41:0722. 03. 2010 00:00:00
POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva 25. 02. 2010 11:25:3104. 03. 2010 00:00:00
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou 18. 02. 2010 12:26:3905. 03. 2010 00:00:00
Dražební vyhláška 18. 02. 2010 12:25:1905. 03. 2010 00:00:00
Exekuční příkaz 18. 02. 2010 12:24:5005. 03. 2010 00:00:00
Dražební vyhláška 17. 02. 2010 13:03:5124. 03. 2010 00:00:00
Zveřejnění záměru prodeje pozemku 16. 02. 2010 12:28:4130. 03. 2010 00:00:00
Zveřejnění záměru prodeje pozemku 11. 02. 2010 14:45:1330. 03. 2010 00:00:00
OZNÁMENÍ - společné projednání návrhu územního plánu Slapy 28. 01. 2010 09:15:3127. 03. 2010 00:00:00
Oznámení o uložení písemnosti - p. Černý 27. 01. 2010 15:41:5511. 02. 2010 00:00:00
Oznámení o uložení písemnosti - p. Kurz 27. 01. 2010 15:41:2011. 02. 2010 00:00:00
Dražební vyhláška 26. 01. 2010 11:09:1911. 02. 2010 00:00:00
ZÁPIS z 30. zasedání zastupitelstva Městyse Malšice ze dne 11.01.2010 19. 01. 2010 13:37:1003. 02. 2010 00:00:00
ZÁPIS z 29. zasedání zastupitelstva Městyse Malšice ze dne 28.12.2009 19. 01. 2010 13:31:1319. 01. 2010 13:31:43
ZÁPIS z 29. zasedání zastupitelstva Městyse Malšice ze dne 28.12.2009 19. 01. 2010 13:31:0803. 02. 2010 00:00:00
Pozvánka na zesedání Jihočeského kraje 18. 01. 2010 10:36:4827. 01. 2010 00:00:00
Opatření obecné povahy - ÚZEMNÍ PLÁN MALŠICE 13. 01. 2010 08:49:5828. 01. 2010 00:00:00
Informace o změně smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod 08. 01. 2010 11:43:0322. 01. 2010 00:00:00
Informace o změnách na dani z nemovitostí od roku 2010 08. 01. 2010 11:42:0322. 01. 2010 00:00:00
Oznámení zahájení úz. řízení veřejnou vyhláškou 07. 01. 2010 14:24:4222. 01. 2010 00:00:00
Oznámení o zrušení živnost. oprávnění 04. 01. 2010 08:49:4019. 01. 2010 00:00:00
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - oddílná kanalizace Čenkov 23. 12. 2009 09:22:1807. 01. 2010 00:00:00
Pozvánka za zasedání zastupitelstva Městyse malšice 15. 12. 2009 11:12:5212. 01. 2010 00:00:00
Zápis z 28. zasedání zastupitelstva Městyse Malšice konaného dne 02.12.2009 10. 12. 2009 10:09:5425. 12. 2009 00:00:00
Rozhodnutí o povolení uzavírky 08. 12. 2009 14:04:1714. 12. 2009 00:00:00
Společné jednání o návrhu Územního plánu Řepeč 08. 12. 2009 14:03:1715. 12. 2009 00:00:00
Návrh rozpočtu městyse Malšice na rok 2010 08. 12. 2009 13:04:4329. 12. 2009 00:00:00
Pozvánka za zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 04. 12. 2009 12:47:4416. 12. 2009 00:00:00
Pozvánka na 28. jedn 25. 11. 2009 11:25:2503. 12. 2009 00:00:00
Veřejná vyhláška - Územní plán Libějice 23. 11. 2009 10:28:1908. 01. 2010 00:00:00
Valná hromada Svazku obcí - TDO Lužnice 20. 11. 2009 08:52:4711. 12. 2009 00:00:00
Veřejná vyhláška o d 19. 11. 2009 12:59:1207. 12. 2009 00:00:00
Přerušení dodávky el 18. 11. 2009 13:55:4708. 12. 2009 00:00:00
Pozvánka na zasedání 13. 11. 2009 10:11:2124. 11. 2009 00:00:00
Zahájení územního ří 05. 11. 2009 09:40:3802. 12. 2009 00:00:00
Zápis z 27. zasedání 02. 11. 2009 09:40:5218. 11. 2009 00:00:00
Rozhodnutí - povolen 02. 11. 2009 09:34:5719. 11. 2009 00:00:00
