Úřední deska
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Zápis z 1.zasedání dne 12.2.2018
Záměr uzavřít dodatek na pronájem
Záměr prodeje pozemku
Oznámení o konání zastupitelstva Jihočeského kraje
Veřejná vyhláška ÚP Dražičky
Veřejná dražební vyhláška
Rozpočet na rok 2018 Svazku obcí TDO Lužnice
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2017 Svazku obcí TDO Lužnice
Oznámení o schválení závěrečného účtu za rok 2016
Úřední deska - archiv změn