Menu

Návštěvnost

celkem: 1048865 za měsíc: 15981 za den: 523 za hodinu: 13

Ankety

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Užitečné odkazy

Jihočeský kraj - partner projektu

Czech POINT

Podívejte se do kalendáře akcí na našich hradech


Městys Malšice

Městys Malšice (německy Malschitz) se nachází v okrese Tábor v Jihočeském kraji. Leží na silnice číslo I/137 Tábor-Bechyně, 8 km od Tábora a 15 km od Bechyně. K 28. srpnu 2006 zde žilo 1747 obyvatel. Přímo v městečku Malšice žije 1050 obyvatel.

První zmínka o obci pochází z roku 1279. V roce 1868 byly Malšice městysem; od 27. června 2008 jsou jím opět.

V Malšicích (a také v místních částech Čenkov, Třebelice a Všechlapy) je železniční zastávka na Elektrické dráze Tábor–Bechyně, známé první elektrifikované železniční tratě v Česku, z roku 1903. V sezóně zde zastavuje zvláštní historický vlak z počátku 20. století. V okolí jsou dostupné turistické známky: Příběnice, Dobronice, Stádlecký most, rozhledna Hýlačka, restaurace a kemp u Lužnice – Harrachovka

Části obce

  • Čenkov
  • Dobřejice
  • Malšice
  • Maršov
  • Nové Lány
  • Obora
  • Staré Lány
  • Třebelice
  • Všechlapy

