Úřední deska
Oznámení o schválení závěrečného účtu za rok 2016
Oznámení o zamýšleném převodu nemovitostí
Záměr pronájmu pozemku p.č.187/1 k.ú.Maršov
Veřejná vyhláška změna č.2 územního plánu Ústrašice
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Úřední deska - archiv změn