Klub přátel školy

Plánované akce KPŠ Malšice na rok 2018

24.2.- Karneval pro děti
1.9. - Rozloučení s prázdninami ve spolupráci s TJ
11.11.- Svatomartinský průvod
1.12. - Mikulášská nadílka
2.12. - Vánoční trhy


IČO:  75152461

Předseda: Lucie Váchová, Malšice 141, tel: 734 311 613

Místopředseda: Lenka Ryjáčková