Zdroj: cs.wikipedia.org

Aktuality

Usnesení zastupitelstva za rok 2017
více
1. rozpočtové opatření
více
1.rozpočtové opatření
více
Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Žádost o provedení pozemkových úprav
více
Zápis z 1.zasedání ZM Malšice dne 13.02.2017
více
Zápis z 1.zasedání ZM Malšice dne 13.02.2017
více
Výzva k uzavření smlouvy Brož cz spol.s.r.o.
více
Oznámení a Rozhodnutí zadavatele
více
Oznámení a Rozhodnutí zadavatele
více
Dražební vyhláška
více
Odstoupení od smlouvy
více
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č.2103/4 k.ú. Malšice
více
Výkaz plnění rozpočtu prosinec 2016
více
Zpráva o hospodaření v lesích městyse Malšice za rok 2016
více
Inventura dřeva k 31.12.2016
více
1/2017
více
Nabídka pozemků k pronájmu
více
Výzva k podání nabídky
více
Výzva k podání nabídky
více
Ptačí chřipka
více
Výkaz plnění rozpočtu říjen 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu listopad 2016
více
Výzva k uzavření smlouvy
více
Smlouva o sdružených dodávkách elektrické energie
více
Výroční zpráva za rok 2016
více
Zápis z 8.zasedání ZM Malšice dne 12.12.2016
více
Oznámení a Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
více
Oznámení a Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
více
prosinec 2016
více
Portál vhodného uveřejnění
více
Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 181/2016
více
Dodatek č.1 k Smlouvě č.181/2016
více
Zápis ze 7.zasedání ZM Malšice dne 22.11.2016
více
Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tj.mimo režim zákona č.134/2016 Sb.,
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místních poplatcích
více
Sdružené dodávky el.energie pro Městys Malšice 2017-2018
více
VŘ pelety KD Malšice
více
listopad 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu září 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu srpen 2016
více
Záměr prodeje pozemků
více
Stavební rozpočet ke Smlouvě o dílo č.181/2016
více
Smlouva o dílo č.181/2016
více
Stavební rozpočet ke Smlouvě o dílo č.181/2016
více
Smlouva o dílo č.181/2016 - Běžná údržba místních komunikací
více
Zápis z 6.zasedání ZM Malšice dne 10.10.2016
více
Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 20163
více
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.20163 - Oprava Kapličky Třebelice
více
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.69/2016
více
září 2016
více
Seznam zájemců,kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace
více
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
více
Zápis z 5.zasedání dne 29.08.2016
více
Výkaz plnění rozpočtu červenec 2016
více
srpen 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu červen 2016
více
Hodnocení kvality pitné vody
více
Zápis ze 4.zasedání ZM Malšice dne 21.6.2016
více
červen 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu květen 2016
více
Smlouva o poskytnutí dotace TJ Malšice
více
Příloha č.1 ke smlouvě Krycí list rozpočtu
více
Příloha č.1 ke smlouvě - Vialit
více
Příloha č.1 k Opravě kapličky a požární zbrojnice Třebelice
více
Nabídkový rozpočet
více
Smlouva o dílo - Vialit Soběslav
více
Souvislá běžná údržba MK Městys Malšice
více
Oprava kapličky a has.zbrojnice Třebelice
více
Smlouva o dílo
více
Zápis z 3.zasedání ZM Malšice dne 23.5.2016
více
Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Souvislá běžná údržba MK Městys Malšice
více
Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
více
květen 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu duben 2016
více
Darovací smlouva TJ Malšice
více
Výzva k podání nabídky
více
Výzva k podání nabídky
více
Výkaz plnění rozpočtu březen 2016
více
Zápis ze 2.zasedání ZM Malšice konaného dne 11.04.2016
více
Audit 2015
více
Interní směrnice - novela číslo 1
více
Usnesení zastupitelstva rok 2016
více
3/2016
více
Výkaz plnění rozpočtu únor 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu leden 2016
více
2/2016
více
Zápis z 1.zasedání ZM Malšice dne1.2.2016
více
Schválený rozpočet pro rok 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu prosinec 2015
více
Výkaz plnění rozpočtu listopad 2015
více
1/2016
více
Audit hospodaření v lesích
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
12/2015
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2016
více
Zápis z 15.zasedání ZM Malšice konaného dne 14.12.2015
více
11/2015
více
Výkaz plnění rozpočtu říjen 2015
více
Rozpočet Městyse Malšice na rok 2016
více
10/2015
více
Zápis ze 14 zasedání ZM Malšice ze dne 19.10.2015
