Oddílná kanalizace Čenkov u Malšic

Seznam subdodavatelů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-subdodavatelu.pdf 634.4 Kb

Dodatek č.4 Ke smlouvě o dílo

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dodatek-c.4-ke-smlouve-o-dilo.pdf 1114 Kb

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uverejneni-skutecne-uhrazene-ceny.pdf 85.3 Kb

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo.pdf 106.7 Kb

SMLOUVA O DÍLO - Oddílná kanalizace Čenkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Smlouva o dílo č. 2012,10,099 - Daich - Kanalizace Čenkov.pdf SMLOUVA O DÍLO - Oddílná kanalizace Čenkov 1788.9 Kb

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Oddílná kanalizace Čenkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Oznám. nejvhod. nabídka - kanaliz. Čenkov.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Oddílná kanalizace Čenkov 111.1 Kb

Výzva k podání nabídky - Oddílná kanalizace Čenkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Výzva k podání nabídky - Odd.kanaliz. Čenkov567981654.pdf Výzva k podání nabídky - Oddílná kanalizace Čenkov 484 Kb

Informace k Výzvě k podávání nabídek

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
01 Výzva.pdf Výzva k podání nabídek 623.7 Kb