Poplatky za obecní systém odpadového hospodářství

Místní poplatky za nakládání s odpadem

Místní poplatky
Místní poplatky 
Druh poplatku Plátce poplatku Sazby
Poplatek za provoz obecního systému odpadového hospodářství Fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci včetně cizinců 600 Kč/ rok
Poplatek za provoz obecního systému odpadového hospodářství Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům, nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území městyse  600 Kč/ rok