více
Interní směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Interní směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Výkaz plnění rozpočtu září 2015
více
Výkaz plnění rozpočtu srpen 2015
více
9/2015
více
Smlouva o dílo - oprava
více
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
více
Zápis z 13.zasedání ZM Malšice dne 16.9.2015
více
8/2015
více
Výkaz plnění rozpočtu červenec 2015
více
Výkaz plnění rozpočtu červen 2015
více
Výkaz plnění rozpočtu květen 2015
více
Zápis z 12.zasedání ZM Malšice ze dne 29.7.2015
více
Seznam subdodavatelů
více
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
více
Dodatek č.4 Ke smlouvě o dílo
více
7/2015
více
Zápis z 11.zasedání ZM Malšice ze dne 22.6.2015
více
Rozpočtová opatření 2015
více
Rozhodnutí a Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
více
Oznámení zadavatele o uzavření smlouvy
více
Smlouva o dílo
více
Výkaz plnění rozpočtu duben 2015
více
6/2015
více
Hasičské vozidlo
více
Výzva k uzavření smlouvy
více
Výzva k podání nabídky
více
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.4.2015
více
Zápis z 10.zasedání ZM Malšice dne1.6.2015
více
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
více
Výzva k podání nabídky
více
Seznam zájemců k podání nabídky
více
5/2015
více
Zápis z 9.zasedání ZM Malšice ze dne 4.5.2015
více
Výkaz plnění rozpočtu březen 2015
více
Výkaz plnění rozpočtu únor 2015
více
4/2015
více
Zápis z 8. ZM ze dne 15.4.2015
více
Zápis ze 7. ZM dne 17.3.2015
více
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
více
3/2015
více
Usnesení zastupitelstva rok 2015
více
Výkaz plnění rozpočtu leden 2015
více
Zápis z 6.zasedání ZM Malšice dne 3.3.2015
více
2/2015
více
Zápis z 5.zasedání ZM Malšice
více
Výkaz plnění rozpočtu - prosinec 2014
více
Výkaz plnění rozpočtu - listopad 2014
více
Výkaz plnění rozpočtu - říjen 2014
více
Výroční zpráva za rok 2014
více
Uveřejnění skutečně uhrazené ceny
více
1/2015
více
Zápis ze 4.zasedání ZM Malšice
více
Zápis ze 3.zasedání ZM Malšice
více
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.9.2014 na stavbu Chodníky Malšice
více
Návrh rozpočtu na rok 2015
více
Zpravodaj 13/2014
více
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
více
Zápis z 2.zasedání ZM Malšice
více
Oznámení o rozhodnutí zadavatele a výběru nejvhodnější nabídky
více
Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
více
12/2014
více
Dodávka drevěných pelet
více
Výkaz plnění rozpočtu - září 2014
více
Zápis z ustavujícího zasedání dne 3.11.2014
více
Sdružené dodávky el.energie - výběrové řízení
více
Sdružené dodávky el.energie - výběrové řízení
více
Soubor dodatečných informací č.1 - Revitalizace zeleně Malšice
více
11/2014
více
Výzva k podání nabídky - revitalizace zeleně Malšice
více
10/2014
více
Zápis z 8.zasedání ZM Malšice dne 29.9.2014
více
Výkaz plnění rozpočtu - srpen 2014
více
Smlouva o dílo ze dne 18.09.2014
více
9/2014
více
Zápis ze 7.zasedání ZM Malšice dne 1.9.2014
více
Zápis ze 6.zaseání ZM Malšice
více
Zápis z 5.zasedání ZM Malšice
více
8/2014
více
Výkaz o plnění rozpočtu - červenec 2014
více
Výzva k podání nabídky
více
Výkaz o plnění rozpočtu - Červen 2014
více
7/2014
více
Výkaz o plnění rozpočtu - květen 2014
více
6/2014
více
Zápis ze 4.zasedání ZM Malšice ze dne 2.6.2014
více
5/2014
více
Výkaz o plnění rozpočtu - duben 2014
více
Zápis ze 3.zasedání ZM Malšice ze dne 28.04.2014
více
4/2014
více
Výkaz o plnění rozpočtu - březen 2014
více
Smlouva o dílo 1/2014
více
3/2014
více
Výkaz o plnění rozpočtu - únor 2014
více
Zápis z 2.zasedání ZM Malšice ze dne 12.03.2014
více
2/2014
více
Výkaz o plnění rozpočtu - leden 2014
více
Oznámení zadavatele o uzavření smlouvy
více
Smlouva o provedení těžby dřeva
více
Usnesení zastupitelstva rok 2014
více
Zápis z 1.zasedání ZM ze dne 12.02.2014
více
Výkaz o plnění rozpočtu - prosinec 2013
více
1/2014
více
Výroční zpráva za rok 2013
více
Zápis z 9.zasedání ZM ze dne 18.12.2013
více
Zápis z 8.zasedání ZM ze dne 27.11.2013
více
Rozpočet Městyse Malšice na rok 2014
více
Návrh rozpočtu Městyse Malšice na rok 2014
více
Výkaz o plnění rozpočtu - listopad 2013
více
Navštivte hrady pánů erbu růže
více
12/2013
více
11/2013
více
Výkaz o plnění rozpočtu - říjen 2013
více
Smlouva o provedení těžby dřeva a smlouva kupní
více
10/2013
více
Zápis ze 7. zasedání dne 16.10.2013
více
Výkaz pro plnění rozpočtu - září 2013
více
9/2013
více
Výkaz o plnění rozpočtu - srpen 2013
více
8/2013
více
Zápis ze 6.zasedání ZM ze dne 21.8.2013
více