Dražební vyhláška 02. 11. 2009 09:33:3502. 12. 2009 00:00:00
Doručení veřejnou vy 27. 10. 2009 09:19:4311. 11. 2009 00:00:00
ROZHODNUTÍ - povolen 23. 10. 2009 07:47:2817. 11. 2009 00:00:00
Zasedání Zastupitels 19. 10. 2009 08:36:2129. 10. 2009 00:00:00
Veřejná vyhláška - Ú 19. 10. 2009 08:33:1007. 12. 2009 00:00:00
Pozvánka na 27. zase 13. 10. 2009 13:14:5221. 10. 2009 00:00:00
Dražební vyhláška BV 30. 09. 2009 11:51:5121. 10. 2009 00:00:00
Dražební vyhláška BV 30. 09. 2009 11:51:0721. 10. 2009 00:00:00
Dražební vyhláška BV 30. 09. 2009 11:50:2521. 10. 2009 00:00:00
Oznámení o uložení p 25. 09. 2009 08:28:5111. 10. 2009 00:00:00
Oznámení o přerušení 23. 09. 2009 07:49:5212. 10. 2009 00:00:00
Zápis z 26. zasedání 16. 09. 2009 07:54:2829. 09. 2009 00:00:00
Veřejná vyhláška vymezení zastavěného území Čenkov 10. 09. 2009 12:51:0826. 02. 2010 00:00:00
Obecně závazná vyhláška č.1/2009 10. 09. 2009 12:49:2626. 02. 2010 00:00:00
Informace o počtu a 09. 09. 2009 07:53:1911. 10. 2009 00:00:00
Rozhodnutí - povolen 27. 08. 2009 09:32:1009. 09. 2009 00:00:00
Pozvánka 24. 08. 2009 11:37:1409. 09. 2009 00:00:00
Dražební vyhláška 24. 08. 2009 09:08:5216. 09. 2009 00:00:00
Dražební vyhláška 24. 08. 2009 09:08:1316. 09. 2009 00:00:00
Dražební vyhláška 24. 08. 2009 09:07:3816. 09. 2009 00:00:00
Dražební vyhláška 18. 08. 2009 09:28:2529. 09. 2009 00:00:00
Oznámení o uložení p 17. 08. 2009 11:34:3331. 08. 2009 00:00:00
Dražební vyhláška 03. 08. 2009 11:11:4722. 09. 2009 00:00:00
Rozhodnutí a povolen 03. 08. 2009 11:08:4709. 08. 2009 00:00:00
Dražební vyhláška 28. 07. 2009 13:39:3714. 09. 2009 00:00:00
Závěr zjišťovacího ř 01. 07. 2009 14:28:3615. 07. 2009 00:00:00
Předání závěru zjišť 01. 07. 2009 13:50:1601. 07. 2009 14:16:09
Pozvánka na jednání 24. 06. 2009 10:26:1401. 07. 2009 00:00:00
Pozvánka na jednání 24. 06. 2009 10:23:2424. 06. 2009 10:25:15
Veřejná vyhláška 23. 06. 2009 07:46:2207. 07. 2009 00:00:00
Veřejná vyhláška 18. 06. 2009 09:00:5302. 07. 2009 00:00:00
Zápis z 24. zasedání 15. 06. 2009 12:09:2130. 06. 2009 00:00:00
Dražební vyhláška 11. 06. 2009 08:37:0125. 06. 2009 00:00:00
Dražební vyhláška 11. 06. 2009 08:34:4511. 06. 2009 08:38:24
Zveřejnění záměru pr 11. 06. 2009 08:29:3825. 06. 2009 00:00:00
Posuzování vlivů na 10. 06. 2009 14:37:3325. 06. 2009 00:00:00
Veřejná vyhláška Ozn 04. 06. 2009 12:50:4318. 06. 2009 00:00:00
Územní rozhodnutí ve 03. 06. 2009 06:47:3316. 06. 2009 00:00:00
Pozvánka na jednání 27. 05. 2009 11:43:1303. 06. 2009 00:00:00
Závěrečný účet Svazk 25. 05. 2009 11:32:3807. 06. 2009 00:00:00
Oznámení o době a mí 21. 05. 2009 07:50:4006. 06. 2009 00:00:00
Rozhodnutí Krajské v 22. 04. 2009 10:48:2505. 05. 2009 00:00:00
Informace o počtu a 21. 04. 2009 13:42:0406. 06. 2009 00:00:00
Stanovení minimálníh 21. 04. 2009 13:40:4606. 06. 2009 00:00:00
Stanovení minimálníh 21. 04. 2009 13:27:0621. 04. 2009 13:39:46
Vyhláška FÚ Tábor - 16. 04. 2009 13:07:1614. 05. 2009 00:00:00
Vyhláška FÚ Tábor - 16. 04. 2009 13:02:0216. 04. 2009 13:04:57
Zápis z 23.zasedání 16. 04. 2009 08:31:1830. 04. 2009 00:00:00