7/2013
více
Výkaz o plnění rozpočtu - červenec 2013
více
Zápis z 5.zasedání ZM ze dne 24.7.2013
více
6/2013
více
Výkaz o plnění rozpočtu - červen 2013
více
Smlouva o dílo
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze 4.zasedání ZM ze dne 26.6.2013
více
Výkaz o plnění rozpočtu - květen 2013
více
Zápis z 3.zasedání ZM ze dne 29.05.2013
více
5/2013
více
Smlouva s firmou Rumpold s.r.o.
více
Zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP - KD Malšice
více
Výkaz o plnění rozpočtu - duben 2013
více
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
více
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
více
4/2013
více
Zápis z 2.zasedání ZM ze dne 24.04.2013
více
Výkaz o plnění rozpočtu - březen 2013
více
Zápis z 1. zasedání ZM ze dne 06.03.2013
více
3/2013
více
Výkaz o plnění rozpočtu - únor 2013
více
Usnesení zastupitelstva rok 2013
více
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
více
2/2013
více
Výkaz o plnění rozpočtu - leden 2013
více
Výroční zpráva za rok 2012
více
Výkaz - prosinec 2012
více
Zápis z 8.zasedání ZM ze dne 19.12.2012
více
Zápis z 7.zasedání ZM ze dne 14.11.2012
více
Zápis z 6.zasedání ZM ze dne 17.10.2012
více
Rozpočet 2013 - schválený
více
1/2013
více
Výkaz - listopad 2012
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2013
více
10/2012
více
Oznámení o zrušení zadávacího řízení
více
Písemná zpráva zadavatele
více
NÁVRH ROZPOČTU Městyse Malšice na rok 2013
více
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče - E.ON Energie a.s.
více
Výkaz o plnění rozpočtu - říjen 2012
více
Výzva k podání nabídky
více
9/2012
více
Výkaz o plnění rozpočtu - září 2012
více
8/2012
více
Výkaz o plnění rozpočtu - srpen 2012
více
Zápis z 5. zasedání ZM ze dne 05.09.2012
více
7/2012
více
Výkaz o plnění rozpočtu - červenec 2012
více
Výkaz o plnění rozpočtu - červen 2012
více
6/2012
více
SMLOUVA O DÍLO - Oddílná kanalizace Čenkov
více
SMLOUVA O DÍLO - Komunikace k ZŠ
více
SMLOUVA O DÍLO - Výměna oken, dveří a oprava fasády čp. 58
více
Zápis ze 4. zasedání ZM ze dne 20.06.2012
více
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Přístupová komunikace k ZŠ
více
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - TDI Přístupová komunikace k ZŠ
více
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - TDI na akci Výměna oken, dveří čp. 58
více
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Výměna oken, dveří čp. 58
více
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Oddílná kanalizace Čenkov
více
5/2012
více
Výkaz o plnění rozpočtu - květen 2012
více
Výzva k podání nabídky - TDI na stavbě Přístup. komunik. k ZŠ
více
Výzva k podání nabídky - TDI na stavbě Okna, dveře, fasáda čp. 58 Mal.
více
Výzva k podání nabídky - Přístupová komunikace k ZŠ
více
Výkaz o plnění rozpočtu - duben 2012
více
Výzva k podání nabídky - výměna oken a dveří, oprava fasády
více
Zápis ze 3. zasedání ZM ze dne 16.05.2012
více
Smlouva o dílo - Sběrný důr Malšice - stavební část
více
Kupní smlouva - Sběrný dvůr Malšice - technická část
více
4/2012
více
Výzva k podání nabídky - Oddílná kanalizace Čenkov
více
Zápis z 2. zasedání ZM ze dne 11.04.2012
více
Výkaz o plnění rozpočtu - březen 2012
více
3/2012
více
Výzva k podání nabídky - tech. dozor a koordinátor
více
Informace k Výzvě k podávání nabídek
více
Výzva k podání nabídky - technické vybavení
více
Výzva k podání nabídky - stavební část
více
Výkaz o plnění rozpočtu - únor 2012
více
Výkaz o plnění rozpočtu - leden 2012
více
Výkaz o plnění rozpočtu l) - prosinec 2011
více
Výroční zpráva za rok 2011
více
2/2012
více
Sběrný dvůr Malšice
více
Zápis z 1. zasedání ZM ze dne 18.01.2012
více
Usnesení zastupitelstva rok 2012
více
1/2012
více
5. rozpočtové opatření - prosinec 2011
více
Zápis z 11. zasedání ZM ze dne 28.12.2011
více
Plán investic městyse pro rok 2012 - schválený
více
ROZPOČET na rok 2012 - schválený
více
NÁVRH - PLÁN INVESTIC Městyse Malšice pro rok 2012
více
NÁVRH ROZPOČTU Městyse Malšice na rok 2012
více
4. rozpočtové opatření - listopad 2011
více
3. rozpočtové opatření - září 2011
více
2. rozpočtové opatření - červen 2011
více
1. rozpočtové opatření - březen 2011
více
Výkaz o plnění rozpočtu k) - listopad 2011
více
Výkaz o plnění rozpočtu j) - říjen 2011
více
Výkaz o plnění rozpočtu i) - září 2011
více
Výkaz o plnění rozpočtu h) - srpen 2011
více
10/2011
více
Zápis z 10. zasedání ZM ze dne 23.11.2011
více
Kalendář
více

Projděte si Malšice virtuálně...

Projděte si Malšice virtuálně...